Herengracht 20
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Herengracht 20 Herengracht 20-24 Herengracht 18-20 Herengracht 20 Herengracht 20

Naam: De Harder
Adres: Herengracht 20
Architect:
Bouwtijd: 1639, 1765, 1917
Opdracht: Jan Coene Coeman, Jan Schelte, -

Een harder is een vissoort. Harders hebben twee rugvinnen, één rugvin met meestal 4 stekels en een tweede vin met vinstralen. De buikvin heeft 5 vinstralen.
1639
Jan Coene Coeman laat een koopmanshuis bouwen van 6,55 m. breed. Het wordt een trapgevel met pui en stoep. De kozijnen hebben onderluiken. Coeman (= koopman) is in 1633 getrouwd met Jannetje Sijberts (Janneken Sibertsdr van Ool). Hun zoon Sybertus Coeman (1643-1679) wordt geboren in 1643. Hij werd in 1679 te Leiden tot gewoon hoogleeraar in de regten benoemd; dan het mogt hem niet gebeuren, dien post te aanvaarden, daar hij nog in dat zelfde jaar, op den 28sten September overleed. Zijne gedachtenis werd niettemin met eene plegtige lijkrede vereerd, welke door den hoogleeraar de Volder gehouden werd.
1669
Adriaen van Alderwerelt (1641-1691), koopman en in 1666 gehuwd met Geertruid Anslo (1640–1697), koopt het huis voor fl. 20.150,-. Adriaen is de zoon van Jan van Alderwerelt (1614-1682). Hun zes kinderen Margaretha, Adriaen, Geertruit, Hester, Anna en Jacob erven het huis na het overlijden van hun moeder en verkopen het in 1699 voor fl. 28.100,-. Adriaen van Alderwerelt was koopman maar niet zoals de meeste familieleden in laken, nee, hij handelde in juwelen, chocolade en dergelijke.
1699
Jan Schelte koopt het huis van de erven Alderwerelt.
1734
Het huis gaat over in handen van zijn zoon Jan Schelte. In 1765 wordt het pand vernieuwd. De entree krijgt een omlijsting in Lodewijk XVI-stijl en achter het raam boven de deur komen pijlen en een vergulde ster. De stoepleuning wordt gevormd door touwvormig gevlochten rond staafijzer. De top wordt veranderd in een kroonlijst.
1857
Het huis wordt bewoond door predikant J.E.de Voogt.
ca.1865
De familie Hagendoorn woont in het huis. Zij blijven tot 1910.
1908
Het pand wordt gebruikt door het St.Josephs Gezellenhuis en een hulpschool. In 1915 verhuizen ze naar Herengracht 46.
1917
Het pand wordt verbouwd tot magazijn en de gevel wordt aangepast. De firma Drukker & Polak trekken er met hun kantoor en magazijn in. Op 28 januari 1919 branden de bovenste twee verdiepingen uit en worden herbouwd.

1971
De NV Butonia, in knopen en gespen en gros, vestigt zich hier. In 1973 verandert de naam in Beheer en Beleggings Mij Butonia BV. Zij blijven hier tot omstreeks 1980 gevestigd. Thans (2018) zijn zij in Weesp gevestigd.
In de jaren '80 wordt het pand gekraakt en later aangekocht door de gemeente Amsterdam voor jongerenhuisvesting.

Meer lezen:
Alderwerelt, van, Jan (1614)
Butonia

Voor het laatst bewerkt: