Grasweg
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.

woonwagens woonwagens woonschepen

Naam: Grasweg is genoemd naar de meest voorkomende en grootste plantenfamilie.
Bij het ontstaan van de Buiksloterham begint de Grasweg bij het Buiksloterkanaal en Tolhuisweg en loopt door tot het IJ bij de Distelweg. Nadat Shell een groot deel van het terrein langs het Buiksloterkanaal heeft verworven en de Tolhuisweg de ingang is geworden vervalt een stuk Grasweg evenals een stuk van het Tolhuiskanaal dat eerder uitmondde in het Buiksloterkanaal bij de Tolhuisweg. Het resterende deel Grasweg werd met een haakse bocht naar links om het nu doodlopende Tolhuiskanaal geleid naar het Buiksloterkanaal bij de Geraniumweg.

woonboot woonboot woonboot woonboot

Het terrein aan de zuidkant van de Grasweg is in eerste aanleg voorzien als volkspark maar al spoedig verschijnen hier woonwagens. Vanaf 1917 wordt het eerste stuk van de Grasweg vanaf het Buiksloterkanaal de noordelijke begrenzing van het Obeltdorp, ook bekend als Ericadorp, ongeveer 300 noodwoningen met een bedoelde levensduur van 7 jaar die het op onverklaarbare wijze 12 jaar volhouden. Ze waren bekend als de 'sinaasappelkistjes van Wibaut'.
Met de herontwikkeling van de Buiksloterham is een deel van de op het voormalige Shellterrein gelegen Grasweg teruggekeerd met als naam Sausalitolaan.
Het wonen en werken aan de Grasweg is voorzien in laag- en hoogbouw in het groen langs het water. De verhouding tussen wonen en werken is min of meer gelijkwaardig voorgesteld. De mix van wonen en werken vindt plaats op bouwblokniveau. Werkgebouwen staan naast woongebouwen. De laagbouw staat nabij het IJ, de hoogbouw verspreidt in een groene omgeving aan het Tolhuiskanaal. Door hun hoogte rijken ze boven de laagbouw en bieden zicht op Amsterdam en het IJ.
Opvallend aan de Grasweg is de chaotische huisnummering. Van 5 tot 21 zijn de huizen of woonbootjes gedeeltelijk oplopend genummerd inclusief de nummers 6 tot 22 aan één zijde van de straat. Vanaf 31 is er een onevenzijde en een evenzijde van de straat.

woonboot woonboot woonboot woonboot

3 IKC Overhoeks

30 Javasche Bosch Exploitatie Maatschappij (voorheen Pieter Buwalda & Co.)

31 Shell Technology Centre Amsterdam (STCA); Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA)

40 Amsterdamse IJzer- en Staalhandel Bernet & Co.

zikking & schriek

41 Zikking en Schriek, reparatie en inbouw van scheepsdieselmotoren sinds 1929. In 2023 is het bedrijf nog altijd op dit adres gevestigd.

46 Asphaltfabriek het IJ.

grasweg 48 grasweg 48 grasweg 48 grasweg 48

47 Amsterdamsche Ertsmalerij; Omya Netherlands BV

49 Hertel & Co.

51 IJzergieterij Joh.Hillen de Lelie

grasweg 52

52-54 De bovengrondse parkeergarage voor 201 auto’s is een private parkeergarage, die bedoeld is voor alle bewoners en gebruikers in de gemengde woon- en werkomgeving Kop Grasweg. Kop Grasweg CV verstrekte de opdracht voor het gebouw aan Floris Peeters van JHK architecten. Naast parkeren zijn er ook bedrijfsruimten aanwezig en verschillende technische ruimten voor de nutsvoorzieningen. Het project is middels een ‘design & build-overeenkomst’ aanbesteed. De parkeergarage is voorzien van een gouden kroon middels hekwerken. De openbare ruimte rondom de parkeergarage is ontworpen door Delva Landscape Architects. De oplevering had plaats in 2022.

53-85 Scheepsbouwloods, Het Gouden Veem, De Groene Draeck

58 Loos & Co; Hoek Loos

60-62 Jonker & Otegem, A en G Jonker & Co, De Vries Lentsch

grasweg 72

72-74, Ko van Dijkhof 3-30 In opdracht van De Alliantie in 2012 ontwierpen de architecten Iemke Bakker en Artsje Hylkema van change.nl het woongebouw dat zich richt op het water en de skyline van Amsterdam. Boven een extra hoge en van grote openingen voorziene plint met bedrijfsruimte en fietsenstalling zijn zeven woonlagen met 28 woningen ontsloten via een binnen het volume gelegen galerij. De ‘buitenschil’ in beige/brons gemêleerd metselwerk sluit aan bij de beoogde industriële referentie voor dit gebied. Verticale houten delen van fijn bezaagd Russisch lariks in de galerijgevel en de zuidwest georiënteerde balkongevel vormen een terugliggende laag.

87-225 Kaap, omvat gebouwen Blanc, Coast, Horn, Verde en York

86-348 360 Degrees

Wim Ibobrug Wim Ibobrug Wim Ibobrug

De Wim Ibobrug (brug 1774) is begin jaren negentig gebouwd als verbinding tussen de doodlopende wegen Grasweg en Distelweg over het Tolhuiskanaal. De brug is vrijwel geheel van beton. Het maakte deel uit van een gemeentelijk project om deze buurt met allerlei vervallen (scheeps)gebouwen een beter aanzien te geven. De brug heeft een lengte van 73,20 meter en bestaat uit een aantal vastliggende en -staande betonnen elementen met in het midden een (rood) stalen gedeelte dat eventueel verwijderd kan worden. De scheepvaart is hier gering maar in het doodlopende Tolhuiskanaal liggen woonboten, die wel eens verhuisd of gereinigd moeten worden. Daartoe moest een opening in de brug blijven. Ook omliggende bedrijven hadden gevraagd om een opening voor eventuele toevoer. Dit middenstuk heeft een doorvaarwijdte van 7,20 meter en een gewicht van 55 ton en moest apart geplaatst worden. Het middendeel kan alleen per schip verwijderd en verplaatst worden bij (haast) windstil weer, verkeer moet in die tijd omgeleid worden. In 2016/2017 waren er al plannen om naast de brug ook een brug voor langzaam verkeer te plaatsen. Deze brug is nu voorzien naast het woongebouw APPLAUS aan de Hetty Blokstraat 2-92 (status 2023).
In augustus 2020 werd door de gemeente Amsterdam besloten de brug te vernoemen naar Wim Ibo.

Wim Ibo
Johan Willem (Wim) Ibo (1918-2000) was een Nederlands cabaretier, schrijver, producent, maar bovenal cabarethistoricus. Ibo begon zijn loopbaan bij de PTT, maar koos al snel voor het theater. Vanaf 1940 vormde hij zijn eigen Gezelschap Wim Ibo. In de jaren veertig produceerde Ibo Triangel, een cabaretprogramma dat eens in de veertien dagen op zondag bij de VARA te horen was. Medewerkers waren onder meer Hetty Blok en Kees Brusse. Simon Carmiggelt begon in dit programma zijn ontwikkeling als voordrachtskunstenaar. Ook was Ibo als producent verantwoordelijk voor de radiosoap De familie Doorsnee van Annie M.G.Schmidt. In de jaren vijftig was hij als verteller te zien in de televisieserie Pension Hommeles.

                             
                              Wim Ibo: Afscheid van mijn fiets (1943)

Wim Ibo: Kermisliedje (1957) tekst: Annie M.G.Schmidt, muziek: Cor Lemaire

In 1967-1968 presenteerde Wim Ibo voor de KRO het vierluik Namen die je nooit vergeet waarin vier bekende namen uit de begintijd van het cabaret de revue passeerden: Jean-Louis Pisuisse, J.H.Speenhoff, Eduard Jacobs en Louis Davids. In 1970 publiceerde Ibo het standaardwerk over de cabaretgeschiedenis ‘En nu de moraal van dit lied’, in 1982 bijgewerkt en uitgebreid in twee delen opnieuw uitgegeven. Wim Ibo bleef tot op hoge leeftijd geïnteresseerd in theater en vooral cabaret. In zijn huis aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam ontving hij tientallen artiesten, die allemaal hun handtekening achterlieten op de muur in zijn hal. Na het overlijden van Ibo werd overwogen die muur over te brengen naar het Theater Instituut Nederland.

De Knoop (A.Volten) De Knoop (A.Volten) De Knoop (A.Volten) De Knoop (A.Volten)

De Knoop van Volten is een beeld gemaakt door André Volten in 1996 in opdracht van stadsdeel Noord en de stichting Volten 70 jaar. André Volten (1925-2002) woonde en werkte in de Buiksloterham. Het werken met metaal maakte hij zich eigen op de NDSM-werf waar hij in de vijftiger jaren enige tijd als lasser werkte. Hij maakte veel kunst voor de openbare ruimte en droeg zo in belangrijke mate bij aan de integratie van beeldende kunst in de gebouwde omgeving. Voor zijn zeventigste verjaardag werd hem gevraagd een beeld voor Noord te maken. Het werden twee in elkaar verknoopte pijlers, één op het land, één in het water. In Voltens woorden: ‘twee pijlers als twee schakels die elkaar omarmen, dat is een stukje verbondenheid van Noord met de andere kant van het IJ’.

Meer lezen:
Buiksloterham
Buiksloterkanaal: Badhuiskade; Buiksloterham; IJpromenade
Change.nl
Delva Landscape Architects
JHK architecten
Obeltdorp (Ericadorp): Buiksloterham; Obeltdorp
Peeters, Floris
Volten, André

Voor het laatst bewerkt:

Bronnen:
wikipedia.nl
Het IJ rondom, 2011, Sabine Lebesque, isbn 9789078088479
Gebouwd in Amsterdam
Delpher
offerte voor de Havenpolitie 2 Amsterdam
debinnenvaart.nl
historiek.net