Ruysdaelkade en Boerenwetering naar Stadhouderskade, gebouw met ronde koepel is Arena circusgebouw

Dubbeltjesconcerten

Voor heel wat Amsterdammers vormden de prijzen van het Concertgebouw een veel te hoge drempel.

Voor hen waren er 'dubbeltjes-concerten', die de commissie voor de Volksconcerten in 1897 in het circusgebouw Arena aan de Boerenwetering op zondagmiddag organiseerde. (Arena is gebouw met de ronde koepel)
In het Geïllustreerde Volkstijdschrift Eigen Haard wordt de gezeglijkheid en de dankbaarheid van het publiek gememoreerd:
'Zeer gewillig schikken de bezoekers zich in de bepalingen, waarbij het rooken in de zaal, het gebruik van ververschingen en het medebrengen van zuigelingen verboden wordt, altemaal maatregelen die voor de bezoekers kleine opofferingen zijn, maar in het belang bleken van de goede orde en het ongestoord genot'.

Jan Willem Brouwersplein (Concertgebouwplein) bij de bomen luisterden de 'hekleden'

Het merendeel van het publiek hoorde hier voor het eerst van zijn leven een symfonie van Beethoven.

Programma's à één cent vonden gretig aftrek en werden vlijtig bestudeerd. Na afloop was er geestdriftig applaus.

Op zondagmiddagen gaf het Concertgebouworkest in de halfronde tuin achter het gebouw concerten, die door geïnteresseerden buiten de hekken enthousiast werden aangehoord.
'Hekleden' werden deze toehoorders wel spottend genoemd. Na het verdwijnen van de tuin in de jaren twintig ging ook het Concertgebouw 'volksconcerten' geven.