huis te vraag

Maximiliaan I zoekt de Heilige Stede Kapel

Een overlevering vertelt dat het zo genoemd werd ter herinnering aan het feit dat Maximiliaan I op deze hoogte de weg vroeg naar de Heilige Stedekapel. De waard van herberg 't Huys Te Vraag aan de Schinkel en de Sloterweg vertelt aan twee bezoekers te paard.

'Uw Edele heeft zeker wel gehoord - al bennen de Heeren geen Amsterdammers - van de eer die Keizer Maximiliaan aan de Stad gedaan heeft; toen i hier, ook net as de Heeren, langs de Heiligeweg op Amsterdam anree...
Wat ik zo zegge mocht, van Maximiliaan: hij ging dan de Heilige Stee bezoeken, maar kwam met z'n gevolg te verdwalen: bijna, zoo as we zeggen, onder de rook van Amsterdam.
Hij vroeg hier dan an een boerenhofstée of ze se Majesteit ook de weg naar Amsterdam kannen beduye.
Wel seker sire, zeyt de boer en wees 'm de weg.
En daar vandaan hiet een hofstée hier in de buurt nog altijd het Huis Te Vraag, vanwege dat vrage van Maxilmiljaan.
De plaats is toen, om de aardigheid, door een Heer uit Amsterdam gekocht, die heeft daar een mooi Heerehuis op gezet.'

begraafplaats te vraag

Het enige dat nog aan Te Vraag herinnert is het groen omzoomde, uit 1892 daterende begraafplaatsje van die naam.
Waar de begraafplaats ’Huis te Vraag’ ligt, stond eertijds het huis ’de Vraag’.
In dit huis ’buyten de Overtoom aan de Schinkel’ kwam waarschijnlijk al voor 1650 een herberg, die in 1855 werd afgebroken.
De particuliere begraafplaats Huis te Vraag werd in 1891 aangelegd en in 1962 vond hier de laatste begrafenis plaats.
Voor de aula staat een poort met twee hardstenen zuilen, afkomstig van de in 1772 afgebrande schouwburg aan de Keizersgracht.
Op de dekplaten van de zuilen staat in zwarte letters Memento Mori, Gedenk te Sterven.

huis te vraag