Bijlmer beschermd stadsgezicht

De gemeenteraad heeft op 29 mei 2019 besloten dat de hoogbouwflats Gooioord, Groeneveen, Grubbehoeve, Kikkenstein, Kleiburg en Kruitberg, gezamenlijk bekend als Bijlmermuseum, beschermd stadsgezicht zijn. Hier vinden we nog de karakteristieke binnenstraten, de hooggelegen metrobaan, groen- en waterstructuren en de oorspronkelijke fiets- en voetgangersbruggen. Het Bijlmermuseum is hiermee het jongste gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Dit betekent dat onderhoud aan gebouwen, wegen of groen aan strengere voorwaarden moet voldoen.

In dit specifieke deel van de Bijlmermeer zijn cultuurhistorische waarden aanwezig die zeer herkenbaar zijn als onderdeel van het grote stedenbouwkundig plan voor de Bijlmer. Voldoende dat het beschermen waard is. Nadat ruim vijftig jaar geleden de eerste bewoners de sleutel van hun huis kregen waren er zeer roerige perioden. Dat leidde tot plannen voor vernieuwing van de Bijlmer met als gevolg sloop van Bijlmerhoogbouwflats en op vele plekken nieuwbouw. Al in 1984 is de Stichting Bijlmer Museum opgericht door de bewoners van het gebied. Hun lobbywerk zorgde er voor dat de gemeenteraad in 1998 besluit in dit gebied de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten van de Bijlmermeer te respecteren. In 2008 wordt het Bijlmermuseum opgenomen in de gemeentelijke Top-100 van naoorlogs erfgoed. 12 juli is er een feestje ter gelegenheid van de nieuwe status. Voor de uitgebreide geschiedenis over het ontstaan van de Bijlmermeer en hoe het verder ging klikt u hier.