Hofgeest
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Hofgeest Hofgeest 247-293 Hofgeest Hofgeest 139 Hofgeest 140 Hofgeest 343 Hofgeest 343 Hofgeest 343 Hofgeest 343 Hofgeest 145-191 Hofgeest 145-191 Hofgeest 90 Hofgeest 51

Naam: Hofgeest
Adres: Flierbosdreef
Architect: Kees Rijnboutt, VVKH Architecten
Bouwtijd: 1969, 1999
Opdracht: Gemeente Amsterdam

De naam Hofgeest is ontleend aan een patriciërshuis in Velsen (Noord Holland) nu bekend als de wijk Hofgeest.
Het rechte deel van de H-buurt was de eerste wijk die in 1968 werd opgeleverd. In een parkachtige omgeving zijn in oost-west richting 4 hoogbouwflats met elk 300 woningen gebouwd. Bij de renovatie is veel aandacht besteed aan de veiligheid in en rond de flats. De entrees naar de trappenhuizen zijn overzichtelijk aan de straat komen te liggen. Binnenstraten en loopbruggen zijn verwijderd en de onderdoorgangen zijn breder en hoger geworden. De gesloten plint met bergingen is vervangen door bedrijfsruimten en woningen met tuin.
139 is bij de renovatie van de flat toegevoegd en in gebruik als Muziekcentrum Zuidoost voor schooljeugd waar onder andere het 'Leerorkest' is opgericht en samenkomt. Het is voor muziekdocenten mogelijk lesruimte te huren.
140 is direct bij de bouw van de flat tussen de beide bouwdelen in gebouwd als collectieve ruimte. De collectieve ruimte doet een beroep op de saamhorigheid van de bewoners en was in eerste instantie een succes. Meningsverschillen tussen diverse gebruikersgroepen doet het draagvlak uiteen vallen waarna het gebouw voor andere doelen wordt aangewend. Onder meer de gemeente Amsterdam is een poos eigenaar en verhuurt de ruimte aan geïnteresseerden. Ook is er een poos een voor/naschoolse opvang gevestigd. Momenteel wordt het gebruikt door Redemption Faith Ministries Amsterdam, een soort van kerkgenootschap.
343 is bij de renovatie van de flat toegevoegd en wordt gebruikt voor opvang van jeugd met een problematische thuissituatie en biedt opvoedhulp.
145-191 Bij de voltooïng van de renovatie is in de zijgevel een schildering aangebracht waarop de opknapbeurt wordt vermeld samen met de naam van de project-architect.

Hofgeest 91-136 Hofgeest 91-136 Hofgeest 193-194 Hofgeest 193-194 Hofgeest Hofgeest

91-136 Op de kopse gevel van de flat is een schildering van de Brazilaanse kunstenaar Speto aangebracht. Deze en andere schilderingen zijn aangebracht onder de noemer van R.U.A. (Reflexo on Urban Art). 193-194 Tussen deze huisnummers is een onderdoorgang welke in 2014 door, opnieuw een Brazilaanse kunstenaar, Onio, is opgefleurd. Zijn werk heeft veelal de uitstraling van een graffitikunstenaar inclusief zijn handtekening. Hij heeft ook de beschildering van de parkeergarage uitgevoerd.
Wie de schildering op de muur van het parkeerplatvorm heeft aangebracht is niet duidelijk.

Meer lezen:
Bijlmermeer
Onio
Rijnboutt, Kees
Speto
VVKH Architecten

Voor het laatst bewerkt: