Jean Desmetstraat
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Jean Desmetstraat Jean Desmetstraat 1-7

Naam: Genoemd naar filmdistributeur en bioscoopeigenaar Jean Desmet (1875-1956). Desmet begon als kermis- en reisbioscoopexploitant. Door buitenlandse filmproducties voor vertoning naar Nederland te brengen leverde hij een substantiële bijdrage aan de radicale veranderingen die tussen 1907 en 1916 plaatsvonden in de filmindustrie.

Adres: Jean Desmetstraat 1-7
Architect: awg architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: Het Oosten Kristal

De woningen zijn gelegen op een ondiepe kavel aan de noordwesthoek van Haveneiland West. In het ontwerp van awg architecten is er voor gekozen om de hoekgebouwen en het middengebouw in te sluiten tussen de rooilijnen. De verbindende bebouwing staat tegen de noordelijke of de zuidelijke rooilijn. Hierdoor ontstaan twee gemeenschappelijke buitenruimten met elk hun eigen karakter: aan de straatzijde een semi-private tuin, aan de boulevardzijde een publiek toegankelijk, verhoogd plein.

Jean Desmetstraat 2-30 Jean Desmetstraat 60-76 Jean Desmetstraat 87-101

Adres: Jean Desmetstraat 2-134
Architect: Geurst & Schulze architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Het Oosten Kristal

Het blok Erich Salomonstraat, Jean Desmetstraat, Cas Oorthuyskade, Daguerrestraat bestaat grotendeels uit goedkope woningen. De verkaveling is daarom zo eenvoudig mogelijk gehouden met twee stegen die het blok doorsnijden en de speeltuin en woningen aan het binnenhof ontsluiten. Er zijn grondgebonden woningen in drie lagen en beneden- en bovenwoningen in vier lagen. De eenheden bestaan uit twee tot vier panden. De appartementen gebouwen aan het water bevatten middeldure woningen.

Adres: Jean Desmetstraat 85-121
Architect: DKV architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Met het oog op de geringe diepte en de aantrekkelijke condities van het blok was het logisch om zoveel mogelijk woningen langs de randen te realiseren en het binnengebied zo open mogelijk te houden. De hof is via een ruime podiumtrap verbonden met de kade. Het hoogteverschil biedt de mogelijkheid om bijzondere overgangen tussen publiek en privé te maken in de vorm van een bel-etage of een Amsterdamse stoep. Opvallend zijn de schakeling van de verschillende bouwdelen en de grilligheid van de bouwhoogten. Naast grondgebonden eengezinswoningen is er nog een nieuw type geïntroduceerd; de ‘Zwebo’, een zwevende eengezins-bovenwoning.

Meer lezen:
awg architecten
DKV architecten
Geurst & Schulze architecten
Haveneiland
IJburg

Voor het laatst bewerkt: