Ons volgende evenement

Het is tot nader bericht verplicht om zich aan te melden voor deelname aan lezingen in de zaal.maandag 19 april 2021 cursus


Amsterdamse architecten: Pierre Cuypers door: Max Put
VIA ZOOM. De negentiende-eeuwse architect Pierre Cuypers is bijna net zo bepalend geweest voor het beeld van Nederland als water en wolken. Zijn Rijksmuseum wordt jaarlijks door massa’s toeristen bezocht. In het hele land sieren tal van Cuypers’ neogotische kerken de horizon. Als restaurateur van meer dan 150 middeleeuwse gebouwen heeft hij ook op het oudere culturele erfgoed zijn sporen nagelaten. Pierre Cuypers was een architect die trots was op zijn katholieke achtergrond en dat duidelijk in zijn werk liet blijken. Dat bezorgde hem een gespleten imago. Volgens de protestantse en liberale visie wilde Cuypers Nederland met zijn neogotische bouwkunst terugleiden naar de donkere Middeleeuwen en de vleespotten van Rome. Voor de rooms-katholieken was Cuypers een halve heilige, wiens gebouwen hun nieuwe zelfbewustheid uitstraalden. Ook in Amsterdam verrezen kerken van Cuypers, vaak op onmogelijke hoekjes. De cursus is op maandagmiddag, INLOGGEN vanaf 13.00 uur, aanvang 13.30 uur, einde 15.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50

Let op: ACHV-leden zijn leden van Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging, swp-leden zijn leden van samenwerkingspartners


Gebruik boekingsnummer 280.
Van de 5 plaatsen zijn nog 3 plaatsen beschikbaar.


Amsterdams Nieuws


Raadselachtige ‘vriendelijke’ stenen

Is het een Amsterdams mysterie: Beschilderde stenen op bankjes in parken, in bomen, onder struiken? Natuurlijk hebben ze een mooie Nederlandse naam gekregen ‘kindness rocks’, ‘vriendelijke’ stenen. Het is een uit de VS en Canada overgewaaide hobby waarbij in de natuur gevonden stenen worden beschilderd.

Het onderwerp? Vrije keuze: een positief stemmende boodschap is al voldoende, maar ook vrije expressie, een stadsgezichtje, een diertje of een thema,Echte winters

Voor de arme Amsterdammers waren strenge winters in de 'goede' oude tijd een hel. Velen overleefden het niet.

Neem bijvoorbeeld de winter die op 1 januari 1763 inviel. Er was schaarste aan alles: voedsel, brandstof, warmte.
Maar het grootste probleem was, meer nog dan vuur, drinkwater. Door het ijs konden de waterschuiten


Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging

Inschrijven op onze Nieuwsbrief of interessante Amsterdam-excursies doet u hier.

Lezingen zijn zonder aanmelding te bezoeken.


stationsplein

Administratie


ContactformulierCaptcha image

[Andere code? Klik op de code.]


Copyright © 2012-2021 Amsterdam Cultuur Historische Vereniging | Alle rechten gereserveerd | Volg ACHV op | Privacybeleid | Sitemap