Rolornamentengevel (1565-1600)
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

Sint Annenstraat 12, Rolornamentengevel Sint Annenstraat 12, Rolornamentengevel Sint Annenstraat 12, Rolornamentengevel Singel 140-142, huis De Dolfijn, Rolornamentengevel Nieuwe Hoogstraat 24, Oost-Indisch Huis, Rolornamentengevel Singel 423, Bushuis, Rolornamentengevel Singel 423, Bushuis, Rolornamentengevel

Oudste aanwezige voorbeeld: Sint Annenstraat 12, een woonhuis in vroege renaissance, gebouwd in 1565. De top is door Stadsherstel gereconstrueerd.
Kenmerken: S en C vormige motieven langs de geveltop.
Rolornamentengevels worden gebouwd in de stijl van de vroege Hollandse renaissance (1550-1650) in de trant van Hans Vredeman de Vries. Hij introduceerde de Italiaanse bouwstijl ten noorden van de Alpen. De Vredeman de Vries-gevels maken volop gebruik van klassieke onderdelen als pilasters, lijsten en frontons. In ons land is de renaissance geïnspireerd op een Vitrivius- en een Serlio-vertaling van Pieter Coecke van Aelst in 1539 en door het voorbeeldenboek Architectura van Hans Vredeman de Vries dat verscheen tussen 1656 en 1577. De belangrijkste bouwmeesters zijn de Haarlemse steenhouwer Lieven de Key (1560-1627) en zijn Amsterdamse collega Hendrick de Keyser (1565-1621). Zij zijn de grondleggers van de Hollandse (en Amsterdamse) renaissance (ca.1540 tot ca.1640). Voorbeelden: Singel 140-142 (ca.1600), de zuidelijke binnenplaatsgevel van het Oost-Indisch Huis, Oude Hoogstraat 24 (1606) en het voormalig Militiegebouw of Bushuis, Singel 423 (1606).

Meer lezen:
Gevelvormen
Halsgevel
Houten gevel
Ingezwenkte halsgevel
Klokgevel
Lijstgevel
Ojief(se)gevel
Trapeziumgevel
Trapgevel
Tuitgevel
Verhoogde halsgevel
Verhoogde lijstgevel
Vredeman de Vries, Hans

Voor het laatst bewerkt: