Keizersgracht 203
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Keizersgracht 203, huis Keizer Adolph Theodoor Rogge Keizersgracht 203, huis Keizer Adolph Keizersgracht 203, huis Keizer Adolph Keizersgracht 203, huis Keizer Adolph Keizersgracht 203, huis Keizer Adolph Keizersgracht 203, huis Keizer Adolph Keizersgracht 203, huis Keizer Adolph Keizersgracht 203, huis Keizer Adolph Keizersgracht 203, huis Keizer Adolph

Naam: De Keijser Adolph
Adres: Keizersgracht 203

Architect: Jurriaen (timmerman), -
Bouwtijd: ca.1618, 1734
Opdracht: -, Gerard en Theodoor Rogge

Van het oorspronkelijke huis is weinig bekend. Het werd op het laatst bewoond door Gerard Rogge en zijn vrouw Geertruyd Coninck.
Het huidige huis is gebouwd in opdracht van Gerard en Theodoor Rogge als een dubbel koopmanshuis met een 14,40 meter brede zandstenen gevel met zeven ramen en rechte kroonlijst. In de fries de schilden waar de wapens van Coninck en Rogge op prijkten. De dubbele stoep gaf toegang tot een omlijste entree. De voordeur en het snijraam zijn laat 18de-eeuws. In 1734 en 1788 is het huis verhoogd.
Het bij het huis behorende doorgang naar het koetshuis geeft tevens toegang tot Herengracht 192, de Koning van Polen, (afgebroken voor de aanleg van de Raadhuisstraat).

Hester Hooft familiewapen Clifford vice-admiraal Kinsbergen keizer Joseph II Herengracht 507 Giacomo-Casanova Hester Clifford Gijsbert Karel graaf Van Hogendorp Audrey Hepburn

Bewoners:
Gerard Rogge (1645-1713), geboren in Danzig, koopman op de Oostzee en de West, directeur van de Groenlandse Visserij, walvisvaarder, assuradeur, verkoper van zout, traan en Franse wijn. Hij was getrouwd met Geertruyd Coninck (1658-1731). Na zijn dood zette zij de zaken voort als firma De Wed. Gerard Rogge en Zoon. Zij woonden er met zes dienstbodes, een koets en twee paarden.
Gerard en Theodoor Rogge erfden het huis. Gerard bleef ongehuwd, Theodoor (1684-1756), regent van het Aalmoezeniersweeshuis, was getrouwd met Geertruid Elisabeth Muilman (1686-1739) en bleef kinderloos.

In 1778 is het pand eigendom van en wordt het bewoond door Hester Hooft (1748-1795), dochter van Hendrik Hooft (1716-1794) en weduwe van schepen George Clifford (1743-1776), met wie ze in 1765 in het huwelijk was getreden. George Clifford, was een telg uit een beroemde, uit Engeland afkomstige, familie van kooplieden, bankiers en regenten.
In 1786 is zij gehuwd met admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819), de beroemde bevelhebber van de Hollandse en Zeeuwse vloot, de latere Graaf van de Doggersbank. Vanaf 1787 tot in 1788 waren zij op huwelijksreis door Duitsland en Oostenrijk, waar zij in Wenen door Keizer Josef II van Oostenrijk werden ontvangen.

Waarom slechts mijn hand?
Hester Hooft was geboren, aan de Herengracht 507, in één van de rijkste Amsterdamse families en zij werd opgevoed in een tamelijk vooruitstrevende omgeving, waar belangstelling voor de kunsten vanzelfsprekend was. In 1759 logeerde de bekende spion, speculant en versierder Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798) bij de familie Hooft en zélfs hij was bijzonder verrast over het feit, dat hij met burgemeester Hooft's ongechaperonneerde dochter (nog maar 11 jr) in een koets naar de Amsterdamse schouwburg werd gebracht.
Volgens het dagboek van Casanova zou Hester, Frans sprekend, gezegd hebben, dat het wellicht elders in Europa niet de gewoonte is als een meisje alleen met een man uit te gaan, maar hier in Holland leren we zelfstandig te zijn. En toen hij haar hand wilde kussen, zei ze: "Waarom slechts mijn hand?" Vervolgens bood ze hem haar mond aan en gaf 'heel zedig een kus, die me recht naar het hart ging', aldus Casanova. Bij die ene kus is het niet gebleven, maar heel veel verder ging het niet. Ook later heeft hij haar nog ontmoet. Er zou zelfs even sprake zijn geweest van een huwelijk, mede op aandringen van haar vader. Wat de Italiaanse huisvriend over haar schreef in zijn memoires 'Histoire de ma vie', is zonder meer innemend.
Deze geschiedenis geeft wel aan, dat de beeldschone dochter van de rijke burgemeester heel gewild was als huwelijkskandidate.

In 1795 erfde haar dochter Hester Clifford het huis en zij kwam er in 1796 te wonen met haar echtgenoot mr.Gijsbert Karel van Hoogendorp (1762-1834). Zij hebben het huis met een stoet van bedienden bewoond.
Hun zoon Dirk van Hogendorp (1797-1845) kreeg een dochter Caroline van Hogendorp (1831-1905). Haar dochter Elbrigje van Asbeck (1873-1939) kreeg een dochter Ella, later bekend als barones van Heemstra (1900-1984). Zij werd de moeder van Audrey Hepburn.
Vanaf ongeveer 1900 is het pand eigendom van de Amsterdamse Liquidatiekas N.V.

Meer lezen:
Schepen
Jurriaen

Voor het laatst bewerkt: