Oudezijds Voorburgwal 18
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Oudezijds Voorburgwal 20-22 (18), Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 20-22 (18) Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 57, De Gecroonde Raep Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt

Naam: Int Slodt van Egmondt
Adres: Oudezijds Voorburgwal 18
Architect: -, Karel Petrus Tholens
Bouwtijd: ca.1615, 1938
Opdracht: niet bekend

Van dit huis met tuitgevel, gebouwd op de hoek van de Suikerbakkerssteeg, is alleen het middendeel van de gevel nog authentiek. Tijdens de restauratie in 1939/40 zijn de versieringen in het middendeel van de gevel achter de pleisterlaag tevoorschijn gekomen. A.A.Kok schreef daarover: "Aan den OZ Voorburgwal (...) stond een verwaarloosd huis dat tegelijk met een groep belendende huizen zou worden afgebroken. Door belangstellende samenwerking werd niet alleen bereikt, dat de gevel bleef, maar dat deze op bescheiden wijze hersteld werd, de pleisterlaag verwijderd en de versierende onderdelen van de dikke laag verf ontdaan. Toen kwam in het midden van den gevel een fragment voor den dag dat zonder enig beding aan den grooten Hendrick de Keyser kan worden toegewezen" (accoladebogen boven dubbele pilasters). De ontdekking betekende de redding van het pand. Het pand werd in 1939 gerestaureerd door architect Karel Petrus Tholens en daarmede behouden.
Het huis dateert van omstreeks 1615 en vertoont grote overeenkomsten met een huis op Oudezijds Voorburgwal 57 (De Gecroonde Raep, 1615) waarvan vaststaat dat het gebouwd is door Hendrick de Keyser in zijn typische Amsterdamse Renaissancestijl. Op de kaart van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625 is te zien dat het woonhuis oorspronkelijk een trapgevel met houten onderpui had. De gevel bevat dubbele pilasters gekoppeld door cartouches (schilden), accoladebogen boven de vensters (ontlastingsbogen in de vorm van accoladen) en maskers. In de fries boven de houten onderpui (afkomstig van Oudezijds Voorburgwal 22), en afgesloten met de originele gesneden puibalk bevinden zich leeuwenmaskers en een mooie gevelsteen met de huisnaam.
Er wordt bij dit huis gesproken van ‘vermoedelijk aannemersplagiaat’, het navolgen door een onbekende aannemer.
Omstreeks 1900 is de geveltop versoberd van trapgevel naar tuitgevel. Gelukkig bleef een belangrijk restant van een 17de-eeuwse trapgevel in de Amsterdamse renaissancestijl van Hendrick de Keyser bestaan.
Nadat het in 1986 is gekraakt wordt het huis omgebouwd tot jongerenhuisvesting.
Omstreeks 2000 wordt het pand verkocht.

Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt Oudezijds Voorburgwal 18, Int Slodt van Egmondt

Boven de pui van dit vroeg 17de-eeuwse pand zit een gevelsteen met een voorstelling van een legendarisch kasteel. Het kasteel Egmond aan den Hoef wordt in volle glorie getoond. Dat is dus de situatie van voor 1573. In 1573 werd het kasteel tijdens het beleg van Alkmaar door de Geuzen platgebrand. Dit gebeurde in opdracht van Willem van Oranje en onder leiding van geuzenleider Diederik Sonoy. Al in 1591 was hier sprake van een huis met de naam 'Het Slot van Egmont'. Het huidige pand is, net als de gevelsteen, uit circa 1615. Toen bestond het kasteel al niet meer. De beeldhouwer van de gevelsteen moet een nog onbekende prent als voorbeeld hebben gebruikt, want een schilderij van C.D.van der Heck uit 1638, in het Rijksmuseum, laat het kasteel op dezelfde wijze zien, en is overduidelijk naar hetzelfde voorbeeld gemaakt.

Meer lezen:
Tholens, Karel Petrus

Voor het laatst bewerkt: