deventer koek plakjes

Stadskoekteller

Het stadsbestuur heeft altijd veel moeite gedaan concurrentie van buiten de stad voor de Amsterdamse neringdoenden te beperken.

Zo werd de nabootsing van de populaire Deventerkoek door Amsterdamse bakkers in het begin van de zeventiende eeuw openlijk door de stadsregering aangemoedigd.

Veel hielp dat niet, zodat ook naar andere middelen werd gegrepen.
In 1648 kwam er een verordening dat deze koek (en die uit Kampen) slechts op een beperkt aantal markten mocht worden verkocht.

Om de ontduiking van de belasting op de koek tegen te gaan, moest de onder ede staande stadskoekteller precies bijhouden hoeveel koeken er uit Deventer werden ingevoerd.
In 1681 werd er zelfs en speciale teller van Deventerkoeken benoemd.
Deze functie heeft precies tachtig jaar bestaan.
De laatste teller was Rijnier Kerkhof, die op 13 januari 1761 overleed.