IJburglaan (IJburg)
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

IJburglaan IJburglaan 225-271, Het Kadegebouw IJburglaan 225-449, Het Kadegebouw IJburglaan 325-341, Het Kadegebouw IJburglaan 367-377, Het Kadegebouw IJburglaan 225-403, Het Kadegebouw

Naam: brug 2001 Enneüs Heermabrug (ook wel BH-brug of Kamelenbrug)
Adres: IJburglaan tussen A10-oost en Steigereiland
Architect: Sir Nicolas Grimshaw
Bouwtijd: 2001
Opdracht: Gemeente Amsterdam

Deze vaste brug, ontworpen door Sir Nicholas Grimshaw, is genoemd naar Enneüs Heerma (1944-1999). Hij was voor het CDA wethouder te Amsterdam van 1978 tot 1986. Daarna werd hij staatssecretaris eerst voor Buitenlandse Handel en later voor Volkshuisvesting. Van 1994 tot 1997 was hij fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer.

Naam: Het Kadegebouw
Adres: IJburglaan 173, 225-271, 307-343, 367-403, 413-449
Architect: Dok Architecten
Bouwtijd: 2009
Opdracht: Ontwikkelingscombinatie Waterbuurt-West

Het Kadegebouw is tweehonder meter lang en vijf verdiepingen hoog en staat tussen de IJburglaan en het water. De plint is ingevuld met bedrijfsruimten, de verdiepingen bevatten appartementen. Het is gebouwd op een stoere voet van donkere betonnen steunberen wat verwijst naar de havensfeer en de aanmeerpalen. In de plint zijn vier doorgangen aangebracht voor het contact tussen de straat en het water. Aan de waterzijde heeft het Kadegebouw een lichtere uitstraling met witte kaders en een lichtgrijze invulling. Mede hierdoor weet dit enorme gebouw de aansluiting bij de achterliggende waterwoningen te behouden.

IJburglaan 175-223, Waterwoningen IJburglaan 185, Waterwoningen IJburglaan 185, Waterwoningen IJburglaan 345-353, Waterwoningen IJburglaan 355, Waterwoningen

Naam: Waterwoningen
Adres: IJburglaan 175-223, 273-305, 345-365, 405-411
Architect: Architectenbureau Marlies Rohmer
Bouwtijd: 2011
Opdracht: Ontwikkelingscombinatie Waterbuurt West

In de Waterbuurt zijn in een hoge stedelijke dichtheid 75 drijvende woningen en dijkwoningen gebouwd in de sociale huursector en goedkope en dure koopsector. Bij de verkaveling van de waterwoningen langs de steigers is gevarieerd in onderlinge afstanden en oriëntatie. Tussen de drijvende woningen is veel ruimte voor bootjes. De dijkwoningen aan de rand van het bassin staan deels op poten en hangen over de dijk. Door deze uitwerking sluiten ze goed aan bij de op betonnen bakken gebouwde drijvende woningen. De betonnen bak zakt een halve verdiepingshoogte in het water. Op de bak is een lichte houtskeletbouw geplaatst die met glas en kunststof schroten is afgewerkt. De bewoner kan zo zelf bepalen aan welke kant hij uitzicht of privacy wil hebben. Een uitbreiding middels een vooraf ontworpen aanbouwpakket behoort tot de mogelijkheden. De waterwoningen zijn in drie verschillende typen ontwikkeld, de solo is een woning op een bak, de duo bestaat uit een geschakelde woning op een bak en de trio herbergt drie sociale huurwoningen op een bak. De plattegronden zijn in grote lijnen vrij in te delen. De betonnen bakken zijn aan palen tegen de steigers afgemeerd.

IJburglaan 354-420, Steigerhof

Naam: Steigerhof
Adres: IJburglaan 354-420
Architect: Duinker van der Torre
Bouwtijd: 2007
Opdracht: UBA Projectontwikkeling, Woningstichting Rochdale

Steigerhof bestaat uit 99 woningen en 3 bedrijfsruimten in een U-vormig bouwblok met uitzicht op het IJmeer. Het is opgebouwd uit afwisselende stroken glas en grijsgroene leisteen die het gebouw een sterke horizontale geleding geven. Langs de IJburglaan heeft de begane grond bedrijfsruimten, in de zijstraten maisonnettes. De verdiepingen hebben een portiek-etage ontsluiting. Parkeren is voorzien aan de binnenzijde van het blok op maaiveldniveau onder de bebouwing. De eengezinswoningen zijn opgebouwd met keuzemogelijkheden voor toekomstige bewoners. De woninggrootte kan verschillen van twee tot vier bouwlagen. De woningen hebben een diepe achtertuin met parkeerplek op eigen terrein.

IJburglaan IJburglaan 467 IJburglaan 467 IJburglaan 510-522 IJburglaan 539, Amadi Panorama hotel

Naam: brug 2002
Adres: IJburglaan tussen Steigereiland en Haveneiland
Architect: Sir Nicolas Grimshaw
Bouwtijd: 2002
Opdracht: Gemeente Amsterdam

Naam: Amadi Panorama hotel
Adres: IJburglaan 539
Architect: VASD
Bouwtijd:
Opdracht: Stadgenoot

Het ronde gebouw met de klok, op de kop van het Haven-eiland, was eigenlijk bestemd voor huurwoningen met een flexibele plattegrond. Maar toen woningcorporatie Stadgenoot het zogeheten Solid-project op IJburg niet rond kreeg, werden de bovenste verdiepingen verhuurd aan het Amadi Panorama Hotel. De nieuwe hoteleigenaren vroegen VASD de casco ruimtes in te richten tot viersterrenhotel. Het ontwerpconcept voor 70 hotelkamers met badkamer werd ‘a room with a view’. Het uitzicht vanaf de bovenste verdiepingen is op deze locatie immers fantastisch: je kijkt uit over de stad, maar ook over het IJ-meer en de Waterlandse dorpen aan de overkant. VASD tekende alle kamers dan ook aan de buitengevel.

IJburglaan 541-567 IJburglaan 567-663 IJburglaan 628-654 IJburglaan 663-725 IJburglaan 663-725

Adres: IJburglaan 551-725
Architect: Arons en Gelauff architecten, Ellerman Lucas Van Vugt, Koers Zeinstra Van Gelderen architecten
Bouwtijd: 2006
Opdracht: Waterstad 2

Het gebouw heeft drie tot zes voor bewoning geschikte bouwlagen op een winkellaag. De winkels liggen op maaiveldniveau. Onder het geheel is een parkeergarage. Aan het plein en de dwarsstraat heeft het blok een doorgaand gevelvlak tot op het maaiveld. Aan de IJburglaan is er onderscheid tussen de onderbouw voor de winkels en de bovenbouw voor de woningen. Het woonprogramma kent een grote diversiteit aan appartementen. Daarnaast is er voorzien in bedrijfswoningen en ateliers op de begane grond. Elk van de drie architectenbureaus heeft een niet-aaneengesloten aantal stroken ontworpen die zich uitstrekken over de volle diepte en hoogte. Om eenheid in de verscheidenheid te brengen is voor het gehele blok één materiaal gekozen: baksteen in drie verschillende formaten.

IJburglaan 704-712 IJburglaan 718-740 IJburglaan 748 IJburglaan 773-817 IJburglaan 810-814 IJburglaan 820-832 IJburglaan 886-890 IJburglaan 888-890 IJburglaan 892-920

Adres: IJburglaan 727-835
Architect: KCAP
Bouwjaar: 2006
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

Een groot bouwblok wordt ingesloten door IJburglaan, Daguerrestraat, Maria Austriastraat en Talbotstraat. Hierbinnen liggen het Nicolaas Hennemanhof en Alexandrine Tinnehof. Door de opbouw van het blok heeft het naar buiten een stedelijke uitstraling en een rustige en besloten leefomgeving binnenin. KCAP maakte het hoofdontwerp en vulde ook zelf een serie gebouwenclusters die in hoogte variëren van drie tot zes lagen. Er zijn clusters met drie of vier eengezinswoningen, appartementen en voorzieningen, maar ook clusters met een mix aan woningen en bedrijfsruimten.

IJburglaan 909-949 IJburglaan 985-1087

Adres: IJburglaan 837-1099
Architect: Döll atelier voor bouwkunst
Bouwjaar: 2009
Opdracht: IJburger Maatschappij

Het bouwblok IJburglaan, Diemerparklaan, Maria Austriastraat, Talbotstraat is ontworpen door één architectenbureau. Het ontwerp is bedoeld als kralensnoer, waar verschillende componenten aan elkaar zijn geregen en zo samen een verwijzing vormen naar de Amsterdamse bouwblokken van het eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw. De delen verschillen in hoogte, lengte en gevelindeling. In het binnengebied is een collectief speelplein, koopwoningen met ruime tuinen en sociale huurwoningen aan een pleintje.

IJburglaan 922-980, De Ontdekking IJburglaan 1038-1102 IJburglaan 1089-1099

Naam: De Ontdekking
Adres: IJburglaan 922-1036
Architect: Dana Ponec architecten
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Waterstad 3

Het bouwblok ligt opgesloten tussen de IJburglaan en het water van de Groene Tunnel en wordt gekenmerkt door de afleesbaarheid van de verschillende woningtypen in de gevel. Op de koppen staan appartementgebouwen. De stadshuizen zijn geleed; de straatwand wordt gevormd door een aaneenschakeling van gemetselde ‘schijven’ in verschillende kleuren. De entrees met hun witte omlijsting maken een reeks die zijn einden vindt in de twee gestreepte witte trappenhuizen van de appartementen. De gevel aan het water heeft een houten gevelbekleding.

IJburglaan 1153-1277

Adres: IJburglaan 1153-1277
Architect: de Architekten Cie.
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Waterstad 2

Een bouwblok omsloten door IJburglaan, Diemerparklaan, Maria Austriastraat en Profiltigracht. Aan de Diemerparklaan en Profiltigracht zijn eengezinswoningen gebouwd. Aan de Maria Austriastraat zijn commerciële ruimtes met op de verdiepingen appartementen. Aan de IJburglaan staat een atriumgebouw van acht verdiepingen. In dit appartementengebouw zijn de woningen rond een buitenruimte georganiseerd, een met berken beplant atrium.

IJburglaan 1279-1281

Adres: IJburglaan 1279-1293
Architect: Dick van Gameren architecten
Bouwjaar: 2006
Opdracht: IJburger Maatschappij

Het blok IJburglaan, Kiekstraat vormt een geheel, waarbij de laagbouw aan de IJburglaan door een binnenstraat aan de achterzijde is gekoppeld aan de achterliggende hoogbouw aan de Kiekstraat. Deze hoogbouw ligt in een L-vorm achter de laagbouw en wordt op verschillende niveaus door binnenstraten ontsloten.

IJburglaan 1295-1305

Adres: IJburglaan 1295-1359
Architect: Galis Architectenbureau
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Waterstad 3

Binnen het op hoofdlijnen door Tangram uitgewerkte plan voor het blok IJburglaan, Kiekstraat, Maria Austriastraat nam Galis Architectenbureau de uitwerking van deze straten voor zijn rekening. In totaal verrezen er 24 appartementen, 31 eengezinswoningen en bedrijfsruimte. Bij alle woningen zijn Franse balkons toegepast.

IJburglaan 1361-1389

Adres: IJburglaan 1361-1389
Architect: Tangram
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Waterstad 3

Het werd voor Tangram een experiment van hoge dichtheid waarbij werd gezocht naar een maximale mix van doelgroepen, wooncategorieën, hoog- en laagbouw. Uiteindelijk is ruim 60% van de woningen grondgebonden. Door het toepassen van verschillende woningtypologieën: woonwerkwoningen, bedrijfsruimten en appartementen die wisselen in grootte en plafondhoogte, wordt een verrassende mix bereikt.

IJburglaan 1391-1471

Adres: IJburglaan 1391-1471
Architect: Atelier Dutch
Bouwjaar: 2005
Opdracht: Waterstad 3

Aan de kade staan grondgebonden grachtenwoningen, individueel bereikbaar via een trappetje. Langs de IJburglaan staat een appartementengebouw met vijf en zes bouwlagen. Op de begane grond zijn werkruimtes gesitueerd. De hoofdentree van de appartementen ligt in een grote poort en biedt bovendien een doorzicht naar het Blauwe Huis, een als villa ontwikkeld blok dat plaats biedt aan een kunstenaarscollectief. Op de begane grond is een theeschenkerij, de verdiepingen bevatten woningen voor kunstenaars.

IJburglaan 1420-1502

Adres: IJburglaan 1420-1502
Architect: Van Sambeek & Van Veen architecten
Bouwjaar: 2006
Opdracht: Waterstad 3

Dit bouwvolume wordt aan twee kanten omringd door water en is ingeklemd tussen twee bruggen. Het gebouw beslaat de hele kavel en de maximale bouwhoogte. Het massieve gebouw is op velerlei wijze uitgehold zodat zoveel mogelijk woningen naar het water en naar de stad zijn gericht. Het zijn woon-werkappartementen, loftachtige woningen met loggia’s, terrassen of serres, tot een tweetal dubbelhoge penthouses op de zesde verdieping.

IJburglaan 1473-1489

Adres: IJburglaan 1473-1489
Architect: Inbo
Bouwjaar: 2008
Opdracht: Kristal

Het ontwerp laat een gesloten blok zien van 82 x 90 meter. Er zijn 104 woningen in gepland, waarvan 63 appartementen en 41 eengezinswoningen. Zestig appartementen bevinden zich in het gestapelde bouwvolume aan de IJburglaan. De eengezinswoningen bestaan uit twee of drie lagen en bedrijfsruimten.

IJburglaan 1491-1501

Adres: IJburglaan 1491-1501
Architect: hvdn architecten
Bouwjaar: 2007
Opdracht: Waterstad 2

Het bouwblok IJburglaan, Eva Besnyöstraat, Julius Pergerstraat bestaat uit acht bouwlagen en bevat 144 woningen in de sociale huur en koop, zeven bedrijfsruimten in de plint en 118 parkeerplekken op het binnengebied. De plint is twee lagen hoog. De gebruikte ontwerpmiddelen refereren aan de negentiende-eeuwse gordel van Amsterdam met de verticale plastiek, erkers en ornamenten als gevelbanden en luiken. Vrijwel alle woningen worden aan de binnenkant van het blok ontsloten via een galerij. Deze is in verband met de bezonning extra breed gemaakt en daarmee een stuk buitenruimte.

IJburglaan 1503-1571 IJburglaan 1565-1569

Adres: IJburglaan 1503-1571
Architect: Korth Tielens architecten
Bouwtijd: 2012
Opdracht: Ymere

De architecten van Korth Tielens architecten zijn van mening dat een stad pas interessant wordt en leeft door alle niet direct zichtbare routes en plekken, als geheimen die zich langzaam openbaren. De opgave was het ontwerpen van een halfverdiepte parkeergarage, een plein en twee woongebouwen die het plein omsluiten. Door de woongebouwen een kwartslag te draaien en in de lengte samen te voegen ontstond een informele ruimte in de vorm van een verhoogd plein. De woningen in de plint hebben de voordeur aan het plein, de atelierwoningen op de koppen hebben de voordeur aan de straat. De waaierende hekwerken langs de galerijen op de verdiepingen refereren aan de wind die op IJburg altijd voelbaar is.

IJburglaan 1504-1550

Adres: IJburglaan 1504-1550
Architect: Inbo
Bouwjaar: 2008
Opdracht: IJ-Delta Ontwikkeling

De architectuur is geïnspireerd op elementen uit de Amsterdamse School. Subtiele verschillen in dakranddetaillering en gevelritmiek, gecombineerd met diverse metselwerkdetails bepalen het gevelbeeld. Het deel aan de IJburglaan is ontworpen met een verhoogde begane grondlaag, die ook als bedrijfsruimte gebruikt kan worden.

IJburglaan 1681-1717 IJburglaan 1681-1717

Adres: IJburglaan 1681-1725
Architect: LIAG architecten
Bouwtijd: 2011
Opdracht: HEVO

In eerste aanleg was deze kavel bestemd voor een school met sporthal. De stedenbouwkundige randvoorwaarden schreven echter ook een stevig en hoog gebouw voor op de hoek van IJburglaan en Pampuslaan. De architecten bedachten dat het toevoegen van enkele woonlagen het hoge gebouw beter binnen bereik bracht. Op de school werden 23 woningen gebouwd en aan het achterliggende plein nog een klein gesloten woonblok. Hoewel er verschillende functies in het blok zijn ondergebracht is er bewust voor gekozen het gebouw overal van dezelfde ‘gevouwde’ gevelpanelen te voorzien. Hiermee onderscheidt het zich van de bakstenen gebouwen in de omgeving. Om de kleinschaligheid van de school te kunnen waarborgen is er gekozen de school in drie delen te knippen waar telkens twee leerjaren zijn ondergebracht. De sporthal wordt gebruikt door de school en buurtbewoners. Verder is er ruimte voor een ‘Grand Café’, een theater en een gezondheidscentrum.

Meer lezen:
Architectenbureau Ellerman Lucas Van Vugt
Architectenbureau Marlies Rohmer
Arons en Gelauff architecten
Atelier Dutch
Dana Ponec architecten
de Architekten Cie.
Dick van Gameren architecten
Dok architecten
Döll atelier voor bouwkunst
Duinker van der Torre
Galis Architectenbureau
Grimshaw, Sir Nicolas
Haveneiland
hvdn architecten
IJburg
Inbo
KCAP Architects and Planners
Koers Zeinstra Van Gelderen
Korth Tielens architecten
LIAG architecten
Steigereiland
Tangram
Van Sambeek & Van Veen architecten
VASD

Voor het laatst bewerkt: