Cas Oorthuyskade
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Cas Oorthuyskade Cas Oorthuyskade 41-67 Cas Oorthuyskade 178-194

Naam: Genoemd naar fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975). Cas is begin jaren dertig lid van de Vereeniging van Arbeidersfotografen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van de fotografengroep, die later bekend werd als 'De Ondergedoken Camera'. Hij legde de hongerwinter van 1944 vast in foto's. Ook na de bevrijding stond het sociaal engagement nog lange tijd centraal in de fotografie van Oorthuys.

Adres: Cas Oorthuyskade 100-194
Architect: Diederen Dirrix Van Wylick architecten
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Het Oosten Kristal, Waterstad 1

Het bouwblok Cas Oorthuyskade, Joris Ivensstraat, Johan van der Keukenstraat, Erich Salomonstraat ligt op een trapeziumvormige kavel bij de entree van het Haveneiland. Langs de kade komen gestapelde meergezinswoningen, eengezinswoningen en appartementen. De appartementen zijn op een specifieke wijze gestapeld wat tot een unieke vorm leidt waarin woningen en ruime terrassen elkaar afwisselen en waarbij elk appartement een weloverwogen toegang heeft. De woningen sluiten een semiprivaat verhoogd liggend binnenterrein in. Hieronder is de stallinggarage gebouwd.

Cas Oorthuyskade 196-240 Cas Oorthuyskade 292-330

Adres: Cas Oorthuyskade 196-330
Architect: Geurst & Schulze architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Het Oosten Kristal

Het blok Erich Salomonstraat, Jean Desmetstraat, Cas Oorthuyskade, Daguerrestraat bestaat grotendeels uit goedkope woningen. De verkaveling is daarom zo eenvoudig mogelijk gehouden met twee stegen die het blok doorsnijden en de speeltuin en woningen aan het binnenhof ontsluiten. Er zijn grondgebonden woningen in drie lagen en beneden- en bovenwoningen in vier lagen. De eenheden bestaan uit twee tot vier panden. De appartementen gebouwen aan het water bevatten middeldure woningen.

Cas Oorthuyskade 332-400

Adres: Cas Oorthuyskade 332-402
Architect: awg architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: Het Oosten Kristal

De woningen zijn gelegen op een ondiepe kavel aan de noordwesthoek van Haveneiland West. In het ontwerp van awg architecten is er voor gekozen om de hoekgebouwen en het middengebouw in te sluiten tussen de rooilijnen. De verbindende bebouwing staat tegen de noordelijke of de zuidelijke rooilijn. Hierdoor ontstaan twee gemeenschappelijke buitenruimten met elk hun eigen karakter: aan de straatzijde een semi-private tuin, aan de boulevardzijde een publiek toegankelijk, verhoogd plein.

Meer lezen:
awg architecten
Diederen Dirrix Van Wylick architecten
Geurst & Schulze architecten
Haveneiland
IJburg
Oorthuys, Cas

Voor het laatst bewerkt: