09 apr 2015: Bezoek aan de Sint Jan in Gouda (afsluiting cursus)