Herengracht 95
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Herengracht 95 Herengracht 95 Herengracht 95 Herengracht 95

Naam: De Ster
Adres: Herengracht 95
Architect: Jan Pijl, -, -
Bouwtijd: 1614, 1768, 1971
Opdracht: Bartholomeus Barchman Wuijters, Pieter van der Biet, Gerard Böschen

Koopman Bartholomeus Barchman Wuijters (1585-) is getrouwd met Johanna Stadlander (1585-) en vervolgens met Elbertina Snoek (1585-). Uit het laatse huwelijk worden drie kinderen (1615 en 1620 2x) geboren. Wuijters verdient zijn geld met de handel in Russisch kalfs- en geitenleer en koopt de bouwkavel Herengracht 95 in 1612. Meester-timmerman Jan Pijl krijgt de opdracht een huis te bouwen. Omstreeks 1614 staat er een huis van 5,60 m. breed met een trapgevel, stoep, pakhuisdeuren op alle vier verdiepingen en kozijnen met onderluiken. Wuijters verkoopt het huis in 1632 waarna het nog verschillende malen wisselt van eigenaar en huurders.
1664
Michiel Pietersz. Blocq wordt de nieuwe eigenaar. Zijn zoon Pieter Michielsz Blocq (1660-1704) verwerft op een later moment ook Herengracht 93. Pieter Michielsz is in 1684 gehuwd met Johanna van Alderwerelt (1663-1737), een dochter van Jacob van Alderwerelt, die na zijn overlijden in het huis blijft wonen. Bij haar overlijden gaat het huis over in handen van haar kinderen.
1768
wordt de gevel gemoderniseerd en vervangen door een gevel met trigliefen en consoles waarop een rechte lijst. In de lijst een ovaal schild waarop een gouden Ster, omgeven door een guirlande in Lodewijk XVI-stijl. Ook in het raam boven de toegangsdeur wordt een vergulde ster geplaatst. De betekenis van de sterren is niet duidelijk. Pieter van der Biet is vermoedelijk dan de eigenaar.
Halverwege de 19e eeuw kocht Johannes Went, makelaar, Herengracht 95, om er te gaan wonen met zijn vrouw Johanna Emilie Rosalie Adolphine Süsewind (1834-1917), gouvernante. Hij was de pater familias van een maatschappelijk betrokken en muzikale familie. Uit dit huwelijk werd onder meer geboren Louisa Constantia Julia Eduarda Went (1865-1951). Zij bleek een getalenteerde zangeres en zong in 1888 mee bij de opening van het Concertgebouw in het koor van Willem Kes. Na de Middelbare Meisjes School (MMS) ging Louise drie jaar naar de Amsterdamse Huishoudschool, waar ze haar akte Lager Onderwijs behaalde. Zij heeft echter nooit voor de klas gestaan. Wel gaf ze gratis lessen aan de bewoners van de Jordaan, de vrouwen onder hen waren vaak analfabeet. Ondertussen volgde ze bij professor W.Treub aan de Universiteit van Amsterdam colleges over maatschappelijke vraagstukken.
Louise Went trouwde op 2-1-1901 in Amsterdam met Jan Ernst van der Pek (1865-1919), architect. Dit huwelijk bleef kinderloos. Zij woonden aan de Weteringschans 231.
Louise Went vond haar roeping in de toen nog armoedige volkswijk Jordaan. Zij beklom de barricaden voor een sociale samenleving. Ze werd een pionier op het gebied van volkshuisvesting en richtte de eerste school ter wereld op voor de opleiding tot maatschappelijk werker. In 1896 was Louise Went een van de oprichters van de voorbereidende commissie van Bouwonderneming Jordaan. Die commissie onderzocht of het bouwen van arbeiderswoningen zonder overheidssteun mogelijk was. Went zocht dit uit voor een terrein tussen de Lindengracht en de Goudsbloemstraat. Als directrice van de 19e-eeuwse semi-filantropische N.V. Bouwonderneming Jordaan en woningopzichteres bleef ze betrokken bij de nieuwe woningen. Wekelijks haalde ze de huur op, hield toezicht op de bewoners en zag toe op handhaving van het huurreglement.
1971
Samen met Herengracht 93 wordt het pand gerestaureerd. In 2019 is het pand in gebruik als kantoor.

Meer lezen:
Alderwerelt, van, Jacob

Voor het laatst bewerkt: