Aanmelden nieuw lid

Titel: (let op een echtpaar maakt twee aparte inschrijvingen)
Voorletter(s), Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Geboortejaar (wordt gebruikt voor identificatie):
Adres:
Postcode (1234XX):
Woonplaats:
Telefoon (10 cijfers, geen spatie of streepje):
E-mail:
meldt zich aan als lid van Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging.

Incasso machtiging
Ik machtig Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging de contributie af te schrijven van mijn bankrekening.
IBAN nummer:
Tenaamstelling:
Akkoord automatische incasso:
Een incasso kan tot 56 dagen na afschrijving zonder opgaaf van redenen bij de bank teruggevorderd worden. De contributie wordt aan het eind van het kwartaal waarin u lid bent geworden geïnd. Lid geworden in het 4e kwartaal bent u geen contributie over dat jaar verschuldigd.
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen:
Hoe bent u op ons geattendeerd:
U kunt hier lezen hoe wij met uw privacy omgaan. Privacybeleid

Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging

Inschrijven op onze Nieuwsbrief of interessante Amsterdam-excursies doet u hier.

Lezingen zijn zonder aanmelding te bezoeken.


stationsplein

Administratie


ContactformulierCaptcha image

[Andere code? Klik op de code.]


Copyright © 2012-2022 Amsterdam Cultuur Historische Vereniging | Alle rechten gereserveerd | Volg ACHV op | Privacybeleid | Sitemap