Archeologische vondst

De archeologische dienst heeft eind mei 2020 de resten gevonden van een eeuwenoude boerderij in het noordelijkste puntje van Amsterdam. De boerderij is blootgelegd aan de voet van de dijk tussen Durgerdam en Uitdam. Er wordt nog gezocht naar een kerkje dat te zien is op een historische kaart uit 1717 is aan de zuidkant van Uitdam. Of de resten daarvan op dit terrein liggen is niet duidelijk.

Uit historische bronnen was bekend dat hier een nederzetting heeft gelegen. Een verrassing is de staat waarin de resten verkeren, zo gaaf en compleet. Het betreffen de resten van een boerderij uit de zestiende eeuw die amper een meter onder het maaiveld liggen. Nu zijn het vier uitgegraven vakken met een muurtje van baksteen en hier en daar een houten balk en plank als overblijfsel van een fundering. Een ratjetoe aan stenen en hergebruikt hout van schepen. De boerderij was van baksteen met een woondeel voor de eigenaar en een staldeel voor het vee. Ze dateert vermoedelijk uit de late zestiende eeuw. Oudere resten in een diepere laag vormen het bewijs van het bestaan van een houten voorganger uit het midden van dezelfde eeuw die is afgebrand en mogelijk is er een nog oudere laag terug te vinden. De nu gevonden boerderij lag op een terp ter bescherming tegen het zeewater dat met regelmaat kans zag de dijk te vernielen. De opgraving op de grens van Uitdam zijn een gevolg van de voorbereidende werkzaamheden voor de versterking van de dijk tussen Amsterdam en Hoorn.