Keizersgracht 87
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Keizersgracht 87 Keizersgracht 85-87 Keizersgracht 85-87 Keizersgracht 85-87 Keizersgracht 85-87 Keizersgracht 85-87 Keizersgracht 85-87 Keizersgracht 87 Keizersgracht 87 Keizersgracht 87 Keizersgracht 85-87

Naam: (vanaf 2007) Zonnekeizer, (na 2013) Saint Louis
Adres: Keizersgracht 87
Architect: -, -, Cornelis Outshoorn, Jos Hegener
Bouwtijd: <1663, 1664, 1868, 1902
Opdracht: -, Aegidius van den Bempden, -, broeders van St.Louis van Oudenbosch

Voor 1663 is het huis eigendom van Marcus Pels (1591-1647) of (1641-1705) die ook de eigenaar en gebruiker van het naastgelegen pakhuis De Waereld (nr. 85) is.
1664 wordt dit koopmanshuis verbouwd voor Aegidius van den Bempden (1629-1667) in 1658 gehuwd met Anna Susanna de Neufville (1641-1721). Zij krijgen twee kinderen: Jan Egidius van den Bempden (1661-1722) die de Mr.titel behaalde en trouwde met Esther Elisabeth Tulp (1678-1769) en Aegidius van den Bempden (1667-1737) gehuwd met Agatha Hooft (1674-1739).
1857 is het huis in gebruik bij notaris J.B.van Houten. Hij gebruikt het tot 1866.
1868 wordt het huidige gebouw ontworpen door Cornelis Outshoorn. Het oorspronkelijke 17de-eeuwse dubbelhuis met een smal koetshuis wordt verbouwd tot een blok woningen met een gemeenschappelijke vijf ramen brede lijstgevel met dakkapellen en mansardedak. Voor- en achtergevel worden vernieuwd en de balklaag van de tweede verdieping wordt verhoogd. De bestaande dubbele stoep en stoeppalen blijven.
1902 Het gehele pand bestaat uit een voorhuis en achterhuis en architect Hegener gebruikt deze scheiding om in het voorhuis een school voor lager onderwijs, een zogenaamde R.K.Jongeherenschool, onder te brengen en in het achterhuis een klooster en kapel voor de broeders van het klooster St.Louis van Oudenbosch. Bij de in gebruik name wonen er twintig broeders. De broeders komen van Keizersgracht 65, waar zij in 1893, op verzoek van de pastoor van de kerk De Posthoorn, zijn begonnen met een school in dat gehuurde pand. De zes klaslokalen tellende school verwerft als Saint Louis een uitstekende reputatie.
1922 Tussen 1909 en 1922 wordt het smalle pakhuis op Keizersgracht 85 gekocht en gesloopt. Op de vrijgekomen grond verrijst de uitbreiding van nummer 87, één raam breed. Vandaar dat de ingang niet meer in het midden zit, zoals gebruikelijk langs de gracht.
Rond 1930 verhuist de groep broeders naar de Keizersgracht 71 en heeft dan daar zijn klooster. De school neemt vanaf dat moment ook het achterhuis in gebruik.
In 1952-1953 wordt er een grote verbouwing uitgevoerd aan het pand, waarbij centrale verwarming wordt aangelegd.
1985 De Jongeherenschool Saint Louis verlaat het huis en er volgt opnieuw een verbouwing nu tot appartementen.

Meer lezen:
Bempden, van den, Jan Egidius: Herengracht 481; Keizersgracht 210;
Burgemeester
Hegener, Jos
Keizersgracht 85
Outshoorn, Cornelis
Tulp, Esther Elisabeth: Herengracht 462; Herengracht 476; Herengracht 481; Keizersgracht 210

Voor het laatst bewerkt: