Herengracht 450
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 493-499

Naam: Huis van Deutz
Adres: Herengracht 450

Architect: Philips Vingboons, C.Bergenthal
Bouwtijd: 1671, 1922
Opdracht: Joseph Deutz
Uitvoerders: Leendert Cortenhoeff (timmerman), Jan Gijseling (beeldhouwer)

In 1671 koopt de bankier Joseph Deutz (1624-1684) twee erven aan de Herengracht en twee achterliggende erven aan de Keizersgracht. Voor de erven aan de Herengracht wordt 8200 gulden per erf, voor de erven aan de Keizersgracht 3800 gulden per erf afgetikt. Op dit stuk grond van 52 voet breed en lopend van Herengracht tot Keizersgracht wordt onder architectuur van Philips Vingboons aan de Herengracht een dubbel woonhuis opgericht. De lijstgevel bestaat uit een geblokte zandstenen gevel met middenrisaliet en balkon. Omstreeks 1800 zal er nog een bovenlicht in empire worden toegevoegd. Aan de Keizersgracht 497-499 worden een pakhuis, stal en koetshuis gebouwd, wellicht naar ontwerp van Leendert Cortenhoeff.

Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Herengracht 450 Joan van Hoorn Herengracht 438 Velserbosch

In de kamer linksvoor op de bel-etage is nog een deel van de oude grandeur zichtbaar in de betimmering en versieringen boven de schoorsteen en de deuren.
1710-1711 wordt het huis bewoond door Joan van Hoorn (1653-1711), oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, en zijn echtgenote Johanna Maria van Riebeeck.

Na zijn overlijden blijft Johanna Maria van Riebeeck hier wonen, ook na haar huwelijk in 1712 met regent Mr.Cornelis Bors van Waveren (1662-1722) van Herengracht 502 en een daarop volgend huwelijk. Johanna Maria overlijdt in 1759.
In 1759 koopt Jacob Janszoon Boreel (1711-1778) het 'Huis van Deutz' en de percelen aan de Keizersgracht voor fl. 117.000. Als raadfiscaal van de Admiraliteit bewoont hij het Prinsenhof. Jacob Boreel trouwde op 28 februari 1735 met Agneta Margaretha Munter (1717-1761) die hem negen kinderen schonk. Agneta's vader, Cornelis Munter, was vele jaren burgemeester van Amsterdam. Maar terug naar Jacob en Agneta. Zij laten het pand bewonen door hun dochter Catharina (1736-1780). Zij is getrouwd met de koopman en bankier Jan Bernd Bicker (1733-1774). Zij zullen later verhuizen naar Herengracht 438.
In 1778 is de volgende bewoner Daniël Hooft Gerritsz (1741-1803), vermogend en tevens eigenaar van het landgoed Velserbosch bij Velsen.

In 1813 is het pand in bezit van Johannes Kluppel, de schatrijke medefirmant van de firma Braunsberg & Co. Braunsberg (1745-1815) was een katholieke Berlijner die platzak naar Amsterdam kwam. Hij begon als bediende bij Vernède & Casenove en vergaarde op de beurs een fortuin waarmee hij een eigen firma begint. In 1772 trouwde hij met een zuster van Johannes, Aleyda Kluppel. Na zijn overlijden nam Johannes de leiding op zich. Kluppel en zijn vrouw woonden aan de overzijde op Herengracht 493. Hij liet Herengracht 450 door zijn oudste dochter Wilhelmina bewonen nadat zij in 1813 was getrouwd met Jan Constantijn Nicolaas van Eys, lid van de firma Isaac van Eys & Soonen die handelde in Spaanse wol. Jan Constantijn van Eys was tevens directeur Levantse handel en navigatie in de Middellandse Zee ter Kamer Amsterdam. Jan Constantijn was de zoon van Paulus Andries van Eys en Cornelia Henriëtte Dorothea Adriana Ortt. Deze beide families hadden in de nadagen van de Republiek vertegenwoordigers in de regering van Amsterdam. Op verzoek werd Jan Constantijn en zijn vader in 1816 geadeld met de titel van jonkheer. Niet alleen Jhr. Willem Jan van Eys (1825-1914), bibliograaf en heraldicus en beroemd kenner van het Baskisch, werd hier geboren, maar ook minstens vier freules.
In 1862 hebben de freules het huis van hun moeder geërfd en zij zullen het bewonen tot de laatste in 1899 overlijdt. De freules Van Eys, genoten algemene bekendheid in de Bocht vanwege hun wellevendheid.
Van 1900 tot 1920 was er het Damesleesmuseum gevestigd.
In 1921 is het in gebruik genomen door Handelmaatschappij H.Albert de Bary & Co en in 1922 voor haar met een verdieping verhoogd door C.Bergenthal. Deze financiële instelling opereerde als de Nederlandse tak van Deutsche Bank en ging in de tachtiger jaren helemaal samen met Deutsche Bank. Tussen 1919 en 1965 werden de nummers 448 tot en met 458 één voor één aangekocht door Handelsmaatschappij H.Albert De Bary & Co en zij vormen nu het De-Bary-complex.
2007-2013: Renovatie door Herengracht Investments en Obidos. Sindsdien is het onderdeel van een bedrijfsverzamelgebouw waar ruim 50 bedrijven vertegenwoordigd zijn.

Meer lezen:
Bergenthal, C.
Bors van Waveren, Cornelis
Damesleesmuseum
Kluppel, Johannes
Vingboons, Philips

Voor het laatst bewerkt: