Geldersekade 6
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Geldersekade 4-8 Geldersekade 4-6 Geldersekade 6 Geldersekade 6 Geldersekade 6 Geldersekade 6

Naam: Residence De Geldersche Kaay
Adres: Geldersekade 6

Het is een pand met gevel uit de 17de eeuw onder een gesneden lijst van ca.1800 en aan de achterzijde een 17de-eeuwse puntgevel met oeils de boeuf welke in de 18de eeuw is verbouwd.
Albertus Vinke (1838-1911), afkomstig uit Heemse bij Hardenberg komt als 16-jarige bij J.& J.Vinke werken. Hij organiseert houtveilingen in de winkel van zijn oom en bemiddelt bij bevrachtingen. De winkel heeft niet zijn voorkeur, maar van het bevrachten van schepen wil hij zijn beroep maken. Terwijl oom Egbert de victualiehandel voortzet, richt Albertus met financiële steun van zijn oom op 11 mei 1860 het cargadoorsbedrijf Vinke & Co op en vestigt zich op Geldersekade 6.

Geldersekade 6 Geldersekade 6 Geldersekade 6 Geldersekade 6 Geldersekade 6

Hij is beslist niet de enige die een cargadoorsbedrijf heeft op de Geldersekade. In de eerste helft van de 19e eeuw zitten er tien cargadoors op de Geldersekade, na 1850 zijn dat er 25, waarvan sommige ook reder zijn. De belangrijkste daarvan waren Vinke & Co, Ruys & Co (Geldersekade 18a), Duinker en Goedkoop, d'Arnaud & Co en Salm en Meijer. De cargadoors bemiddelen niet alleen tussen reders en aanbieders, maar voorzien de schepen in de Amsterdamse havens ook van nieuwe voorraden levensmiddelen, drinkwater, huishoudelijke artikelen, medicijnen en nog veel meer. Voor de levering van al die spullen zijn er speciale winkels in scheepsvictualiën of scheepsprovisiën op de Geldersekade zoals die van J.& J.Vinke op nummer 8. Medicijnen werden geleverd door de dichtst bijzijnde apotheek, in dit geval de nog bestaande apotheek op de Geldersekade 84.
Het kantoor van Vinke & Co verhuist na enkele jaren naar nummer 10. Albertus en zijn vrouw Geertruida van Lindonk blijven in het statige huis wonen. Zij ontvangen daar veel gasten, vooral Noorse kapiteins, zij spreken beiden vloeiend Noors, maar ook Amerikaanse en Duitse reders komen op bezoek.

Meer lezen:
cargadoor
Ruys & Co: Geldersekade 18
Vinke, Albertus: Geldersekade 8; Geldersekade 10
Vinke & Co: De Ruijterkade 107; Geldersekade 10

Voor het laatst bewerkt: