Emmy Andriessestraat
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Emmy Andriessestraat Emmy Andriessestraat 50-52 Emmy Andriessestraat 24-52

Naam: Genoemd naar fotografe Emmy Andriesse (1914-1953), sloot zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij een groep fotografen die later bekend is geworden onder de naam 'De Ondergedoken Camera' en maakte een fotoreportage van de hongerwinter in Amsterdam. Na de oorlog legde zij zich voornamelijk toe op portretfotografie.

Adres: Emmy Andriessestraat 2-54
Architect: Queeste architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Blauwhoed Eurowoningen

Het woongebouw van 26 stadswoningen is gelegen tussen het Theo van Goghpark en de ‘Groene Tunnel’, de waterweg tussen Haveneiland en het Grote Rieteiland. Het gebouw kent twee gezichten, aan de kant van het park is de gevel van warme donkerrode baksteen. Door hoge erkers en verticale sneden in het metselwerk blijven de individuele woningen herkenbaar. De gevel aan de waterzijde wordt gekenmerkt door terugspringende gevels met terrassen op meerdere verdiepingen. Deze gevel is uitgevoerd in lichte geveldelen, gecombineerd met een halfopen plint van Siberische lariks. De zes meter hoge houten portalen tonen de individuele woning en omkaderen het uitzicht vanuit de woning.

Emmy Andriessestraat 54 Emmy Andriessestraat 58-204 Emmy Andriessestraat 130-204

Adres: Emmy Andriessestraat 58-204
Architect: M3H Architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: Het Oosten Kristal

Dit is een groot woongebouw met 74 huurwoningen gelegen tussen het Theo van Goghpark en de ‘Groene Tunnel’. De begane grond is extra hoog en dan volgen vier tot zeven bouwlagen. De gevel is verticaal sterk geleed middels ‘baksteenribbels’ en in verschillende verbanden gemetseld.

Emmy Andriessestraat 206-336 Emmy Andriessestraat 282-334 Emmy Andriessestraat 325-379

Naam: Ypark
Adres: Emmy Andriessestraat 206-336
Architect: KOW architectuur
Bouwtijd: 2010
Opdracht: Waterstad 3

Op een langgerekte kavel langs het Theo van Goghpark zijn twee appartementengebouwen gerealiseerd. Het oostelijke gebouw is van KOW architectuur. Het gebouw is trapsgewijs vijf, zes en acht lagen hoog. Er is een variëteit aan maisonnettes en veertien verschillende type appartementen. De parkzijde heeft Franse balkons, de aan de Groene Tunnel gelegen achterzijde biedt een grote buitenruimte.

Adres: Emmy Andriessestraat 325-379
Architect: NwA architecten
Bouwtijd: 2012
Opdracht: AM

Onder de gehele kavel is een parkeerkelder gebouwd. Op de begane grond van de hoogbouw is een commerciëe ruimte. Al in 2004 werd gestart met het ontwerp van dit U-vormig woongebouw. De financiëe crisis vertraagde de plannen en deed ze herzien. Het lage deel van het bouwblok biedt nu ruimte aan in vier lagen gestapelde koopappartementen. Deze woningen zijn toegankelijk via het binnenterrein. De ruime balkons bepalen naast de hoogteverschillen in het bouwvolume, het gevelbeeld.

Emmy Andriessestraat 364-368 Emmy Andriessestraat 291-395

Adres: Emmy Andriessestraat 344-380
Architect: INBO
Bouwtijd: 2010
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

De architectuur is geïnspireerd op elementen uit de Amsterdamse School. Subtiele verschillen in dakranddetaillering en gevelritmiek, gecombineerd met diverse metselwerkdetails bepalen het gevelbeeld. Het zorgt voor samenhang op blokniveau en voor herkenbaarheid van de individuele woning. Het deel aan de IJburglaan is ontworpen met een verhoogde begane grondlaag, die ook als bedrijfsruimte gebruikt kan worden.

Adres: Emmy Andriessestraat 381-409
Architect: Heren 5 architecten
Bouwtijd: 2012
Opdracht: Waterstad 3

Het blok omsluit een binnengebied aan het water. Aan het water zijn de waterwoningen met dakterras en pergola. Binnen het woonblok zijn veel verschillende huizen gebouwd. Er zijn twee groepswoningen met elk zes wooneenheden aan de binnenstraat. De hoeken worden gevormd door appartementen. Parkeren is aan de verdiept liggende binnenstraat voorzien. Daaraan grenzen ook de verhoogde privétuinen van de woningen. De buitenzijde van het blok is baksteen, de gevels aan het binnengebied zijn met hout afgewerkt.

Emmy Andriessestraat 394-400 Emmy Andriessestraat 518-586

Adres: Emmy Andriessestraat 382-440
Architect: Klous + Brandjes architecten
Bouwtijd: 2010
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

De woningen zijn gebouwd tussen de straat en het water van de ‘groene tunnel’. De vijftien herenhuizen aan het water zijn iets van de kade afgebouwd zodat er ruimte bleef voor tuinen op het zuiden en aan het water. Aan de straatzijde zijn twintig eengezinswoningen neergezet. Op het binnenterrein tussen de twee bouwstroken in zijn de entrees van de herenhuizen en de parkeerplaatsen van de eengezinswoningen.

Adres: Emmy Andriessestraat 442-586
Architect: Attika architecten
Bouwtijd: 2010
Opdracht: Lingotto Vastgoed, Amvest

Een groot appartementengebouw, gelegen op de plek waar de stadsgracht (‘groene tunnel’) via sluizen uitmondt in het IJmeer. Met een maximale bouwhoogte van 25 meter is dit het hoogste gebouw op het Haveneiland. Aan de straatzijde is het een hoog gebouw, de waterzijde wordt gekenmerkt door terrassenbouw. De woningen op deze oost- en zuidkant hebben een weids uitzicht en terrassen van minstens 44 m2. De grote dubbelhoge ontsluitingshal, waar foto’s van Emmy Andriesse worden getoond, vormt het hart van het gebouw.

Meer lezen:
Attika architecten
Haveneiland
Heren 5 architecten
IJburg
Inbo
Klous + Brandjes architecten
KOW architectuur
M3H Architecten
NwA architecten
Queeste architecten

Voor het laatst bewerkt: