Johan Huijsenstraat
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Johan Huijsenstraat Johan Huijsenstraat 1-21 Johan Huijsenstraat 4-42

Naam: Genoemd naar fotograaf Johannes Maria Petrus Antonius (Johan) Huijsen (1877-1959) was een veelzijdig portretfotograaf en maakte ook stadsgezichten. Hij speelde in het Nederlandse picturalisme een belangrijke rol. Huijsen vervaardigde onder meer kooldrukken, gomdrukken en afdrukken op zijde.

Adres: Johan Huijsenstraat 1-21
Architect: Bakers architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: De Principaal

Het blok Pampuslaan, Eva Besnyöstraat, Johan Huijsenstraat, Ben van Meerendonkstraat wordt door een gracht doorsneden. De hoogbouw bevindt zich aan de Pampuslaan en Eva Besnyöstraat. In de andere straten zijn grondgebonden woningen met diepe achtertuinen. Het gevelbeeld aan de Eva Besnyöstraat krijgt een extra dimensie door het glasontwerp van de balustradehekjes van Hil Driessen en Toon van Deijne.

Johan Huijsenstraat 25-31 Johan Huijsenstraat 44-50

Adres: Johan Huijsenstraat 25-41
Architect: VVKH-architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Aan de Ben van Meerendonkstraat, Johan Huijsenstraat en Marius Meijboomstraat is een mix van eengezinswoningen, een zorgsteunpunt en groepswoningen voor mindervaliden gebouwd. De bebouwingshoogte is drie lagen. De gevels van de grondgebonden woningen zijn uitgevoerd in meerdere kleuren baksteen en hebben verspringende kozijnen. Op de hoeken zijn bijzondere stadswoningen gebouwd. Op het openbaar toegankelijk binnenterrein zijn de tuinen van de eengezinswoningen, een speelplaats en parkeergelegenheid.

Adres: Johan Huijsenstraat 44-54
Architect: Lafour en Wijk Architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: Waterstad 3

Een blok van 57 eengezinswoningen in de sociale huursector en een woongebouw van vijf verdiepingen. In het kader van ‘IJburg zonder scheidslijnen’ van de Dienst Wonen, dat zich inzet om op IJburg gemengd wonen voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking mogelijk te maken biedt het woongebouw ook plaats aan andere woonvormen. Zo zijn er woningen waarin een groep begeleid kan worden, maar er zijn ook reguliere sociale woningen die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen van aanpasbaar bouwen. Verder zijn er geclusterde woningen in het complex. Deze zijn verdeeld in aanpasbare en rolstoelgeschikte woningen. De bewoners wonen geheel zelfstandig maar kunnen daarnaast een beroep doen op het Zorgsteunpunt op de begane grond, dat ondersteuning biedt bij alle dagelijkse bezigheden en een ontmoetingsruimte heeft. Ook zijn er vijf woongroepen die geheel rolstoel geschikt zijn, bedoeld voor bewoners met een gecombineerde beperking. Elke groep heeft een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Ook zij worden begeleid vanuit het Zorgsteunpunt.

Meer lezen:
Bakers architecten
Haveneiland
IJburg
Lafour en Wijk Architecten
VVKH-architecten

Voor het laatst bewerkt: