Pieter Holmplein/straat (Steigereiland)
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Pieter Holmplein Pieter Holmplein 1-169, Multifunk Pieter Holmplein 1-169, Multifunk Pieter Holmplein 4

Naamgeving: Pieter Holm was een Zweedse zeeman (ca. 1686-1776), en leermeester in de stuurmanskunst. Hij vestigde zich in Amsterdam, eerst in de Korsjespoortsteeg en later in het Kattegat. Hij was deskundig op het gebied van koers en afstandberekening. In 1748 publiceerde hij zijn bekende 'Stuurmans zeemeeter'.

Naam: Multifunk
Adres: Pieter Holmplein 1-169
Architect: ANA Architecten
Bouwtijd: 2006
Opdracht: Ymere

Het complex Multifunk is gelegen op IJburg - Steigereiland. De naam Multifunk(tioneel) verwijst naar de opzet waarbij het de bedoeling is het gebouw op eenvoudige wijze en met minimale kosten geschikt te maken voor ander gebruik. Het hele gebouw Multifunk, gelegen aan het Pieter Holmplein, de Cornelis Zillisenlaan, de Jan Olphert Vaillantlaan en de Johan Lulofsstraat, biedt ruimte aan 88 woningen, een kinderdagverblijf en 3500m2 bedrijfsruimte. Met het project wordt ingespeeld op te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de kantoren- en woningmarkt door een aanpasbaar gebouw te maken dat flexibel is op zowel woningniveau als gebouwniveau. Dit heeft vergaande consequenties voor de dragende constructie, de toegangen, technische installaties en gevelopbouw. Opvallend hierbij is de verdiepingshoogte van de woningen. 3,5 meter op de begane grond en 3 meter op de etages. Met een kleine verbouwing kunnen binnenwanden, keuken en badkamer verplaatst worden en ruimten groter of kleiner gemaakt. De gevelelementen van Multifunk bestaan uit gerecycled kunststof en geven uitdrukking aan het 'tweede leven' dat het gebouw in de toekomst kan hebben. Het patroon van de gevelopeningen in de schil van het gebouw zorgt ervoor dat de verschillende bouwdelen ieder een eigen karakter hebben.
Het complex bestaat uit een aantal delen, een lang corridorgebouw van vijf lagen hoog aan de IJburglaan. Haaks daarop staan twee portiekgebouwen van vier lagen, die weer overgaan in twee blokken eengezinswoningen van twee en drie lagen hoog, aansluitend op de vrijekavelbebouwing. Tussen de eengezinswoningen zijn een aantal vrije kavels, tussen de twee portiekgebouwen is een groter gebouw met een openbare functie neergezet als overgang tussen vrije kavels en het Multifunk complex. De ontsluiting van de woonunits in het corridorgebouw en de portiekgebouwen gebeurt vanaf de binnenhof, de werkunits en de eengezinswoningen worden vanaf straat ontsloten. In het corridorgebouw zijn twee corridors op de eerste en derde verdieping. Twee lichtkokers zorgen voor daglicht.

Pieter Holmstraat Pieter Holmstraat 8 Pieter Holmstraat 36, Blauwe Huis

Naam: Blauwe Huis Steigereiland
Adres: Pieter Holmstraat 36
Architect: Egon Kuchlein
Bouwtijd: 2010
Opdracht: Egon Kuchlein

Meer lezen:
ANA Architecten
Holm, Pieter
IJburg
Kuchlein, Egon
Steigereiland

Voor het laatst bewerkt: