Cornelis Zillisenlaan (Steigereiland)
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Cornelis Zillisenlaan Cornelis Zillisenlaan 4-42 Cornelis Zillisenlaan 2-42

Naamgeving: Cornelis Zilessen werd in 1735 geboren. Omstreeks 1760 ging hij in Schoonhoven wonen, waar hij belastinggaarder was, belast met de inning van accijnzen, imposten en pachten. Na 1780 vervulde hij deze functie nog enige jaren in Schiedam. In die tijd maakte hij naam als schrijver met een serie van zes boeken over de opkomst, het verval en herstel der Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, uitgegeven tussen 1781 en 1783. Na de Franse Revolutie vestigde Zillesen zich in Utrecht als landmeter. In die tijd ontwikkelde hij waterbouwkundige apparaten, zoals een waterpassing voor geheel Nederland. Tevens ontwierp hij een belastingplan voor het op orde krijgen van de financiën van de Bataafse Republiek. In 1800 vestigde Zillesen zich in Rotterdam, waar hij bleef wonen en werken. Zillesen overleed in maart 1826 in zijn woonplaats Rotterdam.

Adres: Cornelis Zillisenlaan 2-42
Architect: BBHD
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Smit's Bouwbedrijf

Het stedenbouwkundig ontwerp bestaat uit twee stroken van halfgesloten bouwblokken. Een eis was dat de woningen aan de rand van de stroken minimaal drie bouwlagen hebben. Hiermee komen alle grotere woningen aan de rand van een strook te liggen. De woningen in de lagere financieringscategorieën komen vooral in het midden van de strook en hebben twee bouwlagen. Een aanvullende eis betrof de herkenbaarheid, welke individueel moest zijn. De individualiteit is bereikt door bij elke woning drie tot vier verschillende geveltypes in vier verschillende kleuren te ontwerpen. Hiermee werd het mogelijk zestien verschillende gevels te bouwen. Dit leidt tot herkenbaarheid van de individuele woning en tot herkenbaarheid van het gehele blok.

Cornelis Zillisenlaan 3--19 Cornelis Zillisenlaan 3-19 Cornelis Zillisenlaan 3-19

Naam: Multifunk
Adres: Cornelis Zillisenlaan 3-19
Architect: ANA Architecten
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Ymere

Het complex Multifunk is gelegen op IJburg - Steigereiland. De naam Multifunk(tioneel) verwijst naar de opzet waarbij het de bedoeling is het gebouw op eenvoudige wijze en met minimale kosten geschikt te maken voor ander gebruik. Het hele gebouw Multifunk, gelegen aan het Pieter Holmplein, de Cornelis Zillisenlaan, de Jan Olphert Vaillantlaan en de Johan Lulofsstraat, biedt ruimte aan 88 woningen, een kinderdagverblijf en 3500m2 bedrijfsruimte. Met het project wordt ingespeeld op te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de kantoren- en woningmarkt door een aanpasbaar gebouw te maken dat flexibel is op zowel woningniveau als gebouwniveau. Dit heeft vergaande consequenties voor de dragende constructie, de toegangen, technische installaties en gevelopbouw. Opvallend hierbij is de verdiepingshoogte van de woningen. 3,5 meter op de begane grond en 3 meter op de etages. Met een kleine verbouwing kunnen binnenwanden, keuken en badkamer verplaatst worden en ruimten groter of kleiner gemaakt. De gevelelementen van Multifunk bestaan uit gerecycled kunststof en geven uitdrukking aan het 'tweede leven' dat het gebouw in de toekomst kan hebben. Het patroon van de gevelopeningen in de schil van het gebouw zorgt ervoor dat de verschillende bouwdelen ieder een eigen karakter hebben.
Het complex bestaat uit een aantal delen, een lang corridorgebouw van vijf lagen hoog aan de IJburglaan. Haaks daarop staan twee portiekgebouwen van vier lagen, die weer overgaan in twee blokken eengezinswoningen van twee ne drie lagen hoog, aansluitend op de vrijekavelbebouwing. Tussen de eengezinswoningen zijn een aantal vrije kavels, tussen de twee portiekgebouwen is een groter gebouw met een openbare functie neergezet als overgang tussen vrije kavels en het Multifunk complex. De ontsluiting van de woonunits in het corridorgebouw en de portiekgebouwen gebeurt vanaf de binnenhof, de werkunits en de eengezinswoningen worden vanaf straat ontsloten. In het corridorgebouw zijn twee corridors op de eerste en derde verdieping. Twee lichtkokers zorgen voor daglicht.

Cornelis Zillisenlaan 35-39 Cornelis Zillisenlaan 41

Naam: UltiMulti
Adres: Cornelis Zillisenlaan 21-49
Architect: TBE Architecten
Projectarchitecten: Bernard Eeltink
Bouwjaar: 2007
Opdracht: Ymere, Lingotto Vastgoed

UltiMulti staat voor een nieuw interactief en individueel ontwerpconcept voor nieuwbouwwoningen. De toekomstige bewoners kregen grote invloed op de samenstelling van hun woning. Er kon gekozen worden voor het aantal woonlagen en daarmee het volume, de plattegronden en het uiterlijk (gevelindeling en materialen). Het coördineren van een enorme hoeveelheid varianten en opties heeft in dit project geleid tot een grote diversiteit aan woningtypen. Hiermee is aan de wens voldaan dat er ruimte moest zijn voor nieuwe bouwvormen en individuele expressie.

Cornelis Zillisenlaan 53-75

Naam: Laanwoningen
Adres: Cornelis Zillisenlaan 53-75
Architect: VDM Planontwikkeling
Bouwjaar: 2005
Opdracht: VDM Planontwikkeling

Aan de waterrand van de Zuidbuurt zijn twaalf woningen van twee of drie bouwlagen neergezet. Het plan bood de toekomstige bewoners verschillende opties voor de inrichting zowel wat interieur als exterieur betreft. Er kon een eigen invulling worden gegeven in plattegrond en bouwlagen en de installaties. Voorts was er keuzevrijheid voor de stenen en kozijnen. In de diepe tuin kan op eigen terrein worden geparkeerd. Bij de bouw is rekening gehouden met veranderende woonwensen. De woning kan anders ingedeeld en eventueel van een extra bouwlaag worden voorzien door het gebruik van een houtskeletbouwcasco in IFD-techniek. Bij dit systeem zijn er geen dragende binnenwanden en kan gemakkelijk een trapgat worden gemaakt in de dakvloer. De bouwmethode is milieuvriendelijk en het resultaat heeft een laag energieverbruik.

Cornelis Zillisenlaan 76 Cornelis Zillisenlaan 78-82 Cornelis Zillisenlaan 92 Cornelis Zillisenlaan 94 Cornelis Zillisenlaan 102-106 Cornelis Zillisenlaan 108

Meer lezen:
ANA Architecten
BBHD
IJburg
Steigereiland
TBE Architecten
VDM Planontwikkeling

Voor het laatst bewerkt: