Kromme Waal 22
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Kromme Waal 22-26

Naamherkomst: De Walen waren inhammen van het IJ die in de winter als ligplaatsen voor zeeschepen werden gebruikt. De benaming Kromme Waal, naar de vorm, kwam pas in de 18de eeuw in gebruik, aanvankelijk dienden Lastage, Waalburgwal, maar vooral Oude Waal als plaatsaanduiding. De drassige oevers dienden voor opslag van hout, pek en teer.
Adres: Kromme Waal 22
Bouwtijd: circa.1615

Kromme Waal 22 ligt in een gebied dat pas na de Alteratie (1578) definitief werd bebouwd. Het pand is opgebouwd uit een souterrain, bel-etage, eerste en tweede verdieping en zolder met vliering en bezit nog een houtskelet dat gezien de datering op basis van dendrologisch onderzoek van de kapconstructie kort na 1612 moet zijn gebouwd. De twee onderzochte kapbalken gaven als jaartallen 1594 en 1612. Opvallend is de datering van de balken in het souterrain die een heel ander beeld geven. Hier leverden drie houtmonsters de jaartallen ná 1703, 1723 en 1765 op. Dit gemengde resultaat kan te maken hebben gehad met het incidenteel vervangen van rotte balken in de achttiende eeuw. Het houtskelet is samengesteld uit grenen en eiken onderdelen waarvan de herkomst in West-Zweden, Midden-Zweden en Estland ligt.
Nu is de gevel afgewerkt met een rechte lijst met consoles, vermoedelijk uit het 4de kwart van de 18de eeuw. De gesneden deur en deurkalf dateren uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Kromme Waal 22 Kromme Waal 22-23 Kromme Waal 22-23

Gerrit J.Koekebacker is de eerste eigenaar van het erf, maar het is niet duidelijk of er dan ook een woonhuis staat.
Jacques Walraven is een volgende eigenaar die het nalaat aan David Walraven. Van David Walraven is slects terug te vinden dat hij opperkoopman is en dat hij in 1639 met zijn eskader van vier jachten terugkeerde in Batavia na een blokkade van de rivier van Bandjarmasin (Kalimantan vh Borneo).
1618
David Walraven verkoopt het erf aan de weduwe van Jacob Croon. Na haar overlijden gaan erf en pand over in handen van de weduwe van Pieter Croon.
1653
Tobias van de Velde wordt voor fl.17.000,- eigenaar.
1670
In dit jaar wordt Tobias van de Velde, zoon van Tobias voormeld en een koopman op Archangelsk, eigenaar met een betaling van fl. 125,- zonder nadere specificatie. Ook kocht hij de helft van een keukenmuur van buurman Jan Martensz. Troost die op de Kromme Waal 23 woonde. Tobias heeft een dochter Maria die in 1693 trouwt met Jan Pama (1663-1724) een tabakkoopman.
1693
Pieter Pama koopt erf en pand voor fl.11.000,-.
1708
Jan Pama krijgt erf en pand in handen tegen betaling van een 'liberale gift'. Een liberale gift is een vorm van vermogensbelasting die later ook gebruikt zal worden om de Successie-oorlog in 1748 te bekostigen. De liberale gift is ook bekend als de 50ste penning, een heffing van 2% op al het vermogen boven de fl.2000,-. Als vermogen werd ook aangemerkt sieraden, schilderijen, rariteiten, bibliotheken en medailles. Het liberale hierin bestond uit de vrijheid om meer te geven. Jan Pama was getrouwd met Maria van der Velde en woonde op Kromme Waal 23.
1723
Geertje Pama koopt Kromme Waal 22 voor fl.10.000,- van haar broer Jan Pama van nummer 23. Er is sprake van ‘een gemeen secreet rejoel met het huys daar naast ten zuyden’ (een gezamenlijk riool).
1864
Samuel Jacobus (Jacob) Engelenberg (1822-1876) is de eigenaar van 1864 tot 1876. Op zijn adres waren meerdere (huis) bedienden ingeschreven. Samuel Engelenberg had samen met Dirk Blikman Kikkert en Lucas Johannes Wijnands op 31 maart 1863 de vennootschap onder firma Blikman & Co cargadoors, convooilopers en expediteursbedrijf opgericht. Het bedrijf was gevestigd op de hoek van de Nieuwendijk met de Martelaarsgracht. Er is geen enkele binding met de firma Blikman & Sartorius.
Na 1945 heeft Giny Klatser-Oedekerk (1928-2018) hier enige tijd gewoond. Zij was fotograaf en volgde fotolessen bij Carel Blazer (1911-1980).

Meer lezen:
Pama, Jan
Velde, van de, Tobias

Voor het laatst bewerkt:

Bronnen:
wikipedia.nl
tacotichelaar.nl