Maria Austriastraat
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Maria Austriastraat Maria Austriastraat 1-9 Maria Austriastraat 9

Naam: Genoemd naar fotografe Maria Austria. Het was de artiestennaam van de Tsjechisch-joodse fotografe Marie Karoline Oestreicher (1915-1975), die zich voor de oorlog in Amsterdam vestigde. Ze was tijdens de oorlog actief in het verzet. In 1945 medeoprichtster van fotobureau Particam (Partizanen Camera). Bekend zijn haar theaterfoto's en portretten van musici, acteurs, dansers, regisseurs en schrijvers.

Adres: Maria Austriastraat 1-11
Architect: Dicomedia architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Dicomedia ontwierp de eengezinswoningen tegen de Dwarsgracht aan de straatzijde. Aan de gracht zorgt een grote erker met glazen vloer voor contact met het water en de omgeving. De woningen tellen vier verdiepingen. De begane grond grenst aan het binnenterrein en ligt aan de straatkant enigszins verzonken. Vanaf de straat zijn slechts twee verdiepingen van de woning zichtbaar.

Adres: Maria Austriastraat 2-52
Architect: KCAP Architects and Planners
Bouwjaar: 2006
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Een groot bouwblok wordt ingesloten door IJburglaan, Daguerrestraat, Maria Austriastraat en Talbotstraat. Hierbinnen liggen het Nicolaas Hennemanhof en Alexandrine Tinnehof. Door de opbouw van het blok heeft het naar buiten een stedelijke uitstraling en een rustige en besloten leefomgeving binnenin. KCAP maakte het hoofdontwerp en vulde ook zelf een serie gebouwenclusters die in hoogte variëren van drie tot zes lagen. Er zijn clusters met drie of vier eengezinswoningen, appartementen en voorzieningen, maar ook clusters met een mix aan woningen en bedrijfsruimten. De twee binnenhoven zijn vanaf de straat bereikbaar door poorten en lopen door tot de waterkant van de Dwarsgracht.

Maria Austriastraat 29-31

Adres: Maria Austriastraat 13-31
Architect: Maaskant en Van Velzen architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

De woningen hebben een ruime en extra hoge entreehal en alle woningen zijn zo ontworpen dat de ruimten verschillende functies kunnen krijgen. Er kan worden gewoond op de eerste verdieping voor meer privacy. Bij de bouw is de expressie van de individuele woning vermeden en is geen formeel onderscheid tussen vrije-sector woningen en woningen in de categorie middenkoop.

Naam: Solid 18
Adres: Maria Austriastraat 35-121
Architect: Claus en Kaan architecten
Bouwjaar: 2010
Opdracht: De principaal

In het stedenbouwkundig plan voor het Haveneiland is ruimte gelaten voor zogenaamde 'solids': gebouwen uit een stuk met een hoge mate van flexibiliteit door de grote overspanningen en vrij indeelbare verdiepingsvloeren. De solids nemen centrale posities in de wijk in door hun verschijning en doordat ze stedelijke functies herbergen, zoals bedrijvigheid, voorzieningen en wonen. In Solid 18 zijn in de huidige opzet recreatie, kantoren en woningen verticaal gestapeld. Door de royale verdiepingshoogteleent de structuur zich voor een veelheid aan ruimtelijke invullingen. In de plint is het Centrum voor Vrije Tijd gelegen, dat een dominant en specifiek progrmmaonderdeel kent, namelijk een grote gymzaal voor de verschillende scholen op IJburg. De enorme gymzaal is in het hart van het gebouw gesitueerd, waardoor het minst flexibele onderdeel van Solid 18 is verborgen. De flexibiliteit van het gebouw is afleesbaar van de gevel. Het beeldbepalende onregelmatige metselwerk geeft het gebouw een uitgesproken eigen karakter en een afwijkende identiteit. Hiermee wordt Solid 18 een onderscheidend gebouw in zijn omgeving.

Maria Austriastraat 56-60 Maria Austriastraat 62-80 Maria Austriastraat 96-116

Adres: Maria Austriastraat 54-68, 90-126
Architect: Visser Van Aalderen architecten
Bouwjaar: 2006
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Opvallend zijn de waterwoningen die met een zeventien meter lange gevel langs het water van de Dwarsgracht liggen. De plattegronden van deze woningen zijn evenals die van de overige woningen grotendeels vrij indeelbaar.

Adres: Maria Austriastraat 70-88
Architect: BPvF
Bouwjaar: 2006
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

De tien appartementen vormen een verbinding tussen de straat en het binnengebied. Het bijna vierkante gebouw is fors in breedte, hoogte en diepte. De bijna vierkante vensters ogen ook flink en ook voor de baksteen is een dik formaat gekozen. Hiermee distantieert het gebouw zich van zijn buren. In het straatbeeld markeert een L-vormige glazen pui de gemeenschappelijke entree en het trappenhuis.

Maria Austriastraat 142-146 Maria Austriastraat 552-614 Maria Austriastraat 634-638

Adres: Maria Austriastraat 128-254
Architect: Döll atelier voor bouwkunst
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJburger Maatschappij

Het bouwblok IJburglaan, Diemerparklaan, Maria Austriastraat, Talbotstraat is ontworpen door één architectenbureau. Het ontwerp is bedoeld als kralensnoer, waar verschillende componenten aan elkaar zijn geregen en zo samen een verwijzing vormen naar de Amsterdamse bouwblokken van het eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw. De delen verschillen in hoogte, lengte en gevelindeling. In het binnengebied is een collectief speelplein, koopwoningen met ruime tuinen en sociale huurwoningen aan een pleintje.

Adres: Maria Austriastraat 530-550
Architect: de Architekten Cie.
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Waterstad 2

Een bouwblok omsloten door IJburglaan, Diemerparklaan, Maria Austriastraat en Profiltigracht. Aan de Diemerparklaan en Profiltigracht zijn eengezinswoningen gebouwd. Aan de Maria Austriastraat zijn commerciële ruimtes met op de verdiepingen appartementen.

Adres: Maria Austriastraat 552-638
Architect: VMX architects
Bouwjaar: 2006
Opdracht: IJburger Maatschappij

Maria Austriastraat 552-616 is een woontoren met van de eerste tot de zesde verdieping steeds vier appartementen per vloer. Op de bovenste twee lagen zijn acht dure appartementen met dakterras en ‘tuinkamer’. Opvallend is de autolift in het gebouw die parkeren voor de deur tot de zesde etage mogelijk maakt. De overige woningen aan de Maria Austriastraat en Kiekstraat zijn drie laags eengezinswoningen.

Maria Austriastraat 652-658 Maria Austriastraat 674-696

Adres: Maria Austriastraat 640-672
Architect: Galis Architektenburo
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Waterstad 3

Binnen het op hoofdlijnen door Tangram uitgewerkte plan voor het blok IJburglaan, Kiekstraat, Maria Austriastraat nam Galis Architectenbureau de uitwerking van deze straten voor zijn rekening. In totaal verrezen er 24 appartementen, 31 eengezinswoningen en bedrijfsruimte. Bij alle woningen zijn Franse balkons toegepast.

Maria Austriastraat 706-736 Maria Austriastraat 706-736

Adres: Maria Austriastraat 698
Architect: Tangram architekten
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Waterstad 3

Het werd voor Tangram een experiment van hoge dichtheid waarbij werd gezocht naar een maximale mix van doelgroepen, wooncategorieën, hoog- en laagbouw. Uiteindelijk is ruim 60% van de woningen grondgebonden. Door het toepassen van verschillende woningtypologieën: woonwerkwoningen, bedrijfsruimten en appartementen die wisselen in grootte en plafondhoogte, wordt een verrassende mix bereikt.

Adres: Maria Austriastraat 700-736
Architect: Atelier Dutch
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Waterstad 3

Aan de kade staan grondgebonden grachtenwoningen, individueel bereikbaar via een trappetje. Langs de IJburglaan staat een appartementengebouw met vijf en zes bouwlagen. Op de begane grond zijn werkruimtes gesitueerd. De hoofdentree van de appartementen ligt in een grote poort en biedt bovendien een doorzicht naar het Blauwe Huis, een als villa ontwikkeld blok dat plaats biedt aan een kunstenaarscollectief. Op de begane grond is een theeschenkerij, de verdiepingen bevatten woningen voor kunstenaars.

Maria Austriastraat 859-861

Adres: Maria Austriastraat 851-873
Architect: Claus en Kaan architecten
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Waterstad 2, Blauwhoed Eurowoningen

Het bouwblok Maria Austriastraat, Kiekstraat, Erich Salomonstraat is opgetrokken in zwarte handvorm baksteen en goudkleurige kozijnen. De binnenstraat is in rode baksteen gemetseld. Het blok is opgedeeld in drie stroken van ca. 160m2 grote eengezinswoningen met tuin. De woningen aan de Salomonstraat hebben een vanuit de binnenstraat bereikbare eigen garage en als optie een atelierruimte.

Maria Austriastraat 939-949 Maria Austriastraat 1007-1029

Adres: Maria Austriastraat 875-909, 921-931, 943-949, 961, 999-1005
Architect: Atelier Zeinstra Van der Pol
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Waterstad 3

Binnen dit blok, gevormd door Kiekstraat, Maria Austriastraat en Lumièrestraat, zijn een basisschool en telecomcentrale opgenomen. De meeste woningen liggen aan de rand van het blok. Aan de Maria Austriastraat ontwierp Atelier Zeinstra Van der Pol de zogenoemde bebo-woningen (beneden-bovenwoningen). Aan de Kiekstraat en de Lumièrestraat zijn het appartementengebouwen. In totaal zijn het 70 woningen in de categorie sociale huur en 21 koopwoningen. De telecomcentrale is de eerste op IJburg en een ontwerp van Herman Zeinstra.

Adres: Maria Austriastraat 911-919, 933-941, 951-959, 963-997
Architect: Van Sambeek en Van Veen architecten
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Waterstad 3

Van Sambeek en Van Veen tekenden de zogenoemde boekensteunen in dit deel van de straat. Ze zijn gebouwd op de plekken waar de straat doorbroken is voor terugliggende bebouwing. Het zijn eenvoudige gevels met grote glasvlakken en donkerrood metselwerk. Aan de zijden van de pleinen zijn de gevels wit. Elk gebouw bevat vijf appartementen. De appartementen worden ontsloten door middel van een lange, doorgaande steektrap waardoor de diepte van het pand zichtbaar wordt. De trap en een dubbelhoge hal zorgen voor een entree met allure.

Adres: Maria Austriastraat 1007-1029
Architect: Heren 5 Architecten
Bouwjaar: 2009
Opdracht: Waterstad 3

Het blok is uitgevoerd in metselwerk met een dik formaat stenen in verschillende verbanden en ranke aluminium kozijnen. De woningen aan de gracht hebben een grote overstek boven de terrassen aan het water. De twee koppen van het blok met driekamerappartementen sluiten de eengezinswoningen in. De verdiepte binnenstraat biedt kinderen voldoende ruimte voor een potje voetbal of fietsen.

Meer lezen:
Atelier Dutch
Atelier Zeinstra Van der Pol
BPvF
Claus en Kaan architecten
de Architekten Cie.
Dicomedia architecten
Döll atelier voor bouwkunst
Galis Architektenburo
Haveneiland
Heren 5 Architecten
IJburg
KCAP Architects and Planners
Maaskant en Van Velzen architecten
Tangram architekten
Van Sambeek en Van Veen architecten
Visser Van Aalderen architecten
VMX architects

Voor het laatst bewerkt: