Administratie

Navigatie

Contact

Captcha image

[Andere code? Klik in beeld.]

ACHV op Social Media

fbk

Sponsors

wcb

Samenwerkingspartners

man

apas

wcb

man

25 juli 2016 0:16

Inleiding

jdmeijerplein Cultureel erfgoed laat zien waar we vandaan komen en scherpt aldus de blik op de toekomst.
Historisch besef maakt ons rijker, slaat bruggen, legt verbindingen en verschaft heldere inzichten.
De interesse voor het verleden en voor de ontwikkeling van Amsterdam bestaat zowel bij 'echte' Amsterdammers als bij de vele nieuwe bewoners die hun stad willen ontdekken en beter leren kennen.

read moreLees verder

beelden Missie
De Amsterdam cultuur-historische vereniging heeft als missie de kennis over Amsterdam en alles wat in verband staat met Amsterdam te bevorderen. Het Amsterdam zoals het zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld, maar ook het Amsterdam van vandaag en van morgen met zijn architectuur, zijn natuur, zijn culturele uitingen, zijn uitdagingen.

read moreLees verder

antoniushuis Invulling
De Amsterdam cultuur-historische vereniging organiseert o.a. lezingen, (fiets) excursies, cursussen en wandelingen. Elk jaar wordt er een programma samengesteld dat diverse aspecten van de stad belicht. Hiervoor worden specialisten uitgenodigd. Vaak wordt een lezing gecombineerd met een bezoek aan het specifieke gebied. Er wordt een presentatie van de Bijlmer of de terreinen van het Westergas en de Waterleidingwijk gegeven, waarna onder deskundige leiding een wandeling door de betreffende wijk gemaakt wordt. Of naar aanleiding van een expositie wordt aandacht besteed aan een (gerenommeerde) kunstenaar. Maar ook kwam de bekendste banketbakker van Amsterdam een presentatie geven van zijn producten, natuurlijk gecombineerd met een proeverij!

read moreLees verder

Actueel

dinsdag 13 september 2016 lezing
De Waterlandse Vloed door: Sylvia Fennis
Door ziekte kon de geplande lezing in februari niet doorgaan, maar de herdenkingen gaan het hele jaar door. Bij storm en noodweer op 13 en 14 februari 1916 breekt de oude Waterlandse dijk langs de gevaarlijke Zuiderzee op meer dan 10 plaatsen. Miljoenen liters zout zeewater stromen 20 km

read moreLees verder

kaart Beroemd en begraven
PC Hooft, verzorger en verzekeraar van uitvaarten, heeft een kaart van Amsterdam het licht doen zien met daarop een willekeurige greep van 85 beroemde Nederlanders die allen langer dan 10 jaar zijn overleden. Op de voorzijde van het vouwblad is de kaart van Amsterdam met meer en minder voor de hand liggende begraafplaatsen. Aan de achterzijde een opsomming per begraafplaats van een aantal bekende personen met een zeer beknopte levensloop. Wilt u een kaart gratis toegestuurd krijgen dan is een mailtje naar info@pc.nl voldoende. Vermeld wel uw naam en adresgegevens en bij het onderwerp 'stadskaart'.

Boeken
Elke lezingavond in Noord is achter in de zaal een boekenmarkt onder het motto 'Voor U en door U'. Alle (Amsterdam)boeken worden gratis aangeboden en u bepaalt zelf wat u een boek waard vindt.
Dit bedrag stopt u in de donatiedoos op de boekentafel en u neemt uw verworven bezit mee. U blij, de Vereniging blij en onze boekenkast weer een beetje leger. In januari zijn o.m. alle ingebonden jaargangen 'Ons Amsterdam' (40 jaar) beschikbaar.

asdpas Samenwerking met Stadspas Amsterdam in 2015/2016 voortgezet
Stadspas Amsterdam en ACHV hebben sinds 2013 een samenwerkingsovereenkomst. Voor houders van de Stadspas betekent dit dat zij korting krijgen op de toegangsprijzen van onze activiteiten. Aanmelden als lid kan natuurlijk ook en wel door hier te klikken.

Amsterdam van toen tot nu

asd1220 De nederzetting, die onder de naam Amsterdam in de zeventiende eeuw zou uitgroeien tot de machtigste stad van de wereld, ontstond kort vóór 1200 op de westoever van de Amstel. De eerste bewoners leefden op terpen en hielden zich bezig met agrarische activiteiten. Het waren waarschijnlijk Friezen die van de overkant van het IJ kwamen. De zeer actieve archeologische afdeling van "Bureau Monumenten & Archeologie" heeft in het noorddeel van de Nieuwendijk een smidse opgegraven die zij in de begintijd dateren. Tot ver in de Middeleeuwen bestond het dagelijkse voedsel van de gewone mensen uit vis en graanproducten en wat de natuur verder bracht. Vlees was voorbehouden aan de adel en de hogere standen. Het is dus logisch dat er bij opgravingen veel visresten tevoorschijn komen. Dat heeft geleid tot het misverstand dat Amsterdam begonnen is als vissersdorp. Weliswaar was er op de Dam een visafslag máár die is pas heel veel later daar gevestigd.

Floris V Die Dam ontstond rond 1250, toen in opdracht van de landsheer, de bisschop van Utrecht, een dijk werd aangelegd van waar nu Naarden ligt tot Velsen. Naast de dam ontstond een markt aangeduid als Die Plaetse. Dit alles was al gauw wijd en zijd bekend. Als de Graaf van Holland, Floris V, in 1275 een tolprivilege verleent dan schrijft hij 'Aan mijn vrienden wonende omtrent de Amestelledamme'. Misschien is zo de naam Amsterdam voor het eerst op schrift gesteld. Dat tolprivilege heeft de economische groei en betekenis van Amsterdam zeer bevorderd. Zozeer dat de nederzetting van 1200 inwoners in 1275 toenam tot 3000 in 1300 en dat is in die tijd al een stad. In dat jaar begint de bouw van de eerste parochiekerk die op 17 september 1306 werd ingewijd door de bisschop van Utrecht Gwijde (Guy) van Avesnes (ook bekend als Gwijde van Henegouwen). Die eerste parochiekerk kennen wij nu als de 'Oude Kerk' maar was aanvankelijk gewijd aan Sint Lambertus, zijn naamdag is 17 september. Later werd die wijding gewijzigd naar Sint Nicolaas, de beschermheilige van de zeelieden en Johannes de Doper, de beschermheilige van de binnenschippers. Een slimme zet, want nu begreep iedereen meteen dat Amsterdam zowel een zee- als binnenhaven is.

bierkaai Als Gwijde van Avesnes op 28 mei 1317 vrij plotseling overlijdt, besluit Amsterdam zich aan te sluiten bij Holland. Als beloning wordt hier in 1321 de Hamburgse biertol gevestigd. De bierkaai ligt ter hoogte van de Oude Kerk. De Hamburgse bierbrouwers stichtten de Hamburgerkapel in de Oude Kerk. Pas in 1343 verwerft Amsterdam Hollandse stadsrechten.

read moreLees verder