Nieuwe Keizersgracht 54
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Nieuwe Keizersgracht 54 Nieuwe Keizersgracht 54 struikelstenen

In het grachtenpand met lijstgevel uit het tweede kwart van de 18de eeuw zetelde de vereniging Kennis en Godsvrucht. In de negentiende eeuw was het joodse onderwijs ten ondergegaan, met name doordat de Onderwijswet van 1857 subsidie voor bijzondere scholen geheel had afgeschaft. Nadat in de Onderwijswet van 1889 was vastgelegd dat bijzondere lagere scholen weer, zij het beperkt, subsidie konden krijgen trachtte men weer joodse scholen te stichten. In 1895 werd door Herman Elte (-1925) de vereniging Kennis en Godsvrucht opgericht met als doel: 'Scholen op te richten en in stand te houden, waar voorbereidend, voldoend lager en meer uitgebreid lager onderwijs, alsmede Israƫlitisch Godsdienstonderwijs op traditioneelen grondslag wordt verstrekt'.
Pas in de Grondwet van 1917 en de daaruit voortvloeiende Schoolwet van 1920 werd het bijzonder onderwijs, inclusief het joodse, financieel gelijkgesteld aan het openbaar onderwijs. Daarmee bloeit ook het joodse onderwijs weer enigszins op.
Aanvankelijk was de joodse school van Kennis en Godsvrucht aan de Keizersgracht gevestigd in de volksmond Herman Elte Frƶbelschool geheten.
Spoedig kreeg men ook het beheer over de reeds in 1874 opgerichte Herman Elteschool, eerst aan de Nieuwe Keizersgracht 54, daarna aan de Nieuwe Achtergracht.
In de jaren twintig verhuisde deze school naar de Van Ostadestraat in de Pijp.
Sedert 1929 beheerde de vereniging ook de Palacheschool in de Lepelkruisstraat.
Twee jaar daarvoor was het Joodse Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (JULO) aan de Weteringschans van start gegaan.
In 1928 begon de joodse HBS aan de Nieuwe Herengracht, sinds 1938 aan de Voormalige Stadstimmertuin.
De vereniging Kennis en Godsvrucht ging na de oorlog over in het Joods Bijzonder Onderwijs te Buitenveldert.

Voor het laatst bewerkt: