Huntum
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Huntum Huntum Huntum Huntum Huntum Huntum Huntum Huntum Huntum Huntum Huntum Huntum

Naam: Huntum
Adres: Huntumdreef
Architect: J.Rommers (4-59) 1983, 19 Het Atelier Architecten (14-15) 2016, NOORTZAAK architecten en Archivolt architecten (16) 2017, Pi de Bruijn (63, 64, 76) 1980, H.Tiemens (65, 74, 75) 1980, Cees Dam (66-71) 1995
Bouwtijd: 1979-1995
Opdracht: projectontwikkelaars (4-59 en 66-71) en particuliere opdrachtgevers (60-65 en 72-76)

Huntum is genoemd naar een patriciërshuis aan de Vecht ten zuiden van Vreeland.
De eerste projecten die aan Huntum werden gebouwd zijn een telefooncentrale en twee scholen, voor openbaar onderwijs (De Rozemarn) en met een levensbeschouwelijke achtergrond (De Achtsprong). Eind 1976 kondigt de gemeente Amsterdam aan dat aan Huntum zestien kavels voor zelfbouw beschikbaar komen. Er melden zich in korte tijd ruim 70 gegadigden. Als zij de aanvullende informatie krijgen haken velen af en zo blijven 10 gegadigden over. Belangrijkste reden om niet verder te gaan is de gevraagde erfpacht.

Huntum Huntum Huntum

De gemeente moet nog wel een nieuw bestemmingsplan indienen en goedgekeurd krijgen. De gemeente gaat er van uit dat dit binnen enkele weken te realiseren is. Er blijkt echter een actiegroep (1 persoon) te zijn die de plannen van de gemeente voor dure koopwoningen aan Huntum niet ziet zitten en deze weghoont met de mededeling dat dit niet de voor de Bijlmermeer beloofde sociale woningbouw is. Door deze actiegroep worden alle mogelijke beroepsprocedures uit de kast gehaald tot tenslotte de Hoge Raad in 1979 besluit dat de gemeente zijn plannen mag doorzetten.
Niet alleen de particuliere bouwers, ook de projectontwikkelaar is de dupe van deze vertragende actie, met als resultaat dat deze geen kans ziet om het vereiste aantal verkochte woningen te halen voordat met de bouw wordt begonnen. De eerste jaren zullen de al aangebrachte funderingen voor deze woningen de wijk sieren. In 1983 wordt alsnog een begin gemaakt met de bouw door een volgende projectontwikkelaar op deels gesplitste kavels. Bij meerdere huisnummers wordt nu een letter (A, B of C) toegevoegd. Nummer 73 komt te vervallen.

Huntum 14, De Achtsprong Huntum 14, De Achtsprong Huntum 14, De Achtsprong Huntum 16, De Rozemarn Huntum 16, De Rozemarn Huntum 16, De Rozemarn

14-15 In 2016 is de basisschool op levensbeschouwelijke grondslag De Achtsprong in een nieuw, aan de eisen van de tijd aangepast, gebouw ondergebracht. Architect zijn Sara van Popta en Rob Moritz van 19 Het Atelier Architecten. Opdrachtgever is Stichting Bijzonderwijs, gemeente Amsterdam.
De nieuwe huisvesting voor de Achtsprong is een warme, transparante en lichte school waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Het ontwerp symboliseert letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van de kinderen als routing door het gebouw. Centraal staat de stapsgewijze ontwikkeling naar talent door de leerjaren heen, met als hoogtepunt het ‘uitvliegen’ in de maatschappij vanuit de uitkijktoren. Rondom de centrale aula met vide en tribunetrap, die als hart van het gebouw functioneert, liggen de leslokalen gesitueerd. Door de onderlinge verbinding ontstaat er een secundaire routing door het gebouw, de leerroute van het kind. De draagconstructie is zo ontworpen dat de school ook in de toekomst flexibel indeelbaar is. In 2019 wordt de school met enkele lokalen uitgebreid. De lichte en ruimtelijke gymzaal Huntum is een op zichzelf staand gebouw maar vormt stedenbouwkundig en architectonisch een eenheid met de twee naastliggende scholen. In de vormgeving van de gymzaal zijn de architectonische kenmerken van de twee scholen met elkaar verweven. De herkenbare rondgaande beweging over de metselwerkgevel van de Achtsprong is samengevoegd met de kenmerkende horizontale belijning van de al bestaande huisvesting van openbare basisschool De Rozemarn.

16 In 2017 krijgt de openbare basisschool De Rozemarn eveneens een nieuw schoolgebouw. Hier is de opdrachtgever Stichting Sirius. Het ontwerp is gedaan door Maarten van Noort van NOORTZAAK architecten & adviseurs en Philip Breedveld van Archivolt architecten. De bouw wordt uitgevoerd door SMT, een bedrijf dat is gespecialiseerd in schoolgebouwen.
De Rozemarn is onderdeel van een cluster van twee scholen en een gymzaal, elk met hun karakteristieke verschijningsvorm, maar elkaar de hand reikend door hetzelfde materiaalgebruik. De Rozemarn onderscheidt zich door haar open karakter waarbij het beeld van een spekkoek met horizontale strookramen zorgt voor een paviljoenachtige uitstraling. Het hoge deel van de school sluit aan bij de drukke Karspeldreef, het lage deel bij de grondgebonden woningen van het rustige Bullewijkpad. Het dak is geschikt om later als daktuin te dienen en heeft onder de luifel de mogelijkheid voor een buitenlokaal. Door het verschuiven van de bouwmassa’s ontstaan twee speelpleinen voor onder- en bovenbouw. Door de rooilijn van de onderbouw parallel te laten lopen aan de schuine langzaam verkeersroute, voegt het gebouw zich hoffelijk in de omgeving. Op de plek van de verschuiving van de bouwmassa’s bevindt zich tevens het hart van de school, een centrale, dubbelhoge hal. Hier zijn ook de beide entrees voor de ontsluiting van de onder-, midden- en bovenbouw. Aan de hal bevinden zich het muziek- en handenarbeidslokaal, de mediatheek, de stafkamers en het ouderlokaal. Buiten- en voorschoolse opvang maken alleen gebruik van het middendeel. Indien gewenst kunnen afdelingen worden afgesloten.

Huntum 35-38 Huntum 38 Huntum 48-51 Huntum 53 Huntum 53

4-59 De tweede projectontwikkelaar voor deze huizen is bouwbedrijf Derksen en Singerling, een bedrijf dat medio 1979 ontstaat na de opheffing van het Bouw- en Aannemingsbedrijf Z.Deenik & Zoon. De heer C.Singerling nam samen met de heer M.Derksen van Bouwbedrijf M.L.M.Derksen & zn B.V. het initiatief om het bedrijf op te richten. Zij slopen de al aangebrachte funderingen omdat de kavels in 1983 een nieuwe kleinere indeling hebben gekregen. De plannen worden aangepast en in plaats van losstaande villa's staan er nu merendeels rijtjeshuizen naar ontwerp van architect J.Rommers.

53 Een mozaïek is aangebracht op de zijmuur van een huis waar een andere woning tegenaan gebouwd had moeten worden. Het mozaïek is een ontwerp van Peter Vial in opdracht van de bewoners en onthult op 24 augustus 2013. Het is het eerste grote buitenmozaïek van Peter Vial. Met dit mozaïek vertelt hij het verhaal van de mensen achter de muur; 'Het gezin met 4 kinderen en de buurtbewoners als gekleurde waterdruppels, allemaal op een andere manier gemaakt, want ze zijn allemaal anders. De cirkels zijn de levenscirkels van de mensen die hier wonen en in het kunstwerk bij elkaar komen.' De opdrachtgevers ontvingen een miniatuur van de muur voor in huis.

Huntum 60-61 Huntum 60 Huntum 61 Huntum 62 Huntum 63 Huntum 63 Huntum 64 Huntum 65 Huntum 64-67

60 Is samen met 62 onder 1 kap gebouwd.
61 Opdrachtgever: W.Val (1979-?)
62 Is samen met 60 onder 1 kap gebouwd.
63 Architect Pi de Bruijn Opdrachtgever: Koekenbier (1979-?), verkocht aan P.Kluivert (?-?), verkocht aan ? (?-2019)

64 Architect Pi de Bruijn Opdrachtgever: Mungra (1979-2019)

65 Architect H.Tiemens Opdrachtgever: G.Reilink (1979-2016)

Huntum 66-68 Huntum 69-71 Huntum 69-75 Huntum 71 Huntum 72 Huntum 74 Huntum 74 Huntum 75 Huntum 75 Huntum 75 Huntum 75 Huntum 75-76 Huntum 76 Huntum 76

66-71 Architect Cees Dam (1995) ontwerpt hier op een herziene kavelindeling 7 Life Style Villa's.
72 Opdrachtgever: Van der Meulen (1979-?), verkocht aan H.Koerselman (?-?)
74 Architect H.Tiemens Opdrachtgever: Cees Rijper en Lenie Rijper-de Graaff (1979-?), verkocht aan Anton van Harskamp (?-2016)
In 2016 worden Wouter Wolzak en Rey Steur de nieuwe bewoners/eigenaren. Zij hebben in 2018 een uitgebreide verbouwing doorgevoerd waarbij de inpandige garage is vervallen en geschikt gemaakt voor verhuur. De terugspringende keukenmuur aan de tuinzijde is rechtgetrokken met de muur van woonkamer en schuur.
75 Architect H.Tiemens ontwerpt dit huis in 1979.
76 Architect Pi de Bruijn Opdrachtgever: G.Stenzler (1979-?), verkocht aan W.Pitters (?-?)

Meer lezen:
19 Het Atelier Architecten
Archivolt architecten
Bijlmermeer
Breedveld, Philip
Bruijn, de, Pi
Dam, Cees
Moritz, Rob
Popta, van, Sara
Tiemens, H.
Vial, Peter

Voor het laatst bewerkt: