Bezoek

Bezoekonze evenementen

Let op: ACHV-leden zijn leden van Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging, swp-leden zijn leden van samenwerkingspartners

maandag 14 februari 2022 lezing
Locatie: Buurtcentrum Het Zwanenmeer, Beemsterstraat 491, 1024BE Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
Amsterdam Diplomatenstad, spreker / inleider: Tessa de Boer, Leids Instituut voor Geschiedenis
Hoe kan het dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is, maar in Den Haag de politiek en diplomatie bedreven wordt? Het is een vraag die vaak naar voren komt. Ook in de zeventiende en achttiende eeuw vroeg men zich al af waarom dit nou eigenlijk zo was. Volgens de wetten van de Republiek mocht diplomatie vrijwel alleen in Den Haag plaatsvinden. Amsterdam was echter een stad van wereldformaat, met heel veel internationale belangen. Amsterdam bemoeide zich enorm met de diplomatie van de Republiek. De burgemeesters probeerden Nederlandse gezanten voor hun karretje te spannen, en lokten buitenlandse ambassadeurs van Den Haag naar Amsterdam. Tessa ontving dit jaar de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Voor deze activiteit hoeft u niet te reserveren. U bent van harte welkom. Denkt u aan de geldende coronaregels?

ACHV-leden gratis; swp-Leden € 2,50; Gasten € 5,00

Koopmansbeurs

Koopmansbeurs


dinsdag 22 februari 2022 lezing
Locatie: De Oude Gracht, Keizersgracht 218b, 1016DZ Amsterdam (naast Onze Lieve Vrouwekerk bij Westermarkt) (kaart zie Over ACHV)
Het mirakel van Amsterdam, spreker / inleider: Prof. dr Peter Jan Margry, historicus etnologie
Het Mirakel van Amsterdam was een eucharistisch wonder dat zich volgens de overlevering op 15 maart 1345 in Amsterdam zou hebben voltrokken. Na de bouw van de kapel van de Heilige Stede, ter ere van het Mirakel, groeide Amsterdam in de 14e en 15e eeuw tot een belangrijk bedevaartcentrum. Jaarlijks werden er grootse en pompeuze sacramentsprocessies gehouden. Maar aan deze cultus kwam een abrupt einde toen in 1578 het stadsbestuur overging in protestantse handen. Toen in de 19e eeuw in Nederland het katholieke geloof weer openlijk was toegestaan, kwam de Mirakeldevotie langzaam weer op gang. Tijdens de Stille Omgang, een nachtelijke bedetocht ongeveer halverwege maart gedenken katholieke gelovigen uit Amsterdam, geheel Noord-Holland en zelfs overige delen van Nederland het Mirakel. Peter Jan Margry vertelt over deze intrigerende devotie, de Mirakelcultus, en over de langdurige interactie tussen heiligdom, pelgrims, stad, natie, en de twisten die daarmee gepaard gingen. Aanvang: 13.30 uur. Voor deze activiteit hoeft u niet te reserveren. U bent van harte welkom. In de pauze wordt het boek verkocht. Denkt u aan de geldende coronaregels?

ACHV-leden gratis; swp-Leden € 2,50; Gasten € 5,00
maandag 14 maart 2022 lezing
Locatie: Buurtcentrum Het Zwanenmeer, Beemsterstraat 491, 1024BE Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
ALV en lezing, spreker / inleider: volgt
volgt

ACHV-leden gratis; swp-Leden € 2,50; Gasten € 5,00


Cris van der Hoek

Cris van der Hoek

woensdag 16 maart 2022 tot woensdag 11 mei 2022 cursus
Locatie: Buurtcentrum Het Zwanenmeer, Beemsterstraat 491, 1024BE Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
Cursus vrouwelijke filosofen, spreker / inleider: Cris van der Hoek
Vrouwelijke filosofen zijn lange tijd om verschillende redenen uitgesloten geweest uit de filosofische canon. Zie hiertoe bijvoorbeeld het boek Vrouwelijke filosofen. Een historisch overzicht, onder redactie van Carolien Ceton (uitgeverij Atlas). De laatste decennia is hierin verandering gekomen, zeker waar het de meer hedendaagse filosofes betreft. Cris van der Hoek is senior docent wijsbegeerte aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft onder meer gepubliceerd op het terrein van de feministische filosofie. In de cursus bespreken we de volgende vijf filosofes: Carry van Bruggen (1881 – 1932), Hannah Arendt (1906 – 1975), Simone de Beauvoir (1908 – 1986), Judith Butler (1956), Donna Haraway (1944). Een cursus die dus niet Amsterdam als onderwerp heeft, maar past in onze lijn van filosofie en sterke vrouwen. U kunt inschrijven voor de hele cursus van 5 lessen of per afzonderlijke les op de daarbij horende datum. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

ACHV-leden € 50,00; swp-Leden € 70,00; Gasten € 80,00
Gebruik boekingsnummer 325.
Van de 25 plaatsen zijn nog 21 plaatsen beschikbaar.

rendition.384.614.

rendition.384.614.

woensdag 16 maart 2022 cursus
Locatie: Buurtcentrum Het Zwanenmeer, Beemsterstraat 491, 1024BE Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
Cursus Les 1: Carry van Bruggen (1881 – 1932), spreker / inleider: Cris van der Hoek
Carry van Bruggen groeit op in een groot joods gezin. Ze publiceert naast journalistiek werk een groot aantal romans, die tijdens de tweede feministische golf in de jaren zeventig herontdekt worden. Het meest bekend is Carry van Bruggen vooral geworden door haar meer filosofische werk: Prometheus en Hedendaags fetischisme over het verschil tussen individueel en collectief gedrag en de positie van minderheidsgroepen. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50
Gebruik boekingsnummer 326.
Van de 10 plaatsen zijn nog 9 plaatsen beschikbaar.

woensdag 30 maart 2022 cursus
Locatie: Buurtcentrum Het Zwanenmeer, Beemsterstraat 491, 1024BE Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
Cursus Les 2: Hannah Arendt (1906 – 1975), spreker / inleider: Cris van der Hoek
Arendt was een Duits-joodse filosofe die tijdens WOII naar de VS emigreerde. Ze pleitte onder meer voor een herwaardering van de publieke sfeer en actief burgerschap. Hannah Arendt is een belangrijke politiek filosoof van de twintigste eeuw. Beroemd is Arendt vanwege haar verslag van het Eichmann-proces in 1961 en haar typering ‘banaliteit van het kwaad‘. Volgens Arendt was Eichmann – verantwoordelijk voor het transport van Joden naar concentratiekampen – een bureaucraat die zijn taken zonder nadenken uitvoerde. Ze concludeert dat het kwaad eerder banaal is, niet monsterlijk. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50

© Av Ryohei Noda

© Av Ryohei Noda
Gebruik boekingsnummer 327.
Van de 10 plaatsen zijn nog 10 plaatsen beschikbaar.

Collectie Stadsarchief Amsterdam - Datering 1816

Collectie Stadsarchief Amsterdam - Datering 1816

donderdag 7 april 2022 excursie

Stadsgezichten van Gerrit Lamberts, spreker / inleider: Stadsarchief Amsterdam
ER IS EEN TWEEDE RONDLEIDING LATER IN DE MIDDAG, ZIE HIERONDER. Rondleiding door de mooie tentoonstelling in het Stadsarchief. Gerrit Lamberts (1776-1850) is een van de bekendste onbekende tekenaars van Amsterdam. In elk boek over de geschiedenis van de stad staan een of meer van zijn tekeningen afgebeeld. Niet ten onrechte, want zijn charmante en levensechte weergave van de stad in de eerste helft van de 19de eeuw heeft een onmiskenbaar Amsterdam-gevoel. Toch is zijn naam bij het grote publiek relatief onbekend. Net als de eerste helft van de 19de eeuw een zelden belichtte, vergeten periode in de stedelijke geschiedenis is. Het Stadsarchief Amsterdam bezit met 268 bladen de meest omvangrijke groep bewaard gebleven tekeningen van zijn hand. Deze heeft vrijwel geheel betrekking op Amsterdam en omgeving. De tekeningen zijn heel aantrekkelijk voor een breed publiek: er vallen natuurlijk veel plekken in de stad te herkennen. Amsterdam door de ogen van Lamberts is een levendige stad, die tegelijkertijd in verval is. Samenkomst in de hall Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32 om 13.15 uur. De rondleiding duurt 1,5 uur.

ACHV-leden € 7,00; swp-Leden € 9,50; Gasten € 12,50
Attentie: Het maximale aantal deelnemers is bereikt. Wilt u op de reservelijst stuur dan een bericht aan excursie@amsterdamhv.nl o.v.v. datum en onderwerp.donderdag 7 april 2022 excursie

Stadsgezichten van Gerrit Lamberts , spreker / inleider: Stadsarchief Amsterdam
Rondleiding door de mooie tentoonstelling in het Stadsarchief. Gerrit Lamberts (1776-1850) is een van de bekendste onbekende tekenaars van Amsterdam. In elk boek over de geschiedenis van de stad staan een of meer van zijn tekeningen afgebeeld. Niet ten onrechte, want zijn charmante en levensechte weergave van de stad in de eerste helft van de 19de eeuw heeft een onmiskenbaar Amsterdam-gevoel. Toch is zijn naam bij het grote publiek relatief onbekend. Net als de eerste helft van de 19de eeuw een zelden belichtte, ‘vergeten’ periode in de stedelijke geschiedenis is. Het Stadsarchief Amsterdam bezit met 268 bladen de meest omvangrijke groep bewaard gebleven tekeningen van zijn hand. Deze heeft vrijwel geheel betrekking op Amsterdam en omgeving. De tekeningen zijn heel aantrekkelijk voor een breed publiek: er vallen natuurlijk veel plekken in de stad te herkennen. Amsterdam door de ogen van Lamberts is een levendige stad, die tegelijkertijd in verval is. Samenkomst in de hall Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32 om 14.45 uur. De rondleiding duurt 1,5 uur.

ACHV-leden € 7,00; swp-Leden € 9,50; Gasten € 12,50

Stadsarchief Amsterdam, datering 1818

Stadsarchief Amsterdam, datering 1818
Gebruik boekingsnummer 323.
Van de 14 plaatsen zijn nog 12 plaatsen beschikbaar.
woensdag 13 april 2022 cursus
Locatie: Buurtcentrum Het Zwanenmeer, Beemsterstraat 491, 1024BE Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
Cursus Les 3: Simone de Beauvoir (1908 – 1986), spreker / inleider: Cris van der Hoek
Simone de Beauvoir was een existentialistische filosofe en romanschrijfster. Volgens haar zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen niet natuurlijk. Ze zijn niet aangeboren, maar het resultaat van opvoeding en de maatschappij waarin een individu opgroeit. Tot deze conclusie komt de Beauvoir in Le deuxième sexe. De titel verwijst naar de plaats die de vrouw in de samenleving inneemt, als tweederangs burgers, zij komen na de man, die wordt gezien als de eerste sekse. Met dit boek levert de Beauvoir een belangrijke bijdrage aan het feminisme. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50
Gebruik boekingsnummer 328.
Van de 10 plaatsen zijn nog 10 plaatsen beschikbaar.

dinsdag 19 april 2022 excursie

Joodse geschiedenis van Amsterdam, spreker / inleider: René Valensa
Tijdens deze wandeling hoort u over de geschiedenis van de joodse Amsterdammers van 1600 tot 1942. Na een korte inleiding over hun komst naar Amsterdam, de woon- en economische omstandigheden en typisch joodse beroepen in de beginjaren maken we een wandeling door de oude jodenbuurt. We wandelen niet alleen langs de huizen en andere plekken van bekende (rijke) joden, weeshuizen, theaters etc. maar ook door de arme vroegere jodenbuurt. Hierbij wordt niet hun religieuze maar sociale leven belicht. Duur: circa 3 uur inclusief drinkpauze (consumptie niet inbegrepen). Start 13.00 uur bij het standbeeld van Spinoza op Zwanenburgwal / hoek Amstel (achterkant Stopera). De prijs is inclusief audioapparatuur.

ACHV-leden € 10,00; swp-Leden € 12,50; Gasten € 15,50

Collectie Joods Historisch Museum

Collectie Joods Historisch Museum
Gebruik boekingsnummer 333.
Van de 15 plaatsen zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.

woensdag 20 april 2022 cursus
Locatie: Buurtcentrum Het Zwanenmeer, Beemsterstraat 491, 1024BE Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
Cursus Les 4: Judith Butler (1956), spreker / inleider: Cris van der Hoek
Butler is een Noord-Amerikaanse filosofe die onder meer filosofische vooronderstellingen rondom identiteit en politiek ter discussie stelt. Een belangrijk thema is kwetsbaarheid. Centraal in haar werk staat het idee dat de sociale werkelijkheid niet is gegeven, maar wordt gecreëerd in taal, gebaar en teken. Onze taal is niet neutraal, maar construeert en versterkt vooroordelen over wat typisch mannelijk of typisch vrouwelijk is, typisch voor hetero’s of typisch voor homo’s. We creëren een sociale fictie, waarin deze stereotypen ook echt bestaan. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50

Foto Stefan Gutermuth

Foto Stefan Gutermuth
Gebruik boekingsnummer 329.
Van de 10 plaatsen zijn nog 10 plaatsen beschikbaar.

zondag 24 april 2022 excursie

Geschiedenis van Joods Amsterdam, spreker / inleider: René Valensa
Tijdens deze wandeling beleeft u de geschiedenis van de joodse Amsterdammers van 1600 tot 1942. Na een korte inleiding over hun komst naar Amsterdam, de woon- en economische omstandigheden en typisch joodse beroepen in de beginjaren maken we een wandeling door de oude jodenbuurt. We wandelen niet alleen langs de huizen en andere plekken van bekende (rijke) joden, weeshuizen, theaters etc. maar ook door de arme vroegere jodenbuurt. Hierbij wordt niet hun religieuze maar sociale leven belicht. Duur: circa 3 uur inclusief drinkpauze (consumptie niet inbegrepen). Start 13.00 uur bij het standbeeld van Spinoza op Zwanenburgwal / hoek Amstel (achterkant Stopera). De prijs is inclusief audioapparatuur.

ACHV-leden € 10,00; swp-Leden € 12,50; Gasten € 15,50

Collectie Joods Historisch Museum

Collectie Joods Historisch Museum
Gebruik boekingsnummer 334.
Van de 15 plaatsen zijn nog 15 plaatsen beschikbaar.

dinsdag 26 april 2022 lezing
Locatie: De Oude Gracht, Keizersgracht 218b, 1016DZ Amsterdam (naast Onze Lieve Vrouwekerk bij Westermarkt) (kaart zie Over ACHV)
De Amsterdamse pokkenepidemie van 1871, spreker / inleider: Dr. Sanne Muurling, onderzoeker Radboud U
We zitten er middenin. Een grootschalige vaccinatiecampagne die wordt ingezet om een epidemie in te dammen. Vaccinaties zijn al twee eeuwen onderdeel van de strijd tegen besmettelijke ziekten. De eerste keer dat vaccinaties landelijk werden ingezet, was tegen het besmettelijke variolavirus: de pokken. Onder het nemen van maatregelen werden zaken verstaan die we nu terug zien bij de coronamaatregelen: het schorsen van kermissen, het sluiten van scholen, het ventileren, reinigen en ontsmetten van huizen, het voorkomen van verplaatsingen van mensen, en het zo snel mogelijk alsnog vaccineren. Tegelijkertijd zorgen alle rapporten en waarschuwingen van artsen tijdens de pokkenepidemie voor veel herkenning vanuit onze eigen ervaringen met de COVID-19 pandemie. Aanvang lezing 13.30, zaal open om 13.00.

ACHV-leden gratis; swp-Leden € 2,50; Gasten € 5,00

Schilderij door Ernest Board

Schilderij door Ernest Board


© Donna Haraway

© Donna Haraway

woensdag 11 mei 2022 cursus
Locatie: Buurtcentrum Het Zwanenmeer, Beemsterstraat 491, 1024BE Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
Cursus Les 5: Donna Haraway (1944), spreker / inleider: Cris van der Hoek
De Amerikaanse bioloog, wetenschapsfilosoof en feminist Donna Haraway (1944), geniet in Nederland vooral bekendheid vanwege haar Manifesto for Cyborgs (1991). Het begrip cyborg, een samentrekking van cybernetica en organisme, is sindsdien zowel in de populaire cultuur als in de academische wereld sterk ingeburgerd. In 2003 verscheen een tweede manifest van Haraway: The Companion Species Manifesto, waarin de figuur van de cyborg is vervangen door die van companion species; een manifest dat, aldus de ondertitel, gaat over ’honden, mensen en significant otherness’. Cris van der Hoek laat zien waartoe dit manifest ons wil aansporen. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50
Gebruik boekingsnummer 330.
Van de 10 plaatsen zijn nog 10 plaatsen beschikbaar.
dinsdag 24 mei 2022 lezing
Locatie: De Oude Gracht, Keizersgracht 218b, 1016DZ Amsterdam (naast Onze Lieve Vrouwekerk bij Westermarkt) (kaart zie Over ACHV)
Gouden bochten - de relatie Amsterdam en de Vechtstreek, spreker / inleider: Juliette Jonker-Duynstee, kunsthistorica
Maar liefst 72 buitenplaatsen pronken aan de oevers van de Vecht en in de historische dorpskernen. De eerste buitenplaatsen werden hier rond 1630 gebouwd. Boerderijen en baksteen- en dakpanfabriekjes werden opgekocht door rijke Amsterdammers die op zoek waren naar lucratieve investeringen. Zij verbouwden de historische panden tot een meer statusrijk huis en brachten hier de zomer door, weg van de warme en stinkende stad. Het heerlijke plattelandsleven op maar een paar uur vaarafstand van Amsterdam trok steeds meer kooplieden aan, en zo ontstond er langzamerhand een heel snoer buitenplaatsen, die in de loop van de tijd steeds groter en luxueuzer werden. Wie bouwden deze huizen, hoe werden ze bewoond, wat is de bouwgeschiedenis, en hoe kwam men hier eigenlijk? Op deze en veel meer vragen krijgt u antwoord door Juliette Jonker. Aanvang om 13.30 uur, zaal open om 13.00.

ACHV-leden gratis; swp-Leden € 2,50; Gasten € 5,00


dinsdag 28 juni 2022 lezing
Locatie: De Oude Gracht, Keizersgracht 218b, 1016DZ Amsterdam (naast Onze Lieve Vrouwekerk bij Westermarkt) (kaart zie Over ACHV)
Amsterdam sloopt. Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw, spreker / inleider: Wouter van Elburg en Hanneke Ronnes
De onstuitbare afbraak van monumentale gebouwen en van complete huizenblokken roept steeds meer weerstand op onder Amsterdammers. Vooral de in de decennia rond 1900 gebouwde gordel rond het centrum valt ten prooi aan de slopershamer. Inmiddels is bijna de helft van sommige buurten afgebroken, zoals de Dapperbuurt en de Indische buurt. In dit boek wordt geïnventariseerd wat er verdwenen is in de afgelopen twintig jaar. De afgebroken gebouwen en huizen zijn gedocumenteerd met foto’s en beschrijvingen gebaseerd op archiefonderzoek. Het resultaat is onthutsend, maar nog schokkender is de lijst van wat er nog afgebroken gaat worden in de komende jaren. Hoe lang kan deze stad nog doorgaan met het afbreken van de oorspronkelijke architectuur en van de eigen identiteit? Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00.

ACHV-leden gratis; swp-Leden € 2,50; Gasten € 5,00

Gesloopt 2021 Heineken Hoek

Gesloopt 2021 Heineken Hoek


zaterdag 2 juli 2022 excursie

JUBILEUM VAARTOCHT Amsterdam aan de Vecht, spreker / inleider: Rederij Stichtse Vecht
ZET ALVAST IN UW AGENDA! Een speciale dag ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum! Een 4,5 uur durende rondvaart over de Vecht vanaf Maarssen, richting Breukelen en Nieuwersluis naar Loenen aan de Vecht. De boot vaart langs statige buitenhuizen, hofsteden, kastelen, romantische theekoepels en indrukwekkende rijke natuur. We passeren o.a. Geesberge, Leeuwenburg, Gansenhoef, Slangevegt en Kasteel Nyenrode, Kasteel Gunterstein, Vecht en Dam, Vecht en Hoff. De bezienswaardigheden worden tijdens de rondvaart door de kapitein toegelicht. Natuurlijk komt de relatie met de Amsterdamse grachtengordel ter sprake en hoort u verhalen over bewoners of bijzondere gebeurtenissen. Welkom met koffie of thee. Onderweg genieten we van een luxe koffietafel. Stop in Loenen, kies hier voor een wandeling of verblijf aan boord. De wandeling is inclusief maar u moet zich wel apart aanmelden (excursienummer 332) in verband met de gidsen. Tijdens de terugvaart worden we getrakteerd op borrelhapjes en drankjes. Begin en einde rondvaart in Maarssen, Oostwaard 34ms, bereikbaar met OV lijn 12 vanaf Utrecht of Maarssen. Gratis parkeren. Aan boord om 11.25 uur.

ACHV-leden € 27,50; swp-Leden € 45,00; Gasten € 60,00Gebruik boekingsnummer 331.
Van de 70 plaatsen zijn nog 35 plaatsen beschikbaar.
zaterdag 2 juli 2022 excursie

Wandeling door Loenen, spreker / inleider: Juliette Jonker-Duynstee
Tijdens de stop in Loenen aan de Vecht kunt u deze wandeling van 1 uur met een ervaren gids maken. We lopen van noord naar zuid door het historische dorp, van korenmolen de Hoop (een 19de-eeuwse vervanger van een 17de-eeuwse molen) tot aan het weiland waar in de 13de eeuw kasteel Kronenburg gebouwd werd, het kasteel waar het dorp Loenen bij ontstaan is. Het kasteel is er niet meer, maar de verhalen zijn er nog wel! De wandeling voert door de Dorpsstraat met haar monumenten en overtuinen aan de Vecht, met zicht op buitenplaatsen en theekoepels, en langs de gotische kerk met haar markante scheefstaande toren. Onderweg hoort u verhalen over de panden en bewoners en krijgt u een levendig beeld van deze Parel van de Vechtstreek. Zo vult de wandeling puzzelstukjes in van het grotere kader van de geschiedenis van dit gebied, die tijdens de vaartocht geschetst is. Let op: deze wandeling is alleen in combinatie met de boottocht (excursienummer 331) te boeken.

Gebruik boekingsnummer 332.
Van de 70 plaatsen zijn nog 36 plaatsen beschikbaar.

woensdag 31 augustus 2022 overig

Sweelinck wandeling, spreker / inleider: U voert de wandeling zelf uit
2021 was het 400 jaar geleden dat Jan Pietersz. Sweelinck overleed. De Stichting Sweelinck 2021 bracht ter gelegenheid hiervan van 16 tot 26 oktober een hommage aan deze grote organist en componist middels het Sweelinck Festival. Voor een kennismaking met Jan Pietersz Sweelinck moet je in Amsterdam zijn. Al enkele jaren na zijn geboorte in Deventer verhuisde het gezin hier naar toe en zou hij zijn triomfen vieren. In dit kader was ons gevraagd een wandeling te organiseren. Helaas maakt een gidsverbod van de Gemeente Amsterdam in dit stukje van de stad onmogelijk om u rond te leiden. Wij hebben daarom een wandeling samengesteld die eenvoudig op eigen gelegenheid te lopen is aan de hand van een uitgebreide pdf (32 bladzijden). U begint en eindigt op de Dam en maakt uitgebreid kennis met het Amsterdam uit de tijd van Sweelinck. Maar we laten u niet alleen kennis maken met Sweelinck, u krijgt een diepere kijk in het Amsterdam van omstreeks 1600, met meer perspectief in de omgeving waar hij woonde en werkte. Welke belangrijke geschiedkundige feiten hadden er plaats? Welke BN-ers van weleer heeft hij wellicht ontmoet? Wat zien we nog terug van de stad uit die tijd? Maar ook een stap naar de huidige tijd. Waar en op welke wijze wordt Sweelinck in Amsterdam geëerd? En hoe dan? Vragen genoeg om u in een mooie wandeling van enkele uren door één van de oudste stukjes Amsterdam te voeren. Wilt u de Oude Kerk bezoeken kijkt u dan op hun website voor informatie over openingstijden en toegangsprijzen. Uiterlijk een dag na uw bestelling krijgt u de pdf in uw mailbox geleverd (zorg dat hier voldoende ruimte is 10MB). We hopen van harte dat u na de wandeling zegt: Wat leefde Sweelinck in een boeiende en spannende tijd in een fantastische stad. Recensie: Een hele leuke combinatie van Sweelinck en de binnenstad met meerdere verschillende invalshoeken. Erg informatief voor de wandelaars.

ACHV-leden € 6,00; swp-Leden € 8,00; Gasten € 10,00

Voorbeeld bladzijde 6

Voorbeeld bladzijde 6
Gebruik boekingsnummer 550.

Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging

Inschrijven op onze Nieuwsbrief of interessante Amsterdam-excursies doet u hier.

Lezingen zijn zonder aanmelding te bezoeken.


stationsplein

Administratie


ContactformulierCaptcha image

[Andere code? Klik op de code.]


Copyright © 2012-2022 Amsterdam Cultuur Historische Vereniging | Alle rechten gereserveerd | Volg ACHV op | Privacybeleid | Sitemap