Diemerparklaan
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Diemerparklaan Diemerparklaan 11 Diemerparklaan 14

Naam: Diemerparklaan is genoemd naar het dorp Diemen. Het is een straat op het Grote Rieteiland en Haveneiland die deze eilanden met het Diemerpark verbindt. Het park wordt ecologisch beheerd en vormt een schakel tussen de natuurgebieden aan de zuid- en noordkant van het IJmeer.

Naam: Willibrordschool
Adres: Diemerparklaan 11
Architect: SP architecten
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Amsterdamse Stichting voor Katholiek Basisonderwijs

De Willibrordschool is een basisschool met zestien klassen en twee lokalen voor naschoolse opvang. De school heeft als thema ‘theater’ meegekregen, wat inhoudt dat er extra aandacht wordt besteed aan allerlei theateractiviteiten. De school telt twee lagen. Per laag zijn er twee clusters van vier klassen rond een centrale ruimte. Het gebouw beslaat de volle breedte van de kavel die door twee straten wordt begrensd. Hier zijn tuinmuren geplaatst waarop een metalen dak rust dat overgaat in de opgaande gevels. Dit ontwerp refereert aan de luiken van binnenschepen die hier voorheen voeren. Het hoogteverschil tussen de verbindingsweg en het gebouw is heel bewust opgelost op het voorplein. De gelaagdheid die als gevolg hiervan op het schoolplein is ontstaan refereert aan een amfitheater en past in het theaterconcept.

Adres: Diemerparklaan 14
Architect: OD205 Architectuur
Bouwjaar: 2004
Opdracht: Amvest, Eurowoningen, De Dageraad, PWV Wonen

De woning sluit aan bij de bebouwing van Zwanebloemlaan 176 en is gebouwd in opdracht van dezelfde opdrachtgevers.

Adres: Diemerparklaan 17-25
Architect: Döll atelier voor bouwkunst
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJburger Maatschappij

Het bouwblok IJburglaan, Diemerparklaan, Maria Austriastraat, Talbotstraat is ontworpen door één architectenbureau. Het ontwerp is bedoeld als kralensnoer, waar verschillende componenten aan elkaar zijn geregen en zo samen een verwijzing vormen naar de Amsterdamse bouwblokken van het eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw. De delen verschillen in hoogte, lengte en gevelindeling. In het binnengebied is een collectief speelplein, koopwoningen met ruime tuinen en sociale huurwoningen aan een pleintje.

Naam: Solid 18
Adres: Diemerparklaan 27-83
Architect: Claus en Kaan architecten
Bouwjaar: 2010
Opdracht: De principaal

In het stedenbouwkundig plan voor het Haveneiland is ruimte gelaten voor zogenaamde 'solids': gebouwen uit een stuk met een hoge mate van flexibiliteit door de grote overspanningen en vrij indeelbare verdiepingsvloeren. De solids nemen centrale posities in de wijk in door hun verschijning en doordat ze stedelijke functies herbergen, zoals bedrijvigheid, voorzieningen en wonen. In Solid 18 zijn in de huidige opzet recreatie, kantoren en woningen verticaal gestapeld. Door de royale verdiepingshoogteleent de structuur zich voor een veelheid aan ruimtelijke invullingen. In de plint is het Centrum voor Vrije Tijd gelegen, dat een dominant en specifiek progrmmaonderdeel kent, namelijk een grote gymzaal voor de verschillende scholen op IJburg. De enorme gymzaal is in het hart van het gebouw gesitueerd, waardoor het minst flexibele onderdeel van Solid 18 is verborgen. De flexibiliteit van het gebouw is afleesbaar van de gevel. Het beeldbepalende onregelmatige metselwerk geeft het gebouw een uitgesproken eigen karakter en een afwijkende identiteit. Hiermee wordt Solid 18 een onderscheidend gebouw in zijn omgeving.

Adres: Diemerparklaan 48-80
Architect: de Architekten Cie.
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Waterstad 2

Een bouwblok omsloten door IJburglaan, Diemerparklaan, Maria Austriastraat en Profiltigracht. Aan de Diemerparklaan en Profiltigracht zijn eengezinswoningen gebouwd.

Adres: Diemerparklaan 90-108
Architect: FARO architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Waterstad 2

De baksteenmuren worden geaccentueerd door witte kaders die de grote ramen en erkers omranden. De woningen krijgen hierdoor een eigen identiteit. Het complex van 110 woningen omvat sociale huurwoningen, koopwoningen voor starters en duurdere eengezinswoningen. Naast woningen omvat het complex een kinderdagverblijf en een horecaruimte.

Adres: Diemerparklaan 383-393
Architect: Loof en Van Stigt architecten
Bouwjaar: 2007
Opdracht: IJburger Maatschappij

De woningen aan de Diemerparklaan 383-393 en Erich Salomonstraat 339-403 vormen een gesloten bouwblok waarvan de tuinen alleen toegankelijk zijn voor de bewoners van de benedenwoningen. De bovenwoningen worden ontsloten via een galerij aan de binnenkant van het blok. In het plan is een woonruimte voor zes meervoudig gehandicapten opgenomen. De woonruimte is ontworpen in overleg met de stichting Eigenwijs. Alle zit-slaapkamers en de gemeenschappelijke ruimten liggen op maaiveldniveau. De woongroep beschikt tevens over een ruime, beschutte patio.

Meer lezen:
Grote Rieteiland
IJburg
OD205 Architectuur

Voor het laatst bewerkt: