Strandeiland
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Strandeiland IJburg

Naam: Strandeiland
Architect:
Bouwtijd: ca.2022
Opdracht: Gemeente Amsterdam

In de categorie groter, meer, duurder worden alle records gebroken bij de aanleg van het nieuwe Strandeiland, dat het grootste exemplaar moet worden van het IJburg eilandenrijk. Er wordt voor meer dan 200 miljoen euro aan zand en stenen laag voor laag in het IJmeer gestort, waarna vanaf 2022 geheid kan worden in het ingeklonken nieuwe land. Met ruimte voor 8000 huizen wordt dit de grootste woningbouwlocatie binnen de gemeentegrenzen.
Toen in 1996 besloten werd tot de aanleg van IJburg, was het de bedoeling dat het project in 2010 zou zijn afgerond. Maar de financiële crisis gooide roet in het eten, waardoor de ontwikkeling na Haveneiland en Steigereiland stokte. Het al lang geplande Centrumeiland werd in 2013 opgespoten.

Strandeiland IJburg Strandeiland IJburg

Strandeiland moet, meer nog dan de rest van IJburg, het eilandgevoel opwekken. In de ontwerpen is een eiland met zes kilometer zandstrand getekend, dat wordt onderbroken door natuur en bruggen en dat de bebouwing omsluit. In 2020 is het zandstrand gekrompen tot een lengte van 750 meter. Aan de zuidkant komt een heuveltje, hoog genoeg om de bewoners van de toekomstige Muiderbuurt een prachtig uitzicht te geven. Het eiland wordt ruim 150 hectare groot en heeft een geplande bebouwingsdichtheid van 60 woningen per hectare.

Strandeiland IJburg

Het eiland is gebouwd op de oergeul, een oude getijdegeul in het stroomgebied van de Vecht. Door de constante waterstroom is de bodem uitgesleten. Hierdoor zijn de eerste en tweede zandlaag verdwenen wat bouwen in deze zone lastig en duur maakt. De oplossing is gevonden om deze oergeul tot het binnenwater van het eiland te maken. Deze geul deelt het eiland in tweeën en wordt 'Het Oog' genoemd. Dit Oog is de centrale publieke ruimte van het eiland, een plek die voor iedereen openbaar toegankelijk is.

Strandeiland IJburg

Op Strandeiland komt een logisch stratenpatroon. In de Pampusbuurt is gekozen voor klassieke, groene stadstraten met grote bomen en voortuinen. In de Muidenbuurt zijn de woonerven met brede groenzones voorzien van wadi’s beeldbepalend. (Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.) De parken en pleinen zijn ‘groene huiskamers’ binnen de buurten. De parken in de Pampusbuurt zijn meer klassieke stadsparken, met veel sport- en spelmogelijkheden. De parken in Muidenbuurt zijn gekoppeld aan de natuurrand in het zuiden en het oeverpark in het noorden. Het blauwe hart van Strandeiland , het Oog, wordt helemaal ingericht als verblijfsplek in, op en aan het water.


                             
                              Strandeiland feb.2021 door Gemeente Amsterdam

Meer lezen:
IJburg

Voor het laatst bewerkt: