heineken bierwagen met paarden

Arme, arme paarden

Rond de eeuwwisseling werd Nederland geplaagd door een soort schuldgevoel ten opzichte van de paarden.

Door de komst van de spoorwegen, de stoomtram en de auto, raakte het paard op de achtergrond. Velen konden echter maar moeilijk afscheid nemen van dit edele dier, dat sinds mensenheugenis de mens had bijgestaan en geholpen.

2pk verhuiswagen

Ook een verslaggever van de Telegraaf werd door gevoelens van twijfel beheerst. Op 14 augustus 1900 schreef hij naar aanleiding van de eerste rit van de elektrische tram door de Marnixstraat:

'Arme, arme paarden, die rustig in den stal uw graan en hooi verorbert. Zal de toenemende toepassing van stoom en electriciteit ook in uw bestaan een 'sociale quaestie' te voorschijn roepen? En waarop zal die uitloopen? Zult gij mettertijd geheel uit onze groote steden, misschien geheel van den aardbodem verdwijnen? Zult gij nog alleen in omheinde parken bewaard worden? Of zal, nog erger, alleen een opgezet exemplaar van uw geslacht het menschdom nog aan uw bestaan herinneren?'