Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Keizersgracht 87
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Naam: (vanaf 2007) Zonnekeizer, (na 2013) Saint Louis
Adres: Keizersgracht 87
Architect: -, -, Cornelis Outshoorn, Jos Hegener
Bouwtijd: <1663, 1664, 1868, 1902
Opdracht: -, Aegidius (Gillis) van den Bempden, -, broeders van St.Louis van Oudenbosch

Voor 1663 is het huis eigendom van Marcus Pels (1591-1647) of (1641-1705) die ook de eigenaar en gebruiker van het naastgelegen pakhuis De Waereld (nr. 85) is.
1664 wordt dit koopmanshuis verbouwd voor Aegidius (Gillis) van den Bempden (1697-1748) Heer van Castricum, koopman. Hij is de zoon van Jan van den Bempden en Hester Elisabeth Tulp. Aegidius trouwde met Catharina Gray, dochter van Henry Gray, graaf van Stamfort. Zij was eerder getrouwd met Jan Willem Trip. Aegidius was burgemeester in 1738 en 1747. In dat laatste jaar moest hij de Prins Willem IV van Oranje-Nassau begroeten die toen tot stadhouder werd benoemd waarmee het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747) ten einde kwam. Aegidius was fel tegenstander van deze benoeming. Waarschijnlijk was afzetting zijn deel geworden, als hij de tijd van de regeringsverandering had beleefd.
1857 is het huis in gebruik bij notaris J.B.van Houten. Hij gebruikt het tot 1866.
1868 wordt het huidige gebouw ontworpen door Cornelis Outshoorn. Het oorspronkelijke 17de-eeuwse dubbelhuis met een smal koetshuis wordt verbouwd tot een blok woningen met een gemeenschappelijke vijf ramen brede lijstgevel met dakkapellen en mansardedak. Voor- en achtergevel worden vernieuwd en de balklaag van de tweede verdieping wordt verhoogd. De bestaande dubbele stoep en stoeppalen blijven.
1902 Het gehele pand bestaat uit een voorhuis en achterhuis en architect Hegener gebruikt deze scheiding om in het voorhuis een school voor lager onderwijs, een zogenaamde R.K.Jongeherenschool, onder te brengen en in het achterhuis een klooster en kapel voor de broeders van het klooster St.Louis van Oudenbosch. Bij de in gebruik name wonen er twintig broeders. De broeders komen van Keizersgracht 65, waar zij in 1893, op verzoek van de pastoor van de kerk De Posthoorn, zijn begonnen met een school in dat gehuurde pand. De zes klaslokalen tellende school verwerft als Saint Louis een uitstekende reputatie.
1922 Tussen 1909 en 1922 wordt het smalle pakhuis op Keizersgracht 85 gekocht en gesloopt. Op de vrijgekomen grond verrijst de uitbreiding van nummer 87, één raam breed. Vandaar dat de ingang niet meer in het midden zit, zoals gebruikelijk langs de gracht.
Rond 1930 verhuist de groep broeders naar de Keizersgracht 71 en heeft dan daar zijn klooster. De school neemt vanaf dat moment ook het achterhuis in gebruik.
In 1952-1953 wordt er een grote verbouwing uitgevoerd aan het pand, waarbij centrale verwarming wordt aangelegd.
2007 De Jongeherenschool Saint Louis verlaat het huis en er volgt opnieuw een verbouwing nu tot appartementen.

Meer lezen:
Burgemeester
Hegener, Jos
Keizersgracht 85
Outshoorn, Cornelis

Voor het laatst bewerkt: