Haag en Veld
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Haag en Veld, 1974 Haag en Veld, 2018 Haag en Veld 248-293 Haag en Veld, 2018 Haag en Veld, 2018

Naam: Haag en Veld
Adres: Flierbosdreef
Architect: Kees Rijnboutt, Architectenburo Hans Wagner
Bouwtijd: 1970, 2004
Opdracht: Gemeente Amsterdam

Haag en Veld is vernoemd naar een patriciërshuis in Velsen (Noord Holland) dat in 1671 voor het eerst wordt genoemd.
Het rechte deel van de H-buurt was de eerste wijk die in 1968 werd opgeleverd. In een parkachtige omgeving zijn in oost-west richting 4 hoogbouwflats met elk 300 woningen gebouwd. Bij de renovatie is veel aandacht besteed aan de veiligheid in en rond de flats. De entrees naar de trappenhuizen zijn overzichtelijk aan de straat komen te liggen. Binnenstraten en loopbruggen zijn verwijderd en de onderdoorgangen zijn breder en hoger geworden. De gesloten plint met bergingen is vervangen door bedrijfsruimten en woningen met tuin. Hierbij is gezocht naar een ingreep waarbij de grote maat van het bestaande flatgebouw gerespecteerd wordt, terwijl er op het niveau van de voorbijgaande voetganger de ‘menselijke’ schaal heerst. Bovendien moest voor alle bestaande en nieuw te realiseren woningen een berging aanwezig zijn. Dit is opgelost middels het uitbouwen van bergingsclusters aan de zuidgevel. Deze uitbouwen beschermen gelijktijdig de tussenliggende tuinen van de benedenwoningen.

Haag en Veld 91-136 Haag en Veld 146-191 Haag en Veld 146-191 Haag en Veld 146-191 Haag en Veld 146-191 Haag en Veld 146-191 Haag en Veld 193-194 Haag en Veld 193-194 Haag en Veld 2 Haag en Veld, parkeergarage

91-136 Haag en Veld was in de H-buurt de eerste flat waar op de kopse kant een schildering werd aangebracht. De schildering dateert van 2014 en is van de hand van de Braziliaanse kunstenaar Derlon.
146-191 Eveneens in 2014 wordt ook van de tweede Haag en Veld flat een kopse kant van een schildering voorzien, ditmaal van de hand van Braziliaan Ramon Martins. Ramon zegt over deze schildering: 'Mijn schilderij heet A Pregnant Man's Dream omdat ik op dit moment een zwangere man ben. Mijn vriendin en ik verwachten een kind, maar omdat mannen niet zwanger kunnen zijn zal ik nooit kunnen ervaren waar zij nu doorheen gaat. Zwangerschap is een droom voor mij. Het is de droom van een man. Op deze manier is het maken van de muurschildering van Haag en Veld ook een droom voor mij.'
193-194 Tussen deze huisnummers is een onderdoorgang welke in 2014 door, opnieuw een Brazilaanse kunstenaar, Onio, is opgefleurd. Zijn werk heeft veelal de uitstraling van een graffitikunstenaar inclusief zijn handtekening.
De muur van het parkeerplatvorm is weer beschilderd door Ramon Martins (2014).
Wie de hand heeft gehad in de beschildering van de parkeergarage is niet duidelijk.

Meer lezen:
Architektenburo Hans Wagner
Bijlmermeer
Derlon
Martins, Ramon
Onio
Rijnboutt, Kees

Voor het laatst bewerkt: