Herengracht 483
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Naam: De Jonge Palsgraeff (naar uithangteken 1674)
Architect: -; -; -
Bouwjaar: 1668; 1920; 2021
Opdracht: Dirk Jansen Tancho en Samuel Gerinx; Amsterdamsche Spaarkas; Nuveen / NL Asset Management BV

Dirk Jansen Tancho en Samuel Gerinx zijn de gemeenschappelijke opdrachtgevers van de panden aan de Herengracht 483 en 485 gebouwd onder één dak. De gevel maakt een kleine sprong naar voren, heeft een rechte kroonlijst en een dakvenster. Het huis had een stoep met onderingang welke vermoedelijk in 1920 bij de inrichting tot kantoor is verdwenen.
In 1716 wordt het pand eigendom van Arent Protte, handelaar op Oost-Indië, gehuwd met Anna Brakel (1677?-?).
In 1740 kocht de buurman van Herengracht 481 het aanpalende huis nummer 483 als beleggingsobject. De nieuwe eigenaar was Aegidius (Gillis) van den Bempden (1697-1748), officieel groothandelaar op Italië. Gillis stond bekend als schuinsmarcheerder, veelvraat en groot connaisseur van de plaatselijke bordelen, hij was ‘considerabel dik van lijf en lam aan eene been’. Genoemde handicap leverde hem de bijnaam ‘De Kruk’ op, zonder welk hulpmiddel hij immers niet voort kon. Deze geheide klant voor een 18de eeuwse ‘#MeToo’ actie beschikte over 10 vrij frequent wisselende dienstboden, evenzovele paarden, een speciaal verstevigde koets en een buitenplaats. Een fraai heerschap, maar óók lid van één van de leidende families van Amsterdam en dus, onder het motto ‘Onze Gillis moet ook onder de pannen’ liefst drie maal burgemeester van Amsterdam. Volgens het dagboek van Bicker Raije stierf de huiseigenaar van Herengracht 483 in 1748 onder helse pijnen aan waterzucht, ‘waarbij het water door kolossale gaten aan de beenen en op meerdere plaatsen van het lichaam wegliep.’
Omstreeks 1773 is mr.Cornelis Graafland Jansz de eigenaar/bewoner.
In 1920 is het voor de Amsterdamsche Spaarkas (ASK) ingericht als kantoor. De Amsterdamsche Spaarkas was in 1913 opgericht en was aanvankelijk gevestigd aan het Damrak 48. Deze fuseerde in oktober 1930 met het N.V. Nationaal Spaarfonds. De Spaarkas had een eigen logo en voerde het motto ’Die bi mi spaert, gheluck vegaert’.
In 2021 werd op de begane vloer 100m2 verbouwd ten behoeve van kantoren in opdracht van Nuveen, een Amerikaanse vermogensbeheerder gespecialiseerd in vastgoed.

Meer lezen:
Bempden, van den, Aegidius (Gillis)
Burgemeester
Gerinx, Samuel
Jansen Tancho, Dirk
Kroonlijst

Voor het laatst bewerkt:

Bronnen:
wikipedia.nl
ditt.nl