paviljoen 3

Psychiater Guyslain in het Gasthuis

De psychiater op bezoek.

Het is 1847 en de Belgische psychiater J.Guyslain bezoekt het Buitengasthuis. Wat hij daar aantrof, vervulde hem met afgrijzen en deed hem het volgende optekenen:

beeld razernij bij het Buitengasthuis

Toppunt van menschelijke ellende

'Treedt binnen de afdeeling der krankzinnigen en gij vindt daar het toppunt van menschelijke ellende.

Razenden, door elkander opgepropt in zalen, die zich overgeven aan alle mogelijke uitspattingen en woeste daden, mannen aan handen en voeten geketend in hun bedden, en dat sedert verscheidene jaren.

Op de binnenplaats geketend aan de muren, bijna zoals apen in de menagerie, overal de imbeciliteit en de woede in hun gelaatstrekken.

Naakte krankzinnigen, gehurkt, die zich beklagen, dat zij niet genoeg voedsel krijgen; magerheid bij hen en kwaadsappige bleekte.

de verblijfsruimten voor de krankzinnigen

Hokken

En wat een hokken! Ik ruik nog den stank welke eruit kwam. Stel u den toestand dier ongelukkigen voor.

Men verschaft hun geen kleeren; wanneer de kleding versleten is en familie hun geen kleeren bezorgen, moeten zij maar naakt blijven'.

Kortom, het Buitengasthuis was het ergste dat deze psychiater, die toch heel wat ziekenhuizen had bezocht, ooit had gezien.

Museum Dr. Guislain

Sinds 1986 bestaat het naar Guislain vernoemde Museum Dr. Guislain, gevestigd in Gent in de door Guislain zelf ontworpen psychiatrische inrichting. Dit museum is gewijd aan de geschiedenis van de psychiatrie.

Dr. Guislain Award

Sinds 2012 bestaat de naar Guislain vernoemde Dr. Guislain Award, een internationale prijs op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg die mede geïnitieerd is door het Museum Dr. Guislain.