Erich Salomonstraat
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Erich Salomonstraat Erich Salomonstraat 11-15 Erich Salomonstraat 13-19 Erich Salomonstraat 4-10

Naam: Genoemd naar de Duits-joodse fotojournalist Erich Salomon (1886-1944), pionier op het gebied van de candid fotografie, waarbij personen ongemerkt worden gefotografeerd. Grootmeester van de politieke documentaire fotografie en de society fotografie.

Adres: Erich Salomonstraat 1-115
Architect: Geurst & Schulze architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Het Oosten Kristal

Het blok Erich Salomonstraat, Jean Desmetstraat, Cas Oorthuyskade, Daguerrestraat bestaat grotendeels uit goedkope woningen. De verkaveling is daarom zo eenvoudig mogelijk gehouden met twee stegen die het blok doorsnijden en de speeltuin en woningen aan het binnenhof ontsluiten. Er zijn grondgebonden woningen in drie lagen en beneden- en bovenwoningen in vier lagen. De eenheden bestaan uit twee tot vier panden. De appartementen gebouwen aan het water bevatten middeldure woningen.

Adres: Erich Salomonstraat 4-10
Architect: Köther Salman Koedijk Architekten
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Het Oosten Kristal, Waterstad 1

Het bouwblok Cas Oorthuyskade, Joris Ivensstraat, Johan van der Keukenstraat, Erich Salomonstraat ligt op een trapeziumvormige kavel bij de entree van het Haveneiland. De eengezinswoningen langs de straten van het blok vormen klassieke Amsterdamse straten. De woningen liggen verhoogd waarmee de privacy gewaarborgd is. Het ritme, het materiaalgebruik en de voor Amsterdam kenmerkende trapjes maken elke woning bijzonder. De woningen sluiten een semiprivaat verhoogd liggend binnenterrein in. Hieronder is de stallinggarage gebouwd.

Erich Salomonstraat 12

Adres: Erich Salomonstraat 12, 22, 24, 38, 42, 46, 56
Architect: Bureau Noordeloos
Bouwjaar: 2003
Opdracht: Het Oosten Kristal

De straat krijgt dynamiek doordat de brede woningen (2x 4,8 m) als breed en horizontaal zijn ontworpen. De smalle woningen (1x 4,8 m) zijn juist rank en hoog opgezet. De bijdrage van Bureau Noordeloos bedraagt 7 woningen die afwisselend tussen de woningen van de andere architecten zijn geplaatst. Dit gebeurt binnen een kader van afgesproken materialen en kleuren.

Erich Salomonstraat 14-24 Erich Salomonstraat 26-28 Erich Salomonstraat 32-34

Adres: Erich Salomonstraat 14-20, 26-36, 40, 44, 48-54
Architect: Quist Wintermans architecten
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Kristal

Ook Quist Wintermans architecten moest werken met de standaardmaten van 1x of 2x 4,8 m breedte. Het resulteerde in drie woningtypen die allemaal drie bouwlagen hebben, een buitenruimte op de begane grond en een dakterras. De middeldure woningen hebben op de eerste verdieping aan de voorgevel een erker of wintertuin. De goedkopere woningen liggen aan de mew, een informele woonstraat, genoemd naar de Londense stadsstraat (Piet Zwarthof).

Erich Salomonstraat 58-72 Erich Salomonstraat 76-88

Adres: Erich Salomonstraat 58-72
Architect: Maaskant en Van Velzen architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

De woningen hebben een ruime en extra hoge entreehal en alle woningen zijn zo ontworpen dat de ruimten verschillende functies kunnen krijgen. Er kan worden gewoond op de eerste verdieping voor meer privacy. Bij de bouw is de expressie van de individuele woning vermeden en is geen formeel onderscheid tussen vrije-sector woningen en woningen in de categorie middenkoop.

Adres: Erich Salomonstraat 74-88
Architect: Dicomedia architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Dicomedia ontwierp de eengezinswoningen tegen de Dwarsgracht aan de straatzijde. Aan de gracht zorgt een grote erker met glazen vloer voor contact met het water en de omgeving. De woningen tellen vier verdiepingen. De begane grond grenst aan het binnenterrein en ligt aan de straatkant enigszins verzonken. Vanaf de straat zijn slechts twee verdiepingen van de woning zichtbaar.

Erich Salomonstraat 90 Erich Salomonstraat 92-192

Adres: Erich Salomonstraat 90
Architect: Steenhuis Bukman architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Voor het blok Daguerrestraat, Erich Salomonstraat, Talbotstraat, Maria Austriastraat werd het deelstedenbouwkundig plan getekend door Steenhuis Bukman architecten. De uitwerking van het blok gebeurde door vier verschillende architectenbureaus. Achter een randbebouwing van stadswoningen aan de doorgaande straat bevindt zich een kleinschaliger binnengebied met grondgebonden woningen en hoven aan het water. De aanwezige hoogteverschillen in het maaiveld zijn opgelost door de begane grondvloeren te laten verspringen in hoogte. Hierdoor ontstaan woningen met een extra hoge begane grond. In het bouwdeel van Steenhuis Bukman zijn naast verschillende woningtypen ook een kinderdagverblijf en woningen voor lichamelijk gehandicapten met 24-uurs dienstverlening op afroep opgenomen.

Naam: Solid 18
Adres: Erich Salomonstraat 92-192
Architect: Claus en Kaan architecten
Bouwjaar: 2010
Opdracht: De principaal

In het stedenbouwkundig plan voor het Haveneiland is ruimte gelaten voor zogenaamde 'solids': gebouwen uit een stuk met een hoge mate van flexibiliteit door de grote overspanningen en vrij indeelbare verdiepingsvloeren. De solids nemen centrale posities in de wijk in door hun verschijning en doordat ze stedelijke functies herbergen, zoals bedrijvigheid, voorzieningen en wonen. In Solid 18 zijn in de huidige opzet recreatie, kantoren en woningen verticaal gestapeld. Door de royale verdiepingshoogteleent de structuur zich voor een veelheid aan ruimtelijke invullingen. In de plint is het Centrum voor Vrije Tijd gelegen, dat een dominant en specifiek progrmmaonderdeel kent, namelijk een grote gymzaal voor de verschillende scholen op IJburg. De enorme gymzaal is in het hart van het gebouw gesitueerd, waardoor het minst flexibele onderdeel van Solid 18 is verborgen. De flexibiliteit van het gebouw is afleesbaar van de gevel. Het beeldbepalende onregelmatige metselwerk geeft het gebouw een uitgesproken eigen karakter en een afwijkende identiteit. Hiermee wordt Solid 18 een onderscheidend gebouw in zijn omgeving.

Erich Salomonstraat 207-221 Erich Salomonstraat 277-289 Erich Salomonstraat 291-335

Adres: Erich Salomonstraat 207-223
Architect: Architektenburo Lafour en Wijk
Bouwjaar: 2006
Opdracht: IJ-delta Ontwikkeling

Het bouwblok ligt ingesloten tussen de Erich Salomonstraat, Peter Wotkehof en Talbotstraat en bestaat uit een hoekgebouw in vier en vijf bouwlagen met woningen in de sociale huur sector en vier blokken met koop eengezinswoningen. Het hoekblok bestaat uit dertig maisonnettes, zes appartementen en een bedrijfsruimte. Omdat de straten oplopen naar de bruggen liggen de vloeren van de begane grond woningen op verschillende niveaus. In de bedrijfsruimte (Erich Salomonstraat 223) is de Moskee IJburg Al Fourkane gevestigd. Onder het hoekblok en een deel van het binnenterrein ligt een parkeergarage.

Erich Salomonstraat 326-330 Erich Salomonstraat 326-330 Erich Salomonstraat 326-330 Erich Salomonstraat 334-376

Naam: Medisch Kwartier IJburg
Adres: Erich Salomonstraat 326-366
Architect: ANA architecten
Bouwjaar: 2003
Opdracht: Waterstad 2

Een blok van 34 woningen voor ouderen rondom een terrasvormig hof. Door de terrasvormige opbouw van hofplein, hofterras en hoftuin ontstaat een driedimensionale groene ruimte. Het hofterras op de tweede verdieping biedt uitzicht over de grote binnentuin van het naastgelegen blok. Op het dak van de noordoostvleugel bevindt zich een wilde bloementuin.

Erich Salomonstraat 341-357 Erich Salomonstraat 359-395

Adres: Erich Salomonstraat 341-393
Architect: Loof en Van Stigt architecten
Bouwjaar: 2007
Opdracht: Johan Matser Projectontwikkeling

De woningen aan de Diemerparklaan 383-393 en Erich Salomonstraat 339-403 vormen een gesloten bouwblok waarvan de tuinen alleen toegankelijk zijn voor de bewoners van de benedenwoningen. De bovenwoningen worden ontsloten via een galerij aan de binnenkant van het blok. In het plan is een woonruimte voor zes meervoudig gehandicapten opgenomen. De woonruimte is ontworpen in overleg met de stichting Eigenwijs. Alle zit-slaapkamers en de gemeenschappelijke ruimten liggen op maaiveldniveau. De woongroep beschikt tevens over een ruime, beschutte patio, terwijl elke bewoner een eigen woonkamer met pantry heeft.

Erich Salomonstraat 388-400 Erich Salomonstraat 402-452 Erich Salomonstraat 402-452

Adres: Erich Salomonstraat 378-412
Architect: Claus en Kaan architecten
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Waterstad 2, Blauwhoed Eurowoningen

Het bouwblok Maria Austriastraat, Kiekstraat, Erich Salomonstraat is opgetrokken in zwarte handvorm baksteen en goudkleurige kozijnen. De binnenstraat is in rode baksteen gemetseld. Het blok is opgedeeld in drie stroken van ca. 160m2 grote eengezinswoningen met tuin. De woningen aan de Salomonstraat hebben een vanuit de binnenstraat bereikbare eigen garage en als optie een atelierruimte.

Erich Salomonstraat 399-489 Erich Salomonstraat 491-503 Erich Salomonstraat 395-505 Erich Salomonstraat 395-505 Erich Salomonstraat 509-611 Erich Salomonstraat 545-581

Adres: Erich Salomonstraat 395-611
Architect: FARO architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Waterstad 2

De baksteenmuren worden geaccentueerd door witte kaders die de grote ramen en erkers omranden. De woningen krijgen hierdoor een eigen identiteit. Het complex van 110 woningen omvat sociale huurwoningen, koopwoningen voor starters en duurdere eengezinswoningen. Naast woningen omvat het complex een kinderdagverblijf en een horecaruimte.

Erich Salomonstraat 414-430

Adres: Erich Salomonstraat 414-420, 446-456, 468-482, 494-516
Architect: Van Herk en De Kleijn architecten
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Stichting Woningbedrijf Amsterdam

De opdracht aan Van Herk en De Kleijn omvat 11 benedenwoningen en 11 bovenwoningen die als rijtjeshuizen aan de noordzijde van het blok liggen. Daarnaast is er een viertal terugliggende beneden- en bovenwoningen. De benedenwoningen hebben twee lagen met de buitenruimte op de begane grond. De bovenwoningen hebben drie lagen waarvan de bovenste laag de buitenruimte biedt. De gemetselde gevel heeft terugliggende ramen die achter het metselwerk zijn aangebracht. De terugliggende woningen hebben een glazen gevel waarin de ramen uitsteken. De achtergevels zijn met witte geprofileerde staalplaat bekleed en vormen een geheel met andere woningen.

Adres: Erich Salomonstraat 422-430, 436-444, 458-466, 484-492
Architect: Van Sambeek en Van Veen architecten
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Waterstad 3

Van Sambeek en Van Veen tekenden de zogenoemde boekensteunen in dit deel van de straat. Ze zijn gebouwd op de plekken waar de straat doorbroken is voor terugliggende bebouwing. Het zijn eenvoudige gevels met grote glasvlakken en donkerrood metselwerk. Aan de zijden van de pleinen zijn de gevels wit. Elk gebouw bevat vijf appartementen. De appartementen worden ontsloten door middel van een lange, doorgaande steektrap waardoor de diepte van het pand zichtbaar wordt. De trap en een dubbelhoge hal zorgen voor een entree met allure.

Erich Salomonstraat 432-434 Erich Salomonstraat 562-574

Naam: Olympusschool
Adres: Erich Salomonstraat 432-434
Architect: Atelier Zeinstra van der Pol
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Stadsdeel Zeeburg

Op IJburg heeft iedere school een thema. Voor de basisschool en naschoolse opvang de Olympusschool is het thema ‘sport’. De school ligt midden in het blok en is drie lagen hoog. De structuur van de klaslokalen vormt een U. Het thema sport is verwerkt in de centrale positie van de speellokalen op de begane grond. De lokalen zijn voorzien van een extra veerkrachtige vloer. Op de eerste verdieping ligt de aula boven de speellokalen. De aula wordt buiten voortgezet in de vorm van een terras. Dit is verbonden met het schoolterrein middels een brede trap, die tevens als tribune voor het school- en sportterrein dient.

Adres: Erich Salomonstraat 552-574
Architect: Heren 5 Architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: Waterstad 3

Het blok is uitgevoerd in metselwerk met een dik formaat stenen in verschillende verbanden en ranke aluminium kozijnen. De woningen aan de gracht hebben een grote overstek boven de terrassen aan het water. De twee koppen van het blok met driekamerappartementen sluiten de eengezinswoningen in. De verdiepte binnenstraat biedt kinderen voldoende ruimte voor een potje voetbal of fietsen.

Erich Salomonstraat 631-639 Erich Salomonstraat 641-673

Adres: Erich Salomonstraat 613-639
Architect: Heren 5 Architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: Waterstad 3

Het woonblok omgeven door de Brand Dirk Ochsepark, Erich Salomonstraat, Lumièrestraat en de gracht vormt een gesloten bouwblok. In het blok ligt de Polygoongracht en Martien Coppenshof. De gebouwen op de kop (Brand Dirk Ochsepark en Lumièrestraat) hebben maisonnettes en appartementen. Daartussen liggen eengezinswoningen. Het blok is uitgevoerd in metselwerk met een dik formaat stenen in verschillende verbanden en ranke aluminium kozijnen.

Adres: Erich Salomonstraat 641-675
Architect: INBO
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Waterstad 3

Het bouwblok is ingesloten door de Erich Salomonstraat, Lumièrestraat en het water van de Polygoongracht. De Theo Frenkelhof ontsluit de woningen aan de binnenplaats evenals de woontoren. Alle woningen op de begane grond zijn maisonnettes met vier tot zes kamers. Daarboven liggen bajonetwoningen: op drie geschakelde maisonnettes liggen steeds twee woningen. Alle 110 woningen zijn gebouwd in de goedkopere prijsklasse, met zowel koopwoningen als sociale huurwoningen.

Meer lezen:
ANA architecten
Architektenburo Lafour en Wijk
Atelier Zeinstra van der Pol
Bureau Noordeloos
Claus en Kaan architecten
Dicomedia architecten
FARO architecten
Geurst & Schulze architecten
Haveneiland
Heren 5 Architecten
IJburg
INBO
Köther Salman Koedijk Architekten
Loof en Van Stigt architecten
Maaskant en Van Velzen architecten
Quist Wintermans architecten
Steenhuis Bukman architecten
Van Herk en De Kleijn architecten
Van Sambeek en Van Veen architecten

Voor het laatst bewerkt: