Familie Van Loon in Amsterdam
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Alexander Farnese Alfa Willem Jansz van Loon Familiewapen Van Loon

De familie Van Loon heeft in de 14e en 15e eeuw het recht om een molen te hebben in Loon op Zand. Aan het eind van de 15e eeuw vestigen zij zich in 's Hertogenbosch in het nog bestaande huis De Berebyt in de Peperstraat 22.
De 80-jarige opstand (1568-1648) is al ruim 10 jaar bezig als 's Hertogenbosch besluit niet bij de Unie van Utrecht aan te sluiten. Zij vragen Alexander Farnese, hertog van Parma om bescherming.
Gevolg is de vlucht om godsdienstredenen van ongeveer een vijfde deel van de inwoners waaronder de familie Van Loon.

Zij komen in december 1579 vanuit 's Hertogenbosch in Rotterdam terecht waar (1) Willem Jansz van Loon (1537-1618) één van de oprichters is van de VOC in 1602 en bewindhebber wordt bij de kamer Rotterdam.
Zijn dochter Anna van Loon (1570-) trouwt met Adriaen Spierinck (1565-1618), koopman in Rotterdam en eveneens één van de oprichters en bewindhebber van de VOC in Rotterdam (1602-1618).
In het familiewapen staan naast drie morenkoppen, wijzend op de handel met de Levant en Constantinopel (de koppen hebben niets uitstaande met slavernij), ook drie molenijzers verwijzend naar de waterkorenmolen in Loon op Zand, eigendom van de familie.
Een deel van de familie gaat verder naar Amsterdam.

Hans van Loon Anna Ruychaver Keizersgracht 149 Keizersgracht 149

Het Amsterdamse verhaal begint met de komst van (11) Hans van Loon naar Amsterdam waar hij in 1604 gaat wonen.
Als koopman drijft hij handel op China en Japan en is dan al nauw bij de VOC betrokken. Vanwege de hoge verwachting van de retourvloot onder Steven van der Hagen stijgen de koersen in 1606 tot boven de 200%, na een onjuist gerucht over de verovering van Malakka.
In de eerste helft van 1607 is Van Loon opvallend actief in het aankopen van VOC-aandelen: hij sluit 22 transacties en koopt van andere eigenaren bij de kamer van Hoorn, Rotterdam en Enkhuizen tientallen aandelen op. Maar later in dat jaar komen de ongelukstijdingen binnen, zodat de koers flink daalt. In 1610 speelt de kwestie van de uitbetaling in natura. In april 1610 wordt een dividend van 75% in foelie uitgekeerd, in november van dat jaar 50% in peper en in december tenslotte 7,5% in geld. Van Loon lijkt niet geïnteresseerd in de foelie, maar wel in de peper.
In 1615 signeert hij de oudst bewaard gebleven scheepsverzekering.

In 1620 weten Elias Trip, Cornelis Bicker en Van Loon alle nootmuskaat, die onderweg is naar Amsterdam, in handen te krijgen.
In 1622 treedt hij op als arbiter; de kanonnen geleverd door Elias Trip blijken niet te deugen, ze zijn gebarsten of beschadigd.
In 1626 koopt hij aandelen in de Delftse of Rotterdamse VOC van Elias Trip.
Samen met Albert Burgh en Elias Trip zit hij in een commissie die een onderzoek gaat doen naar de verplichte verzekering en begeleiding van zeeschepen.
Hij is geassocieerd met Hillebrant den Otter, een koopman op de Levant en Rusland. Bij de VOC Amsterdam is hij bewindhebber van 1628 tot 1658.
Hans van Loon (Den Bosch, 1577-1658) is in 1597 met Anna Ruychaver (1573-1649) getrouwd.
Anna Ruychaver is van zeer gegoede komaf en biedt de Van Loons een niet te versmaden kans. De familie Ruychaver is verwant aan oude Noord-Hollandse families als Brederode en Van Duivenvoorde en actief in de opstand tegen Spanje.
Haar grootmoeder is een telg uit de machtige Amsterdamse familie Boelens en haar vader Maerten Willemsz Ruychaver is burgemeester van Haarlem, verdient zijn fortuin als handelaar in buskruit en is getrouwd met Alijt van der Laen.
Door haar huwelijk brengt zij geld en macht binnen de familie van Loon. En ook de Van Loon's zijn niet armlastig. Zij hebben voor hun komst naar Amsterdam goede zaken gedaan in de haringhandel.
Het huwelijk met Anna Ruychaver levert hen vooral sociaal aanzien op. Ze belanden daardoor binnen de kortste keren in het hart van de Amsterdamse politiek. Als nazaat van de Boelens-clan kan hun zoon Willem halverwege de 17de eeuw lid worden van de vroedschap. Dat was maar weinig immigrantenkinderen gegeven. Vóór 1650 weten maar drie families van buiten de stad door te dringen tot de regentenklasse.
Hans en Anna verhuizen omstreeks 1613 naar de Zeedijk, toen één van de duurste straten van de stad en in 1627 kopen ze Keizersgracht 149 voor 11900 gulden.
Keizersgracht 149 is in 1621 gebouwd met Jan Jans Treeft als opdrachtgever. Of hij er daadwerkelijk gewoond heeft is niet duidelijk maar Hans en Anna kopen het pand van de failliete brandewijnstoker Jan Martsz van wie ook niet duidelijk is of hij er heeft gewoond.

Het gevelbeeld verbeeldt de Koning van Zweden Gustaaf Adolf II (1594-1632).

Emmerentia van Veen Willem van Loon Jan Cornelisz Geelvinck Margaretha Bas Willem van Loon, Margaretha Bas

Het gezin van Hans van Loon en Anna Ruychaver bestaat minimaal uit de volgende kinderen die elk bij hun huwelijk 30000 gulden (ca.1640!) meekregen.
(111) Geertruida van Loon (1600-1675) trouwt met Dirck Graswinckel (advocaat).

(112) Nicolaes van Loon (Rotterdam, 1602-1675) huwt in 1624 Emmerentia van Veen (1605-1683) uit Alkmaar. Ook zij woonden aan de Keizersgracht 149, waarschijnlijk na het overlijden van Hans van Loon.
(113) Willem van Loon (1605-1645). Hij trouwt in 1632 met Maria Geelvinck (1614-1636), een dochter van Jan Cornelisz. Geelvinck. Hij hertrouwt in 1637 met Margaretha Bas (1608-1679). Van deze bruiloft is een belangwekkend schilderij door Jan Miense Molenaer, aanwezig in Museum Van Loon, dat wordt gerekend tot één van de 200 topstukken uit de Gouden Eeuw.
(114) Pieter van Loon (1607-1679) is bewindhebber van de VOC. Hij trouwt in 1631 met Anna van Foreest (1609-1654).
(115) Anna van Loon (1613-) trouwt in 1637 met Willem Nieupoort (1607-1678), secretaris van Schiedam en diplomaat in Engeland, die in het Rampjaar werd teruggeroepen vanwege zijn staatsgezinde politiek.
(116) Lieve van Loon (1619-1692). Hij trouwt in 1645 met Catharina Geelvinck (1626-1655), een dochter van Jan Cornelisz. Geelvinck.
(117) Willem Nicolaes van Loon ().

Adriaan van Loon Cornelia Hunthum Herengracht 499 Willem van Loon Catharina Hunthum Herengracht 497

De eerste die we gaan volgen is het gezin van (112) Nicolaes van Loon en Emmerentia van Veen.
(1121) Adriaen van Loon (1631-1722), is commissaris van de Amsterdamse Wisselbank, en trouwt in 1656 met Cornelia Hunthum (1634-1721). Zij bewonen vanaf 1667 Herengracht 499.
(1122) Willem van Loon (1633-1695), is bewindhebber van de VOC en in 1686 burgemeester samen met Joan Huydecoper II, mr.Joan Corver (1628-1716) en Joan de Vries. Hij trouwt in 1663 met Catharina Hunthum (1636-1706). Zij wonen vanaf 1667 aan de Herengracht 497, direct naast broer Adriaan. Tegenwoordig is hier het KattenKabinet gevestigd.
Zij krijgen de volgende kinderen: Johanna, Pieter (1667-1716), Emmerentia (1668-1752), Nicolaas (1669-1752), Jan (1677-1763), Adriaen (1681-1754) en Cornelia (1674-1750).
(11221) Pieter van Loon (1667-1716), is bewindhebber van de VOC (1707-1716) en ossenweider. Getrouwd met één van zijn nichtjes (11421) Josina van Loon (1674-1736).

Pieter van Loon Josina van Loon Keizersgracht_723-735 Jan van Loon Machteld van Loon Keizersgracht 668

(112211) Agnes Josina van Loon trouwt met Willem Slicher.

(112212) Pieter van Loon (1700-1759). Hij trouwt in 1730 met Eva Raye (1710-1776), zuster van Jacob Bicker Raye. Zij komen op de Keizersgracht 731 te wonen.
(1122121) Pieter van Loon (1731-1810)

(11222) Jan van Loon (1677-1763) is handelaar in cacao, bewindhebber bij de WIC, directeur van de Sociëteit van Suriname tussen 1737-1763 en kolonel in de schutterij.
Hij trouwt in 1706 of 1707 met één van zijn nichtjes (11422) Machteld van Loon (1677-1717). In 1724 hertrouwt hij met de dochter van burgemeester Cornelis Munter (1652-1708). Zij wonen aan de Keizersgracht 668.
Curieus is het verhaal uit het dagboek Jacob Bicker Raye. Bij een rijtuigongeluk breekt Jan van Loon zijn been. Omdat de wond niet wil helen, moet hij zijn been laten afzetten. Hierop besluit hij zijn been met de gebruikelijke rituelen te begraven in de Westerkerk. Later wordt hij begraven in de Nieuwe Kerk, de plek waar vele notabelen ten grave worden gedragen.

Jacob Bicker Raye Keizersgracht 279, Westerkerk Nieuwezijds Voorburgwal 139-145, Nieuwe Kerk Willem van Loon Catharina Johanna Wolter

(112221) Willem van Loon (1707-1783) trouwt met Elisabeth de Witt. Na haar overlijden hertrouwt Willem met Catharina Johanna Wolter (1733-1786).
Hij is in 1732 kapitein bij de schutterij en volgt zijn vader in 1746 op als kolonel, maar bedankt in 1748 en wordt afgezet uit de vroedschap.
Zij wonen op Herengracht 499, het pand van zijn grootouders, dat hij na 1750 ingrijpend liet verbouwen. Dit pand bleef 250 jaar in de familie.

Nicolaas Calkoen Willemine van Loon, Henriette van Loon Hendrik Maurits van Loon Louise Borski Herengracht 502 Thora Nanna Egidius Keizersgracht 672

(1122211) Sara Maria van Loon (1761-1806) trouwt in 1779 met Nicolaas Calkoen (1753-1817).
(1122212) Jhr.mr.Jan Willem van Loon (1767-1839) is getrouwd met Philippine Constantia Isabella van Weede (1772-1842). Hij is in 1822 in de adelstand verheven.
(11222121) Willem van Loon (1794-1847) trouwt met Anna Louisa Agatha van Winter (1793-1877). Zij is de dochter van een rijke verfhandelaar en brengt een grote verzameling zeventiende-eeuwse schilderijen mee. Willem en Anna bewonen als laatsten het familiehuis Herengracht 499.
Zij hebben twee dochters Willemine (1823-1894) en Henriëtte (1825-1878) die op een schilderij zijn afgebeeld met een zogenoemde valhoed. Dochter Caroline Wilhelmina van Loon (1833-1899) trouwde in 1857 met Maurits Jacob van Lennep (1830-1913), jurist, politicus en zoon van Jacob van Lennep. Caroline was geboren op het buiten 'Schaep en Burgh' en overleed op het buiten 'Bantam'. Zij woonden afwisselend op de Prinsengracht bij de Amstel of op Bantam, dat in 1878 was gebouwd op een deel van 'Schaep en Burgh'. Maurits Jacob van Lennep werd bij koninklijk besluit van december 1903 in de adelstand verheven. Dit gold tevens voor zijn nageslacht.
(11222122) Hendrik Maurits Jacobus van Loon (1839-1901) trouwt in 1854 met de eveneens kapitaalkrachtige Louise Catharina Antoinette Borski, kleindochter van de weduwe W.Borski. Zij gaan wonen aan de Herengracht 502, de huidige ambtswoning van de burgemeester.
(112221221) Willem Hendrik van Loon (1855-1935) trouwt met Thora Nanna Egidius en zij krijgen Keizersgracht 672 als huwelijksgeschenk. Ook in de negentiende eeuw werd het huis al wat groot gevonden voor een pasgetrouwd stel. Het huis diende dan ook niet alleen voor het gezinsleven, maar ook voor het ontvangen van zakenrelaties.

Keizersgracht 444-446 Bibi van Zuylen Martine van Loon-Labouchere

Willem Hendrik wordt lid van de firma's Van Loon & Co en Hope & Co, dat sinds 1758 haar kantoor had aan de Keizersgracht 444-446. Op de beurs heeft hij als bijnaam de sphinx van de Amsterdamse beurs vanwege zijn zwijgzame karakter en omdat hij zich nimmer tot uitspraken liet verleiden over het stijgen of dalen van de beurskoersen.

(1122212211) Jhr.Hendrik Maurits van Loon (1886-1949) wordt lid van de firma Hope & Co. Hij trouwt met Catharina Wendeline van Welderen barones Rengers (1891-?).
Hendrik is de eerste die na driehonderd jaar de gracht verlaat en een groot huis "Zevenende" in Laren laat bouwen door de bekende architect Hamdorff.
(11222122111) Jkvr. Yvonne Hermance van Loon (1917-2011) trouwt in 1950 met jhr.mr.Willem Herman den Beer Poortugael (1906-1991). Hij is de grootvader van Bibi van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael, grootmeesteres onder koning Willem-Alexander der Nederlanden sinds 2014.

(11222122112) Prof.jhr.mr.Maurits van Loon (1923-2006) keert terug op de gracht en laat het huis in 1973 voor publiek openstellen. Hij woont tot zijn overlijden in 2006 op de bovenverdieping.
Als eerste Van Loon kiest hij niet voor en carrière als koopman of bankier maar wordt archeoloog en is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij trouwt in 1991 met Martine Louise Amélie Labouchere (1936-). Zij studeert gelijktijdig met prinses Beatrix in Leiden rechten. In 1984 wordt zij grootmeesteres onder koningin Beatrix der Nederlanden en dient ook onder Willem-Alexander der Nederlanden tot 1 september 2014.
Ooit is aan Maurits van Loon de vraag gesteld: De familie Van Loon is luthers, is het toeval dat zij twee panden van een lutherse architect bezaten? Zijn antwoord luidde: "Nee, dat was geen toeval, daar was over nagedacht."
(1122212212) Louise Marguërite van Loon (1891-1947) wordt lid van de firma Hope & Co. Louise trouwt met Jhr Jacob Alexander Röell (1886-1947).

Samuel Pieter (Sam) van Eeghen Nes 59-61, Frascati Dam, Beurs Zocher Louis Antoine van Loon Adele Francoise Tachard Heidepark

(112221222) Olga Catharina Antoinetta van Loon (1856-1936). Zij trouwt in 1880 met Samuel Pieter (Sam) van Eeghen (1853-1934). Hij is lid van de firma Van Eeghen & Co, bankiers in Amsterdam en gaat dagelijks naar de tabaksveiling in Frascati en naar de Koopmansbeurs. Vanaf 1885 bewonen zij Herengracht 462.
(112221223) Louis Antoine van Loon (1862-1953) trouwt in 1889 in Parijs met Adèle Francoise Tachard (1864-1937). Haar familie kwam uit de Elzas. Zij woonden op het landgoed La Foret in Doorn, dat gebouwd werd op een gedeelte van het landgoed Heidepark in Doorn.
(112221224) Ernst Hendrik van Loon (1863-1944), wordt ook firmant bij Hope & Co.

Jan van Loon Maria Backer Herengracht 556

(112222) Mr. Jan van Loon (1725-1792) trouwt in 1746 met Maria Backer (1724-1797). Zij woonden op de Keizersgracht 668.
(1122221) Jhr. mr. Jan van Loon (1751-1828), in 1815 verheven in de Nederlandse adel; zijn tak stierf in 1947 uit.

(11223) Adriaen van Loon (1681-1754), bewindhebber VOC, is getrouwd met Apollonia Hooft. Zij bewonen Herengracht 556 vanaf ca 1738.

(112231) Jacob van Loon.

Jan van Loon Wendelina Bas Herengracht 537

(1131) Jan van Loon (1633-1685) is een zoon uit het huwelijk van (113) Willem van Loon met Maria Geelvinck. Hij was kapitein in de schutterij en trouwt met Wendelina Bas (1638-1670).
(11311) Maria van Loon (1662-1734) trouwt met Marten van Loon (1647-1723).

(11312) Wendela (Waintje) van Loon (1663-1732) trouwt met Wigbold Slicher de jonge (1659-1730). Hij is schout in Amsterdam en directeur van de Sociëteit van Suriname tussen 1708 en 1729. Slicher woonde op Herengracht 537 en beschikt over een fraaie menagerie langs de Vecht.

Agatha van Loon Nicolaes Calkoen Buskruitmolen, Ouderkerk Kloveniersburgwal 29, Trippenhuis

(11313) Agatha van Loon (1664-1699) is in 1689 getrouwd met Nicolaes Calkoen (1666-1738). Nicolaes is koopman op de Middellandse Zee, blauwlakenverver en groothandelaar in zijde en Turks garen. Hij ontvangt in 1718 vergunning om buiten Ouderkerk aan de Amstel een buskruitmolen op te richten. Vanaf 1702 is hij enige jaren directeur van de Directie van de Levantse handel en de Navigatie op de Middellandse Zee. In 1731 krijgt hij zitting in de Amsterdamse vroedschap. Hij is in 1701 hertrouwd met Wendelina Klopper.
(1132) Anna van Loon is een dochter uit het huwelijk van (113) Willem van Loon met Margaretha Bas. Zij is getrouwd met Willem Blaeu (1635-1701).
(1133) Nicolaas van Loon (1639-1680) trouwt in 1665 met Maria Berewouts (1649-1707).

(11331) Hun dochter Elisabeth van Loon is één van de bewoners van het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29.
(1134) Maria van Loon (1642-1709) trouwt met Hans Nieupoort (1639-1684).
(1135) Frederik Willem van Loon (1644-1708). Hij is getrouwd met (1143) Alida van Loon (1645-1706).

Keizersgracht 452 Gerard Aarnout Hasselaar Singel 460, Odeon

(1141) Anna van Loon (1634-1725) trouwt in 1678 met Johannes Vinckel (-1695) en bewonen Keizersgracht 452. Zij hebben geen kinderen. Haar erfgenamen Josina van Loon (11421) en Machteld van Loon (11422) voeren haar laatste wil niet uit, maar verkopen het huis aan Gerard Aarnout Hasselaar.
(1142) Pieter van Loon (1641-1727). Hij trouwt in 1672 met Anna Graswinckel (1644-1727).

(11421) Josina van Loon (1674-1736) trouwt met (11221) Pieter van Loon.
(11422) Machteld van Loon (1677-1717) is getrouwd met (11222) Jan van Loon.
(1143) Alida van Loon (1645-1706) trouwt met (1135) Frederik Willem van Loon (1644-1708).

(1161) Anna van Loon (1649-1683) is in 1674 getrouwd met Joan Geelvinck (1644-1707). Zij wonen aan het Singel 460 (huis Odeon).

Meer lezen:
Bas, Margaretha
Bewindhebber VOC
Bicker, Cornelis
Blauwlakenverver
Borski, Weduwe W.: Herengracht 502; Keizersgracht 444-446
Burgemeester
Commissaris Wisselbank
Corver, Joan: Herengracht 479; Singel 292
Egidius, Thora Nanna: Herengracht 495; Keizersgracht 672
Geelvinck, Joan
Herengracht 462
Herengracht 497
Herengracht 499
Herengracht 502
Herengracht 537
Herengracht 556
Hooft, Apollonia
Hope & Co
Keizersgracht 149
Keizersgracht 444-446
Keizersgracht 452
Keizersgracht 668
Keizersgracht 672
Keizersgracht 731
Kloveniersburgwal 29
Koning van Zweden, Gustaaf Adolf II
Lennep, van, Jacob: Grasweg 30; Herengracht 527; Kalverstraat 8
Loon, Adriaen van (1121)
Loon, Adriaen van (11223)
Loon, Anna van (1141)
Loon, Anna van (1161)
Loon, Elisabeth van
Loon, Hendrik Maurits van
Loon, Hendrik Maurits Jacobus van: Herengracht 502; Keizersgracht 444-446; Keizersgracht 672
Loon, Jacob van
Loon, Jan van (11222): Herengracht 499, Keizersgracht 668
Loon, Jan van (112222)
Loon, Josina van
Loon, Maurits van
Loon, Nicolaes van
Loon, Olga Catharina Antoinetta van
Loon, Pieter van
Loon, Wendela van
Loon, Willem van (113)
Loon, Willem van (1122)
Loon, Willem van (112221)
Loon, Willem van (11222121): Herengracht 499; Keizersgracht 224
Loon, Willem Hendrik van: Herengracht 502; Keizersgracht 444-446; Keizersgracht 672
Munter, Cornelis: Herengracht 479; Keizersgracht 666-668
Ossenweider
Raye, Bicker
Raye, Eva (1710-1776): Herengracht 60; Herengracht 62; Familie Van Loon
Schout
Singel 460
Slicher jr., Wigbold
Sociëteit van Suriname
Trip, Elias
Van Eeghen & Co
Van Loon & Co: Keizersgracht 444-446; Herengracht 502
Vinckel, Johannes
Winter, van, Anna Louisa Agatha: Herengracht 499; Keizersgracht 224

Voor het laatst bewerkt:

Bronnen:
wikipedia.nl
genealogie van Lennep