Pedro de Medinalaan (Steigereiland)
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Pedro de Medinalaan Pedro de Medinalaan 1-9, gebouw Steigereiland Pedro de Medinalaan 1-9, gebouw Steigereiland Pedro de Medinalaan 1-9, gebouw Steigereiland Pedro de Medinalaan 1-9, gebouw Steigereiland

Naamgeving: Pedro de Medina was een Spaanse cartograaf en auteur van boeken over navigatie. Zijn bekende Arte de navegar (1545) was het eerste werk dat in Spanje werd gepubliceerd en zich uitsluitend bezighield met navigatietechnieken.

Naam: Steigereiland
Adres: Pedro de Medinalaan 1-9
Architect: OeverZaaijer architectuur en stedenbouw
Projectarchitecten: Hans van den Oever, Wouter Zaaijer
Bouwtijd: 2011
Opdracht: Steigereiland-HGF-III

Het gebouw Steigereiland is opgezet als een multifunctioneel gebouw bestaande uit twee vleugels van respectievelijk vier en vijf bouwlagen op een parkeergarage. Tussen de beide vleugels is een veertien meter hoog atrium ontworpen. Een bedrijfsrestaurant met café en vergaderzalen en een besloten terras op het zuiden omsluiten het atrium op de begane grond. De gebouwdelen zijn door bruggen op verschillende verdiepingen met elkaar verbonden. De buitengevels bestaan uit verdiepingshoge glaspanelen afgewisseld met gesloten panelen waarin open te zetten delen zijn geïntegreerd. Aan de binnenzijde zijn de gevels uitgerust met automatisch en handmatig te bedienen zonwering. Het gebouw wordt gekoeld en verwarmd door warmte-koudeopslag en is aangesloten op stadsverwarming.

Pedro de Medinalaan 2-10, Steigerhof

Naam: Steigerhof
Adres: Pedro de Medinalaan 2-10
Architect: Duinker van der Torre
Projectarchitecten: Gus Tielens, Machiel van der Torre
Bouwtijd: 2007
Opdracht: UBA Projectontwikkeling, Woningstichting Rochdale

Steigerhof bestaat uit 99 woningen en 3 bedrijfsruimten in een U-vormig bouwblok met uitzicht op het IJmeer. Het is opgebouwd uit afwisselende stroken glas en grijsgroene leisteen die het gebouw een sterke horizontale geleding geven. Langs de IJburglaan heeft de begane grond bedrijfsruimten, in de zijstraten maisonnettes. De verdiepingen hebben een portiek-etage ontsluiting. Parkeren is voorzien aan de binnenzijde van het blok op maaiveldniveau onder de bebouwing. De eengezinswoningen zijn opgebouwd met keuzemogelijkheden voor toekomstige bewoners. De woninggrootte kan verschillen van twee tot vier bouwlagen. De woningen hebben een diepe achtertuin met parkeerplek op eigen terrein.

Pedro de Medinalaan 11, The Bubble Pedro de Medinalaan 11, The Bubble Pedro de Medinalaan 11, The Bubble

Naam: The Bubble
Adres: Pedro de Medinalaan 11
Architect: Dedato Ontwerpers en Architecten
Projectarchitecten: Dick Venneman
Bouwtijd: 2006
Opdracht: Betronic Vastgoed

Al vanaf de Enneüs Heermabrug naar IJburg is het nieuwe bedrijfspand van Betronic een in het oog springend gebouw: het is een stoere betonnen doos met opvallende ronde ramen in de zijgevels, de glazen kopgevel is strak en schuin afgesneden meelopend met de waterlijn. Ook aan de eilandzijde heeft het pand een transparante kopgevel. Opvallend is de loopbrug over het verdiepte parkeerdek die toegang biedt tot de hoofdentree. Uitgangspunt in het ontwerp is de belevingswaarde voor de gebruiker en het uitzicht op het Steigereiland en het IJ. De ontsluiting van de verdiepingen, trappenhuis en lift is centraal in het pand gesitueerd grenzend aan een lichthof en herkenbaar door de insnijdingen in de zijgevel. Hierdoor is het langgerekte bouwvolume min of meer opgedeeld in een transparant voor- en achterhuis met verrassende lichtinval. Er is overal uitzicht op het water, ook langs de toekomstige bebouwing. Het gebouw heeft een zichtbare structuur van prefab betonkolommen en opgelegde draagbalken met kanaalplaten. De zijgevels bestaan uit betonnen prefab sandwichpanelen. Door combinatie met staal en glas ontstaat zowel binnen als buiten een industrieel karakter. Het creatieve gebruik van een standaard bouwsysteem en ruime dimensionering met hoge loft-achtige binnenruimten resulteert in een betaalbaar gebouw met een sterke ruimtelijke kwaliteit. Een robuust maar toch elegant bedrijfspand van ogenschijnlijke eenvoud.

Pedro de Medinalaan 12-36, Martien Schaaperhuis Pedro de Medinalaan 12-36, Martien Schaaperhuis Pedro de Medinalaan 12-36, Martien Schaaperhuis Pedro de Medinalaan 12-36, Martien Schaaperhuis

Naam: Martien Schaaperhuis
Adres: Pedro de Medinalaan 12-36f, 50-54
Architect: Friso ten Holt
Bouwtijd: 2009
Opdracht: Ymere

Het Martien Schaaperhuis omvat 72 woningen, een restaurant, dienst- en bedrijfsruimten. De geschiedenis van dit huis begint in 1997 als op een symposium van de Daverende Daklozendagen het idee ontstaat voor een woonwerkproject voor thuislozen die moesten kunne participeren in het ontwerpproces. Wel was er vanaf het begin het vermoeden dat dit een langdurig traject zou worden. Uiteindelijk duurde het elf jaar voor het ontwerp- en bouwproces en het vinden van een geschikte locatie tot een goed einde waren gebracht. Overigens is hier wel een wens mee in vervulling gegaan, namelijk een complex voor begeleid wonen in een nieuwbouwwijk. In het hoofdgebouw zijn op de begane grond een restaurant en dienstruimten. Op de woonverdiepingen zijn zes woongroepen voor telkens acht bewoners. Op de begane grond zijn verder verhuurbare ruimten ten behoeve van de werkgelegenheid voor de bewoners. De binnenhof van het complex, omsloten door hoogbouw en twaalf eensgezinswoningen en omringende laagbouw van twaalf vierkamerwoningen (sociale huur), heeft een openbare functie zodat bewoners uit de buurt en van het Martien Schaaperhuis elkaar kunnen ontmoeten.

Pedro de Medinalaan 13-37 Pedro de Medinalaan 13-37 Pedro de Medinalaan 13-37 Pedro de Medinalaan 39-51, Zuyderzee Pedro de Medinalaan 39-51, Zuyderzee

Naam: Zuyderzee
Adres: Pedro de Medinalaan 39-51
Architect: Dedato Ontwerpers en Architecten
Projectarchitecten: Dick Venneman, Stefan Damen
Bouwtijd: 2009
Opdracht: Danzig Development, Zuyderzee

Zuyderzee is een kantoorgebouw met 4000m2 kantoor- en bedrijfsruimten. Vanaf afstand lijkt het een robuust houten gebouw, van dichtbij is te zien dat het een transparant gebouw is dat met open en dichte elementen in de gevel speelt. Boven de parkeergarage zijn de gevels rondom samengesteld uit verdiepingshoge glasstroken tussen doorgaande houten lamellen. Aan de zonzijde is het glas afgewisseld met gesloten stroken. Aan de waterzijde heeft de gevel balkons met glasbalustrades. De grote glazen entreegevel nodigt uit door zijn transparantie en door de tribuneachtige gevelbrede trap die van buiten naar binnen doorloopt. Daarmee is de trap buiten een informeel terras en binnen een expositieruimte. Door toepassing van betonkernactivering in combinatie met een eigen bron voor koude/warmteopslag in de bodem is het gebouw energiezuinig.

Pedro de Medinalaan 53-87, Gebouw XXX Pedro de Medinalaan 53-87, Gebouw XXX Pedro de Medinalaan 53-87, Gebouw XXX

Naam: Gebouw XXX
Adres: Pedro de Medinalaan 53-87
Architect: BNB Architecten, B06 Architectenbureau
Projectarchitecten: Dirk Jan van Wieringhen Borski, René de Prie
Bouwtijd: 2010
Opdracht: Collectief Zakelijk Opdrachtgeverschap

Op initiatief van BNB Architecten en B06 Architectenbureau is onder Collectief Zakelijk Opdrachtgeverschap (CZO) een kantoorpand ontwikkeld met acht eindgebruikers. Het resultaat is een gebouw met een industriële uitstraling dat zich kenmerkt door een glazen gevel met een driehoekige grid. Alleen de toegang doorbreekt dit patroon. Doordat de verstijvingsribben buiten de gevel liggen ontstaat er lopend om het gebouw een veranderend lijnenspel. Het gebouw zelf bestaat uit stalen kolommen en betonnen vloeren met vloerverwarming en koeling. Hiermee zijn alle leidingen aan het zicht onttrokken. Per verdieping zijn vijf units met ieder een eigen meterkast, zodat ze eenvoudig te (ont)koppelen zijn. Aan de zuidzijde staat de houten grid anderhalve meter voor de pui. Daartussen liggen de balkons die tevens als zonwering werken.

Pedro de Medinalaan 76-82, Steigerhof

Naam: Steigerhof
Adres: Pedro de Medinalaan 70-124
Architect: Duinker van der Torre
Projectarchitecten: Gus Tielens, Machiel van der Torre
Bouwtijd: 2007
Opdracht: UBA Projectontwikkeling, Woningstichting Rochdale

Steigerhof bestaat uit 99 woningen en 3 bedrijfsruimten in een U-vormig bouwblok met uitzicht op het IJmeer. Het is opgebouwd uit afwisselende stroken glas en grijsgroene leisteen die het gebouw een sterke horizontale geleding geven. Langs de IJburglaan heeft de begane grond bedrijfsruimten, in de zijstraten maisonnettes. De verdiepingen hebben een portiek-etage ontsluiting. Parkeren is voorzien aan de binnenzijde van het blok op maaiveldniveau onder de bebouwing. De eengezinswoningen zijn opgebouwd met keuzemogelijkheden voor toekomstige bewoners. De woninggrootte kan verschillen van twee tot vier bouwlagen. De woningen hebben een diepe achtertuin met parkeerplek op eigen terrein.

Pedro de Medinalaan 89-91, Design020 Pedro de Medinalaan 89-91, Design020

Naam: Design020
Adres: Pedro de Medinalaan 89-91
Architect: Cees Nagelkerke architecture
Projectarchitecten: Cees Nagelkerke,Fernando Alonso Vàsquez
Bouwtijd: 2010
Opdracht: Rolf & Olivier Smitshuijzen

Design020 omvat 13.500m2 en is in gebruik als woonwinkel. De eigenaren van Wonen2000/De Kasstoor zagen dit uiterste puntje van Steigereiland en hadden direct het visioen van hun nieuwe woonwinkel waar je moeiteloos doorheen kon dwalen en waar verveling uit den boze was. Op de langgerekte kavel ontstond een ontwerp voor een vrijwel transparant gebouw van licht beton en glas. Het gebouw heeft drie verdiepingen en biedt vanaf het dak uitzicht op Amsterdam.

Pedro de Medinalaan 126-200, Vrijburcht Pedro de Medinalaan,128 Vrijburcht

Naam: Vrijburcht
Adres: Pedro de Medinalaan 126-200
Architect: CASA Architecten
Projectarchitecten: Hein de Haan
Bouwtijd: 2007
Opdracht: Stichting Vrijburcht

De Vrijburcht is een voorbeeld van succesvol Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Door een breed scala aan functies te combineren werd het monofunctionele karakter dat veel nieuwbouwwijken kenmerkt doorbroken. Een voordeel van CPO is dat de woningen betaalbaar blijven. Dat dit niet ten koste van de architectuur hoeft te gaan, bewijst de Vrijburcht. Met het CPO, zoals hier toegepast, kwam de gemiddelde woningprijs aanzienlijk lager uit, in dit geval rond de € 250.000. Hierdoor komt particulier opdrachtgeverschap binnen het bereik van een veel grotere groep mensen. Dat de prijs lager uitvalt heeft twee redenen, het samen ontwikkelen van het casco drukt de bouwkosten en men koopt tegen kostprijs. In Vrijburcht is een breed scala aan functies te vinden: werken aan huis, casco bedrijfsruimten, kinderopvang, café-restaurant, een zorgwoongroep en gemeenschappelijke ruimtes zoals een logeerwoning, theater, kas en zandbakkamer. De architectuur is ingetogen en zorgvuldig met een sterk accent ter plaatse van het restaurant en het theater in de vorm van vrolijk wuivende vlaggen en een kunstwerk van Suzanne Willems. Zij ontwierp aan de gevel van het café 'Vrijburght' hangende gekleurde visjes die in de zon drogen. Samen met het, eveneens van haar hand, gevouwen bootje is het een verwijzing naar de vroegere Zuiderzee, vanaf 1932 IJsselmeer.

Meer lezen:
B06 Architectenbureau
BNB Architecten
Cees Nagelkerke architecture
CASA Architecten
Dedato Ontwerpers en Architecten
Duinker van der Torre
Friso ten Holt
IJburg
OeverZaaijer architectuur en stedenbouw
Steigereiland

Voor het laatst bewerkt: