geldersekade resten oude stadsmuur

Middeleeuwse stadsmuur bij Singel ontdekt

Tijdens werkzaamheden aan de kade van het Singel ter hoogte van het Kattengat zijn overblijfselen van een Middeleeuwse stadsmuur ontdekt.

Hoewel er het vermoeden bestond dat er rond de historische binnenstad resten moesten zijn van de stadsmuur, werd er tot nu toe niets gevonden dat ouder was dan de negentiende eeuw, met uitzondering van enkele losse stenen op de Geldersekade.
Maar vorige week (27 januari 2017) was het raak op het Singel.
Tijdens kadewerkzaamheden werd de buitenste laag bakstenen verwijderd.
Achter die muur, die normaal gesproken onder water staat, bleek een deel van de stadsmuur te zitten waarmee Amsterdam zich tussen 1480 en 1603 beschermde.
Maandag werd de gehele muur blootgelegd en vonden de stadsarcheologen 27 aaneengesloten Middeleeuwse natuurstenen.
Ze zijn met hun formaat van zo'n dertig bij zeventig centimeter opvallend groot.

geldersekade resten oude stadsmuur

Op de oudste nog bestaande stadsplattegrond van Amsterdam, die van Cornelis Anthoniszoon uit 1538, is de muur duidelijk te zien.
In 1480 werd de muur opgetrokken van de Haarlemmersluis op het Singel via de Munt en Amstel, de Kloveniersburgwal, de Nieuwmarkt en de Geldersekade naar de Schreierstoren.

"De steunberen aan de achterkant zijn er ook nog.
Die grote natuurstenen blokken dienden in feite als fundering van halfronde bogen van zo'n vijf meter hoog.
Bovenop die bogen lag een pad, de loop- of weergang.
Daarop liepen de soldaten, om vanachter de kantelen van de stadsmuur Amsterdam te verdedigen."
Toen de stad in het einde van de zestiende eeuw werd uitgebreid met onder andere de Herengracht werd de muur overbodig en gesloopt.

De komende maand worden de stenen voorzichtig verwijderd, omdat de houten palen waar ze op rusten niet meer voldoende steun bieden en er een nieuwe, betonnen fundering nodig is.
Daarna worden ze in de nieuwe kademuur boven de waterlijn teruggeplaatst, zodat iedereen ze kan bewonderen.