1780 galgenveld (r.vinkeles)

De galg bestolen

Dit opvallende zinnetje verwijst in de index van één der keurboeken naar pag.179, waar men een notificatie van 20 juli 1689 aantreft.

Daar wordt bekend gemaakt, dat het dode lichaam van Jacob Brouwer, die op 16 juli 1689 met een mes boven zijn hoofd was opgehangen en daarna naar de Volewijk gebracht om door de vogels te worden opgegeten, daar van de galg was verdwenen. Een premie van fl. 1000.- werd uitgeloofd voor het aanbrengen van de schuldigen.

Jacob Brouwer, een twintigjarige schilpadkabinetwerker, was op 14 juli veroordeeld wegens messteken, vandaar het mes, maar vooral wegens chantage op een heel onplezierig gebied. Hij was vermoedelijk identiek met Jacob Brouwer, die 24 juli 1669 in de Lutherse kerk werd gedoopt. Zijn vader, Ove of Oeff Brouwer, die in 1668 als 27-jarige schoenmakersgezel van Holstein was getrouwd met Anna Hagendoorn, woonde bij zijn hertrouw in 1679 in de Ridderstraat.
De confessieboeken van 1689 bevatten niets, dat er op wijst, dat de dieven gevat werden. Wij hebben dus geen nadere verklaringen en het is aan u om uit te maken, of deze diefstal geschied was namens de nabestaanden of vrienden van de geëxecuteerde, die hem een behoorlijke begrafenis wilden geven, of namens mensenvilders.