amstelveenseweg schinkelkerk

Sprak de slang tot Eva?

Op 23 maart 1924 vertrouwde dominee Geelkerken van de Schinkelkerk (Amstelveenseweg 136) zijn gehoor toe dat hij vond dat wat de bijbel vertelde wel eens in tegenspraak was met wat de wetenschap leerde.

gerard brandtstraat preek in parkkerk

Neem bijvoorbeeld Genesis 3, waar werd verhaald van een slang die sprak.
Onmiddellijk diende lidmaat Marinus een klacht in wegens 'onrechtzinnigheid'.
De synode van Assen besloot in 1926 tot schorsing van Geelkerken.
Toen deze op 14 maart 1926 toch preekte, 's morgens in de Parkkerk en 's middags in de Schinkelkerk, werd hij door de Generale Synode afgezet.
De kerkeraad van de gereformeerde kerk van Amsterdam-Zuid conformeerde zich niet aan de besluiten van de synode.
Daarmee was een kerkscheuring voltrokken waaruit de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband ontstonden.
Zij omvatten rond 25 gemeenten in Nederland en tot hun predikanten behoorde onder andere ds.J.J.Buskes.
In 1946 trad Hersteld Verband toe tot de Nederlandse Hervormde Kerk.