Johan Lulofsstraat (Steigereiland)
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Johan Lulofsstraat Johan Lulofsstraat 1-3, Multifunk

Naamgeving: Johan Lulofs (Zutphen, 5 augustus 1711 - Leiden, 4 november 1768) was wis- en waterbouwkundige. Vanaf 1742 was hij aan de Universiteit Leiden hoogleraar in de wiskunde en de sterrenkunde en vanaf 1744 ook in de filosofie. Vanwege zijn werk in de Nederlandse waterbouwkunde wordt Lulofs in 1754 als eerste benoemd tot Inspecteur-Generaal van 's Lands Rivieren. In het in deze periode door hem gepubliceerde 'Grond-beginselen der wynroey- en peilkunde, ten dienste der landgenooten' wordt ingegaan op de noodzaak van het werken met dezelfde maatstaven en procedures en worden deze voor het Nederlandse waterbeheer voor het eerst vastgelegd. De benoeming van Lulofs wordt door sommigen gezien als het begin van een waterstaatsdienst die aan de wieg heeft gestaan van het latere Rijkswaterstaat.

Naam: Multifunk
Adres: Johan Lulofsstraat 1-3
Architect: ANA Architecten
Bouwtijd: 2006
Opdracht: Ymere

Het complex Multifunk is gelegen op IJburg - Steigereiland. De naam Multifunk(tioneel) verwijst naar de opzet waarbij het de bedoeling is het gebouw op eenvoudige wijze en met minimale kosten geschikt te maken voor ander gebruik. Het hele gebouw Multifunk, gelegen aan het Pieter Holmplein, de Cornelis Zillisenlaan, de Jan Olphert Vaillantlaan en de Johan Lulofsstraat, biedt ruimte aan 88 woningen, een kinderdagverblijf en 3500m2 bedrijfsruimte. Met het project wordt ingespeeld op te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de kantoren- en woningmarkt door een aanpasbaar gebouw te maken dat flexibel is op zowel woningniveau als gebouwniveau. Dit heeft vergaande consequenties voor de dragende constructie, de toegangen, technische installaties en gevelopbouw. Opvallend hierbij is de verdiepingshoogte van de woningen. 3,5 meter op de begane grond en 3 meter op de etages. Met een kleine verbouwing kunnen binnenwanden, keuken en badkamer verplaatst worden en ruimten groter of kleiner gemaakt. De gevelelementen van Multifunk bestaan uit gerecycled kunststof en geven uitdrukking aan het 'tweede leven' dat het gebouw in de toekomst kan hebben. Het patroon van de gevelopeningen in de schil van het gebouw zorgt ervoor dat de verschillende bouwdelen ieder een eigen karakter hebben.
Het complex bestaat uit een aantal delen, een lang corridorgebouw van vijf lagen hoog aan de IJburglaan. Haaks daarop staan twee portiekgebouwen van vier lagen, die weer overgaan in twee blokken eengezinswoningen van twee ne drie lagen hoog, aansluitend op de vrijekavelbebouwing. Tussen de eengezinswoningen zijn een aantal vrije kavels, tussen de twee portiekgebouwen is een groter gebouw met een openbare functie neergezet als overgang tussen vrije kavels en het Multifunk complex. De ontsluiting van de woonunits in het corridorgebouw en de portiekgebouwen gebeurt vanaf de binnenhof, de werkunits en de eengezinswoningen worden vanaf straat ontsloten. In het corridorgebouw zijn twee corridors op de eerste en derde verdieping. Twee lichtkokers zorgen voor daglicht.

Johan Lulofsstraat 2

Adres: Johan Lulofsstraat 2
Architect: A&I Architecten
Bouwtijd: 2005
Opdracht: H.Oudendorp, M.Heldens

Van de voor de herenhuizen bestemde kavels in strook 1 op het Steigereiland zijn er vijf voor woon-werkkavels. Op twee daarvan is in beginsel hetzelfde project gerealiseerd met een variatie op de begane grond. In het ene pand bevindt zich een kantoor, in het andere pand een atelier en studio die ook de eerste verdieping beslaan. De verdiepingen herbergen loft-appartementen die een gemeenschappelijk dakterras hebben. De architectuur is afgeleid van het grachtenhuis en het pakhuis. Er is veel glas en de panden hebben Franse balkons. Het verlichte trappenhuis werkt 's avonds als een baken.

Meer lezen:
A&I Architecten
ANA Architecten
IJburg
Steigereiland

Voor het laatst bewerkt: