Daguerrestraat
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Daguerrestraat Daguerrestraat 2-26

Naam: Genoemd naar Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), een Franse fotograaf. Uitvinder in 1837 van de naar hem genoemde daguerreotype, een methode (fotografisch beeld op een verzilverde plaat) waarbij op grote schaal foto's konden worden ontwikkeld, en daarmee één van de grondleggers van de fotografie.

Naam: Gezondheidscentrum Haveneiland
Adres: Daguerrestraat 2-36
Architect: Loof en Van Stigt architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

De combinatie van verschillende zorgfuncties onder een dak is een relatief nieuw fenomeen. Dit Wijkzorgcentrum is het eerste centrum waar zorg op deze uitgebreide manier wordt aangeboden en is berekend op 10.000 patiënten. Het centrum kent een complex programma met huisartsenpraktijk, apotheek, jeugdzorg, GGD, Stichting ViiA, een verloskundepraktijk, maatschappelijk werkers en een polikliniek van het OLVG. In hetzelfde complex zijn nog dertien woningen opgenomen, deze liggen gedeeltelijk boven de poort die de Nicolaas Hennemanhof ontsluit. De woningen worden ontsloten via een halfopen trappenhuis. De witte vooruitstekende kozijnen en aluminium lijsten zorgen voor opvallende accenten in de gevel. Vanwege de gewenste flexibiliteit binnen het casco van het zorgcentrum is gekozen voor een structuur met dragende gevels. De woningen kennen hierdoor een constructievrij oppervlak van 13,2 x 7,2 m.

Adres: Daguerrestraat 3-53
Architect: Architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt, Koers Zeinstra van Gelderen, Arons en Gelauff
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Waterstad 2

Op een begane grond met winkels en bedrijfsruimten zijn bijna tweehonderd woningen gebouwd. Nadat de structuur van het blok was bepaald werd het in negen stroken verdeeld, waarna per drie stroken een ander architectenbureau het ontwerp voor zijn rekening nam. Onder het gebouw is een parkeergarage voor bewoners en winkelend publiek. In de vloer van het plein, dit is het dak van de parkeergarage, tussen de twee bouwdelen in ligt beloopbaar glas waardoor daglicht in de garage kan schijnen en het garagelicht ‘s avonds het plein verlicht.

Daguerrestraat 38-114 Daguerrestraat 38-114 Daguerrestraat 51-53

Adres: Daguerrestraat 38-116
Architect: Steenhuis Bukman architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Voor het blok Daguerrestraat, Erich Salomonstraat, Talbotstraat, Maria Austriastraat werd het deelstedenbouwkundig plan getekend door Steenhuis Bukman architecten. De uitwerking van het blok gebeurde door vier verschillende architectenbureaus. Achter een randbebouwing van stadswoningen aan de doorgaande straat bevindt zich een kleinschaliger binnengebied met grondgebonden woningen en hoven aan het water. De aanwezige hoogteverschillen in het maaiveld zijn opgelost door de begane grondvloeren te laten verspringen in hoogte. Hierdoor ontstaan woningen met een extra hoge begane grond. In het bouwdeel van Steenhuis Bukman zijn naast verschillende woningtypen ook een kinderdagverblijf en woningen voor lichamelijk gehandicapten met 24-uurs dienstverlening op afroep opgenomen.

Daguerrestraat 55-111

Adres: Daguerrestraat 55-111
Architect: Atelier PRO architecten
Bouwtijd: 2006
Opdracht: Het Oosten Kristal

Het door Atelier PRO ontworpen gebouw heeft een middelhoge randbebouwing en een lage bebouwing naar het autoluwe gebied (Piet Zwarthof). Het Piet Zwarthof is een informele woonstraat (mew) naar Londens voorbeeld. Diverse stegen verbinden de mew met de buitenzijde van het blok. Op elke twee smalle en diepe benedenwoningen met dakterras of patiotuin werd één dure dubbelbrede woning met brede tuin gerealiseerd. Ter compensatie van de diversiteit in vormgeving, bouwhoogten en woningtypen is in de materiaalkeuze gestreefd naar uniformiteit.

Adres: Daguerrestraat 113-117
Architect: Geurst & Schulze architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Het Oosten Kristal

Het blok Erich Salomonstraat, Jean Desmetstraat, Cas Oorthuyskade, Daguerrestraat bestaat grotendeels uit goedkope woningen. De verkaveling is daarom zo eenvoudig mogelijk gehouden met twee stegen die het blok doorsnijden en de speeltuin en woningen aan het binnenhof ontsluiten. Er zijn grondgebonden woningen in drie lagen en beneden- en bovenwoningen in vier lagen. De eenheden bestaan uit twee tot vier panden. De appartementen gebouwen aan het water bevatten middeldure woningen.

Daguerrestraat 120-124

Adres: Daguerrestraat 118-124
Architect: Maaskant en Van Velzen architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

De woningen hebben een ruime en extra hoge entreehal en alle woningen zijn zo ontworpen dat de ruimten verschillende functies kunnen krijgen. Er kan worden gewoond op de eerste verdieping voor meer privacy. Bij de bouw is de expressie van de individuele woning vermeden en is geen formeel onderscheid tussen vrije-sector woningen en woningen in de categorie middenkoop.

Daguerrestraat 121-163 Daguerrestraat 135 Daguerrestraat 135-145 Daguerrestraat 135-145

Adres: Daguerrestraat 121-167
Architect: awg architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: Het Oosten Kristal

De woningen zijn gelegen op een ondiepe kavel aan de noordwesthoek van Haveneiland West. In het ontwerp van awg architecten is er voor gekozen om de hoekgebouwen en het middengebouw in te sluiten tussen de rooilijnen. De verbindende bebouwing staat tegen de noordelijke of de zuidelijke rooilijn. Hierdoor ontstaan twee gemeenschappelijke buitenruimten met elk hun eigen karakter: aan de straatzijde een semi-private tuin, aan de boulevardzijde een publiek toegankelijk, verhoogd plein.

Adres: Daguerrestraat 140-226
Architect: Heren 5 Architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Een gebouw uit lichtgele gesinterde bakstenen herbergt 42 woningen van drie kamers en een Frans balkon. De woningen aan de gracht hebben een grote loggia.

Meer lezen:
Architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt
Arons en Gelauff
Atelier PRO architecten
awg architecten
Geurst & Schulze architecten
Haveneiland
Heren 5 Architecten
IJburg
Koers Zeinstra van Gelderen
Loof en Van Stigt architecten
Maaskant en Van Velzen architecten
Steenhuis Bukman architecten

Voor het laatst bewerkt: